Izglītība

Pasākumu formāts ārpus ierastā

- 13.Februāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Sapulcējoties aktīviem jauniešiem, pirms gada radās biedrība «Divi Krasti», kas uz dažādiem pasākumiem aicina valmieriešus, jauniešus un pieaugušos, Valmieras Jauniešu mājā, Mākslinieku ielā 2. Ar kopīgu kūkas ēšanu pagājušajā nedēļā tika atzīmēta šī īpašā jubileja.

ViA atklāj UNESCO katedru «Biosfēra un cilvēks»

- 12.Februāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Lai veicinātu biosfēras rezervāta idejas izpratni sabiedrībā un  sadarbību, Vidzemes Augstskolā izveidota starptautiski atzīta UNESCO katedra «Biosfēra un cilvēks». Katedras atklāšanas pasākums notika Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes sēdes laikā, klātesot iesaistītajām institūcijām un pašvaldībām, kuras darbojas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā.

Brīvprātīgais Dominiks dalās zināšanās

- 6.Februāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

DOMINIKS AHTERNBOŠS (Dominik Achternbosch) kā brīvprātīgais Latvijā ieradās pagājušā gada novembrī. Viņš pamatā strādā Valmieras Jaunatnes centrā «Vinda», bet arī aktīvi līdzdarbojas norisēs Valmieras novada fondā, paralēli šīm aktivitātēm viņš arī viesojas skolās, lai jauniešus informētu par brīvprātīgā darba iespējām ārvalstīs. Šobrīd Dominiks piedāvā apgūt vācu valodu iesācēju līmenī trešdienās jauniešiem, ceturtdienās pieaugušajiem un otrdienās skolēniem papildināt savas zināšanas ķīmijā, fizikā un bioloģijā.

Latvija ievīta sarkanbaltsarkanās liesmās

- 1.Februāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Rencēnu pamatskolā novadpētniecības muzejs un pulciņš skolas kolektīvu aicināja uz 1991. gada barikāžu atceri, lai sajustu, kā caur dvēseli Latvija izrit ar visu, ko ļauj tā mums mīlēt. Tradicionāli iekārtotajā izstādē par dienām, kas materiālos un fotoattēlos atspoguļo laiku, kad izšķīrās Latvijas liktenis, varēja iepazīt skolotāju un skolas darbinieku līdzdalību valdības un valsts sargāšanā. Ielogotajos sarakstos varēja izlasīt visu rencēniešu un to barikāžu dalībnieku vārdus, kuri piedalījušies barikādēs un pašlaik dzīvo mūsu pagastā, kopskaitā 131. Skolas muzeja vadītāja Inese Birzkope laika gaitā, turpinot Herberta Baltgalvja un Laimoņa Muzikanta iesākto dalībnieku reģistrēšanu, ir viņus apzinājusi, ieteikusi gan piemiņas medaļas, gan apliecinājuma saņemšanai.

Valmieras Valsts ģimnāzijas Mis un Misters 2019

- 1.Februāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Spraigi un aktīvi, radoši un arī praktiski iesākās janvāris 10 ģimnāzistiem, kas, klases biedru ievēlēti, ieguva iespēju piedalīties konkursā «Mis un Misters 2019». Jāpiebilst, ka šogad tā ir jau 23. reize, tāpēc konkursa uzdevumi it kā zināmi, bet tajā pašā laikā atkal jauni un sarežģīti. Konkursa žūrija ir neatkarīga – Valmieras uzņēmumu un iestāžu pārstāvji, viņi ir arī pasākuma sponsori.

Mācīties un iedvesmoties

- 30.Janvāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Pedagogiem piemīt viena kopīga īpašība – viņiem patīk ne vien mācīt, bet arī mācīties. Tāpēc divu gadu garumā Valmieras 2. vidusskolas un struktūrvienības vakara (maiņu) vidusskolas pedagogi devās 12 dažādās mācību mobilitātēs Erasmus+ programmas ietvaros. Skolas izstrādātais un iesniegtais projekts «More Languages = More Possibilities» (Vairāk valodu = vairāk iespēju) tika apstiprināts un ieguva finansējumu Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā konkursā.

Pieredzes apmaiņas vizītes ārvalstu uzņēmumos un skolās

- 30.Janvāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Janvāra sākumā praksē uz dažādiem uzņēmumiem Spānijā, Vācijā un Portugālē devās 22 Valmieras tehnikuma audzēkņi. Ārvalstu uzņēmumos jaunieši mācību un kvalifikācijas praksi kopumā apgūs sešas nedēļas. Vienlaikus ar audzēkņiem pieredzes vizītēs devās arī tehnikuma skolotāji, administrācijas pārstāvji un prakšu vadītāji.

No skolēnu mācību uzņēmuma par SIA

- 23.Janvāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Valmieras tehnikuma skolēnu mācību uzņēmums (SMU) Safe&Stable kļuvis par sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), lai varētu saņemt LIAA Valmieras biznesa inkubatora atbalstu. Paralēli sava produkta – baltā spieķa ar sensoriem – attīstīšanai jauniešiem nākas tikt galā ar mācībām tehnikumā. Ēriks Eduards Lapsa un Georgs Krops mācās 3. kursā, un pavasarī viņiem jākārto valsts eksāmeni, savukārt Agris Čodars mācās 4. kursā, bet šobrīd ir praksē Vācijā, un pavasarī viņam jāveido kvalifikācijas darbs.

