Vai esam atbildīgi dabas vērtību sargātāji?

- 3.Jūlijs, 2024
Viedokļi
Laikrakstā

Latvijas daba ir mūsu bagātība, kas cauri gadsimtiem veidojusi mūs par zemi, kurā dzīvojam šodien. Mūsu senči, prasmīgi izmantojot dabas resursus, ir uzkrājuši kapitālu un radījuši pievienoto vērtību, būvējot Latviju par labklājības valsti.