Sabiedrība

Pilnveidojot profesionālās iemaņas

- 9.Jūlijs, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

Valmieras novada fonda brīvprātīgā SENICA RAYMUNDO ir 23 gadus jauna filipīniete, kura Latvijā ieradusies no Ungārijas. Šeit viņa ir kopš janvāra un jau iejutusies jaunajā vidē. Senica stāsta:

Izglītība

Filipīnās es pabeidzu bakalaura programmu, kas  saistīta ar žurnālistiku, bet neesmu strādājusi šajā sfērā. 2019. gadā no Filipīnām es pārvācos dzīvot uz Ungāriju, lai studētu maģistra programmā «Kultūras antropoloģija». Un tad sākās pandēmija. Kopā es tur nostudēju trīs semestrus – vienu semestri studēju klātienē, pārējos divus attālināti. Es nepabeidzu maģistra studijas un paņēmu pauzi no mācībām, lai strādātu brīvprātīgo darbu. Šobrīd, strādājot Valmieras novada fondā un uzņemot foto fonda rīkotajos pasākumos un arī filmējot, ir sajūta, ka uzlaboju prasmes, kas man var noderēt nākotnē profesionālajā jomā.

Kā lepni nest seniora titulu

- 30.Jūnijs, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

Prieks un mirdzums acīs, krietna deva enerģijas un entuziasma un labas attiecības ar līdzcilvēkiem liecina par paš­realizāciju. Tomēr ar gadiem to īstenot kļūst arvien grūtāk – sevišķi tad, ja apkārtējie liek justies vecam, kaut arī sirdī valda pavasaris. Kā nezaudēt možu garu un arī 80 gados justies kā 30, stāsta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) kampaņas «Atvērtība ir vērtība» 2021. gada vēstnese psiholoģe IVETA AUNĪTE. 

Pie čaklajiem cieminiekiem

- 4.Jūnijs, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

Camphill ciemats «Rožkalni» ir maza sociālterapeitiska kopiena Latvijā, kas veidota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām netālu no Valmieras. Tur var satikt cilvēkus, kuri dzīvo un strādā kopā, apstrādājot 30 hektārus auglīgas zemes, ražo veselīgu pārtiku un veido rokdarbus no dabas materiāliem. 

Fonds "Iespēju tilts" darbībā jau 10 gadus!

- 3.Jūnijs, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

Ar kokles mūziku un dziesmām 27. maijā fondā Iespēju tilts tika ieskandināts apstiprinātā Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta sabiedrības informēšanas pasākums, kurā klāt­esošos iepazīstināja ne vien ar projekta aktivitātēm, bet arī ar 10 darbības gados paveikto. 

Bērniem ir svarīga droša vide

- 1.Jūnijs, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

Jau kopš 1950. gada daudzās valstīs ik gadu 1. jūnijā tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Šīs dienas mērķis ir izcelt bērnu tiesības uz brīvu, mierīgu vidi, dzīvi bez vardarbības. Tas ir kā atgādinājums par valsts pienākumu nodrošināt bērna tiesības uz labklājību, veselības aprūpi, izglītību, drošu dzīvesvietu.

Veidot savas tradīcijas

- 30.Aprīlis, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

4. maijā Latvijā un citviet pasaulē tiek svinēta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena. 1990. gada 4. maijā 138 no 201 Augstākās padomes deputāta pieņēma deklarāciju «Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu», pāršķirot jaunu – baltu – lappusi Latvijas vēsturē. 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācija pielīdzināma valsts otrajai dzimšanas dienai – neapšaubāmi tas bija nozīmīgs brīdis mūsu valsts dzīvē.

Valmierā uzsāk darbību Centrs riska grupas jauniešiem

- 16.Aprīlis, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

«OPEN» radošais centrs ir vieta, kur riska grupas jaunieši (13 - ...) var iet un vienkārši pavadīt savu brīvo laiku vai arī radoši izpausties – vizuālajā mākslā, mūzikā vai pavārmākslā. Jauniešiem darbošanās šajos centros ir bez maksas. No 12. aprīļa tāds ir arī Valmierā, bet vēl daudz kas nepieciešams, lai centru varētu pilnībā iekārtot.

Veicot sociālo darbu

- 26.Marts, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

Katru gadu marta trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena. Tas ir laiks, kad īpaši tiek uzsvērts un izcelts sociālā darba speciālistu ieguldījums un tiek vērtēts paveiktais sociālā darba praksē, kā arī spriests par to, kas vēl būtu jāpaveic, lai popularizētu, atbalstītu un veicinātu sociālā darba atpazīstamību un celtu tā prestižu Latvijā.

Atbalsts ir svarīgs (1)

- 12.Februāris, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

Lai atbalstītu daudzbērnu, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes no Valmieras, biedrība «Gādīgās rokas» šajā grūtajā laikā piedāvā sniegt palīdzību, nodrošinot ar pārtiku, apģērbu, sadzīves un citām nepieciešamām pamatlietām.

Atskats uz aizvadīto gadu SOS bērnu ciematā

- 15.Janvāris, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

SOS bērnu ciemati ir vieta, kur bērniem, kas palikuši bez bioloģisko vecāku aprūpes, ir iespēja uzaugt ģimenē, saņemt mīlestību, būt drošībā, socializēties un mācīties. SOS ciematu ģimenēs bērniem māca praktiskās iemaņas: rūpēties par kārtību mājās un istabā, iepirkties, gatavot ēdienu, izmantot dažādus sadzīves priekšmetus. Turklāt bērni mācās veidot un uzturēt pozitīvas attiecības ar cilvēkiem, kas būs noderīgas arī viņu turpmākajā dzīvē. Latvijā darbojas divi SOS bērnu ciemati – Īslīcē un Valmierā. 

Izstrādā Vidzemes Attīstības programmu 2021-2027

- 16.Decembris, 2020
Sabiedrība
Laikrakstā

Vidzeme ir talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošs, labi savienots, iekšēji integrēts un drošs reģions, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību noteiktās reģiona viedās specializācijas jomās – tā skan vīzija, kuras ietvaros Vidzemes plānošanas reģions izstrādā jauno reģiona Attīstības programmu 2021. – 2027. gadam.

Vardarbību skata tuvplānā

- 15.Decembris, 2020
Sabiedrība
Laikrakstā

Nodibinājumā «Centrs Valdardze», kur atbalstu var saņemt vardarbības upuri, ik gadu palīdzību meklē ap 300 personām. Pilngadīgie, mātes un tēvi kopā ar bērniem vai bērni un pusaudži, kas šķirti no varmākām, lai drošā vidē atgūtos un saņemtu profesionālu palīdzību.