Annija Sabule: «Biatlons ir māju sajūta, drosme, spēks, nebeidzama vilšanās un tikpat liela gandarījuma sajūta»

- 23.Janvāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

ANNIJAS SABULES sirds vienmēr ir bijusi Priekuļos. Tur tika aizvadīti bērnības un pamatskolas gadi, tieši Priekuļos aizsākās lielā mīlestība pret biatlonu. Mācības Annija turpināja Cēsu Valsts ģimnāzijā. Pašlaik viņa ir Vidzemes Augstskolas studiju programmas «Komunikācija un sabiedriskās attiecības» 3. kursa studente.

ViA starptautiskā konferencē Indijā

- 17.Janvāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

No 10. līdz 12. janvārim Indijā, Haiderabādā, norisinājās Kultūras tūrisma konference «World Tourism Development: Managerial Implications», kuras organizatoru vidū bija arī Vidzemes Augstskolas (ViA) komanda. Vizītē bija ViA pasniedzēji Juris Smaļinskis, Agita Līviņa, Inese Ebele un Jānis Bikše, kā arī maģistra studiju programmas «Starptautiskā tūrisma pasākumu organizēšana» studente Vera Grāvīte. Viņi piedalījās starptautiskajā mācību nedēļā, kas norisinājās Nacionālajā tūrisma un viesmīlības vadības institūtā (NITHM), tā stiprinot sadarbību ar partneraugstskolu.

Sacensības arī lasīšanā!

- 17.Janvāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Lai grāmatu lasīšanas un vērtēšanas process būtu interesantāks, Latvijas Nacionālā bibliotēka turpina Skaļās lasīšanas sacensības, kurās jau otro gadu iesaistījās arī Valmieras bibliotēka.

Radīt vidi, kas motivē darboties

- 10.Janvāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Gada nogalē Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē par bērnudārza «Buratino» jauno vadītāju tika iecelta SARMĪTE BUKAVA. Viņai ir darba pieredze vairākās izglītības iestādēs, strādājot gan par pedagoģi, gan par vadītāju Talsos, Rīgā un arī dzimtajā pusē.

Gandarīti par 2018. gadā paveikto

- 9.Janvāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valmieras un apkārtējo novadu mācību iestāžu arodorganizāciju vadītāji tikās šī gada pirmajā sēde, kas norisinājās svinīgā gaisotnē. Tika pārrunāti aktuālie jautājumi, un biedri atskatījās uz padarīto iepriekšējā gadā, kā arī tika godināti 47 pirmorganizāciju vadītāji, kas darbu organizācijā veic papildus saviem ikdienas pienākumiem.

Labākā dāvana

- 9.Janvāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Skolas procesu varētu salīdzināt ar aisbergu, kur pavisam neliela daļa ir acīmredzama, bet pārējais slēpjas dziļumā. Tas, ko parasti pamana, ir vērtējumi un sasniegumi, atzinības un izcilības, bet ikdienas darba ritums un cilvēku attiecības ir it kā pašsaprotamas un nepiesaista uzmanību. Aisberga neredzamajā daļā slēpjas daudzi citi aspekti, par kuriem var spriest, tikai iedziļinoties. Tā ir gan skolēnu dabiskā tieksme iegūt zināšanas un darboties, gan tas, ka iegūtās balles nav vienīgais skolēnu izaugsmes garants. Vērtēšana iemāca skolēnam vai nu mācīties, vai izvairīties no šī procesa. Praksē pārbaudīts ir atzinums, ka fokusēšanās uz mācīšanos var palielināt sasniegumus, fokusēšanās tikai uz sasniegumiem tos var samazināt. Šodien svarīgs ir arī radošums, ideju pārklājumi, sadarbība un atvērtība, kas nepieciešama ikvienam mūsdienu sabiedrībā. Tikai ar pedagogu erudītu, elastīgu darbu un atsaucīgu vecāku atbalstu skola spēj piedāvāt cilvēkam dzīvē nepieciešamo, tas ir, ne tikai dot informāciju un zināšanas, bet arī veidot pasaules redzējumu, paplašināt skolēna piederības izjūtu – savai ģimenei, klasei, skolai, savai zemei. Tad veidojas jaunā cilvēka attieksme, kas izpaužas konkrētā rīcībā. Ir svarīgi justies piederīgam kādai noteiktai videi, kur ir sajūta, ka esi kā mājās. Tam jāpieliek arī savas pūles. Tāpēc ļoti būtiski ir veidot kopīgas tradīcijas, kuru atbalstīšanā nozīmīga vieta arī ģimenei.

Nemirstība Latvijas sierā

- 3.Janvāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Jau trīspadsmito reizi Riebiņu novada dome, Galēnu kultūrvēstures biedrība un Roberta Mūka muzejs Latvijas vispārizglītojošo un arodvidusskolu audzēkņiem rīkoja jaunrades darbu konkursu, veltītu dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam ar mērķi aicināt skolēnus atklāt savas domas, izjūtas un pārdzīvojumus par neparasto un savdabīgo gan Mūka dzejā un esejās, gan apkārtējā sabiedrībā. Konkursa tēma izteikta R. Mūka domu graudā «Man nevajag nemirstības eliksīra,/ Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā». Dalībnieku uzdevums bija uzrakstīt jebkura literārā žanra jaunrades darbu atbilstoši tēmai, izvēloties savu virsrakstu.