Sabiedrība

Valmierā uzsāk darbību Centrs riska grupas jauniešiem

- 16.Aprīlis, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

«OPEN» radošais centrs ir vieta, kur riska grupas jaunieši (13 - ...) var iet un vienkārši pavadīt savu brīvo laiku vai arī radoši izpausties – vizuālajā mākslā, mūzikā vai pavārmākslā. Jauniešiem darbošanās šajos centros ir bez maksas. No 12. aprīļa tāds ir arī Valmierā, bet vēl daudz kas nepieciešams, lai centru varētu pilnībā iekārtot.

Veicot sociālo darbu

- 26.Marts, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

Katru gadu marta trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena. Tas ir laiks, kad īpaši tiek uzsvērts un izcelts sociālā darba speciālistu ieguldījums un tiek vērtēts paveiktais sociālā darba praksē, kā arī spriests par to, kas vēl būtu jāpaveic, lai popularizētu, atbalstītu un veicinātu sociālā darba atpazīstamību un celtu tā prestižu Latvijā.

Atbalsts ir svarīgs (1)

- 12.Februāris, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

Lai atbalstītu daudzbērnu, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes no Valmieras, biedrība «Gādīgās rokas» šajā grūtajā laikā piedāvā sniegt palīdzību, nodrošinot ar pārtiku, apģērbu, sadzīves un citām nepieciešamām pamatlietām.

Atskats uz aizvadīto gadu SOS bērnu ciematā

- 15.Janvāris, 2021
Sabiedrība
Laikrakstā

SOS bērnu ciemati ir vieta, kur bērniem, kas palikuši bez bioloģisko vecāku aprūpes, ir iespēja uzaugt ģimenē, saņemt mīlestību, būt drošībā, socializēties un mācīties. SOS ciematu ģimenēs bērniem māca praktiskās iemaņas: rūpēties par kārtību mājās un istabā, iepirkties, gatavot ēdienu, izmantot dažādus sadzīves priekšmetus. Turklāt bērni mācās veidot un uzturēt pozitīvas attiecības ar cilvēkiem, kas būs noderīgas arī viņu turpmākajā dzīvē. Latvijā darbojas divi SOS bērnu ciemati – Īslīcē un Valmierā. 

Izstrādā Vidzemes Attīstības programmu 2021-2027

- 16.Decembris, 2020
Sabiedrība
Laikrakstā

Vidzeme ir talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošs, labi savienots, iekšēji integrēts un drošs reģions, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību noteiktās reģiona viedās specializācijas jomās – tā skan vīzija, kuras ietvaros Vidzemes plānošanas reģions izstrādā jauno reģiona Attīstības programmu 2021. – 2027. gadam.

Vardarbību skata tuvplānā

- 15.Decembris, 2020
Sabiedrība
Laikrakstā

Nodibinājumā «Centrs Valdardze», kur atbalstu var saņemt vardarbības upuri, ik gadu palīdzību meklē ap 300 personām. Pilngadīgie, mātes un tēvi kopā ar bērniem vai bērni un pusaudži, kas šķirti no varmākām, lai drošā vidē atgūtos un saņemtu profesionālu palīdzību.