Ineta Būda

Lauksaimnie­cības blakus produkti – būvmateriālu ražošanā

25.Augusts, 2020
Laikrakstā

Nu jau vairāk nekā gadu biedrība «No Salacas līdz Rūjai» īsteno starpvalstu projektu «Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG «No Salacas līdz Rūjai» un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās».

Veiksmei pa pēdām

11.Decembris, 2019
Laikrakstā

Biedrība «No Salacas līdz Rūjai» katra gada nogalē rīko jau par tradīciju kļuvušo pieredzes apmaiņas braucienu uz kādu no vietējo rīcības grupu (VRG) teritorijām. Šoreiz no 5. līdz 6. decembrim smēlāmies iedvesmu Igaunijā.

Pa plūškoka ceļu. III

9.Oktobris, 2019
Laikrakstā

Biedrības «No Salacas līdz Rūjai» projekts ir uzņēmis apgriezienus, un veiksmīgi īstenota jau trešā aktivitāte starpvalstu projektā «Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG «No Salacas līdz Rūjai» un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās». Esam informējuši laikraksta «Liesma» lasītājus par šīs vasaras pasākumiem: rakstu sēriju iesākām ar ziņām par pieredzes apmaiņas braucienu uz Vāciju, turpinājām ar atskatu par ciemošanos Kurzemē. Šoreiz stāsts par semināru – lauku dienu «Piemērotāko kultūraugu izvēle transformētajās platībās. Plūškoku audzēšana un šķirņu izvēle atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem. Melnā plūškoka ogu recepšu meistarklase».

Pa plūškoku ceļu

20.Augusts, 2019
Laikrakstā

Vietējās rīcības grupas (VRG) «No Salacas līdz Rūjai» projekta dalībnieki Vācijā

SIA WoodHeart – kandidāts titulam Dižprojekts 2018

21.Februāris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Par tradīciju kļuvusi Latvijas veiksmīgāko projektu dižošanās akcija Dižprojekts, ko organizē biedrība Latvijas Lauku forums (LLF) – organizācija, kas apvieno mūsu vietējās rīcības grupas, kuras saskaņā ar pašu izstrādāto Stratēģiju konkursu kārtībā piešķir ES LEADER finansējumu projektu realizēšanai. Par LEADER Dižprojektu var kļūt vietējo uzņēmēju vai iniciatīvas grupu (biedrību) projekts, kas realizēts vietējās rīcības grupas darbības teritorijā, piesaistot LEADER finansējumu no lauksaimniecības vai zivsaimniecības fonda. Dižprojekts ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas, reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas realizēšanos dzīvē. Konkursa laikā galvenais ir nevis projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. Dižprojekta balva tiks piešķirta pēc vietējo rīcības grupu vērtējuma.

Pieredzes apmaiņas brauciens «Ieraugi pats savām acīm»

21.Novembris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Laiks, kad padarīti pēdējie rudens darbi, līdz gada nogalei ir tāds klusāks periods, tādēļ īsti piemērots, lai dotos apmeklēt tuvākus un tālākus Latvijas novadus. Biedrībai «No Salacas līdz Rūjai» pieredzes apmaiņas brauciens rudenī jau ir kļuvis par tradīciju. Pērn pabijām Liepājas pusē, kur iepazināmies ar lauku teritorijā realizētajiem uzņēmēju, biedrību un pašvaldību projektiem, bet šoruden apmeklējām Gulbeni un Alūksni.

«No idejas līdz rezultātam!». IV

26.Septembris, 2018
Laikrakstā

Lielu pienesumu vietējās rīcības grupas «No Salacas līdz Rūjai» darbības teritorijas attīstības sekmēšanai veido visu novadu, NVO un uzņēmēju īstenotie LEADER projekti. Turpinot jau «Liesmā» iesākto rakstu sēriju «No idejas līdz rezultātam», šoreiz pastāstīsim par tikko īstenotu uzņēmēju projektu Kocēnu novadā, bet raksta otrajā daļā atspoguļosim Mazsalacas novada domes īstenoto projektu Ramatas pagasta kultūras dzīves uzlabošanai.

No idejas līdz realizācijai. III

11.Septembris, 2018
Laikrakstā

Kocēnu novadu varam raksturot kā dinamisku, konkurētspējīgu novadu ar daudzveidīgu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu un attīstības potenciālu. Lai veicinātu attīstību, novada dome meklē arvien jaunas iespējas gan vietējo, gan ārvalstu investīciju piesaistei. Kocēnu novadam ir vairāku gadu pozitīva pieredze dažādu sfēru un apjomu investīciju projektu izstrādē, kas atbalstīti no dažādiem finanšu instrumentiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas - Šveices sadarbības programmas u.c. Vietējās rīcības grupas «No Salacas līdz Rūjai» darbības teritorijā ietilpst divi Kocēnu novada pagasti – Bērzaines un Kocēnu. Pārstāvot vietējo iedzīvotāju intereses, Kocēnu novada dome īstenojusi arī vairākus LEADER projektus, kas dod lielu ieguldījumu vietējās teritorijas ilgtspējīgā attīstībā. Turpinot «Liesmā» iesākto rakstu sēriju «No idejas līdz realizācijai», šoreiz par trim no tiem.

No idejas līdz rezultātam! III

4.Septembris, 2018
Laikrakstā

Turpinām stāstīt par veiksmīgiem projektiem, kas dažādo uzņēmējdarbības formas, kā arī uzlabo dzīves kvalitāti mūsu teritorijā. Šoreiz par  biedrības «Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola» īstenoto projektu «Pontonlaivas iegāde ar tūrismu saistītu konkurētspējīgu pakalpojumu izveidei».