No idejas līdz realizācijai. III

- 11.Septembris, 2018
Ekonomika
Laikrakstā

Kocēnu novadu varam raksturot kā dinamisku, konkurētspējīgu novadu ar daudzveidīgu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu un attīstības potenciālu. Lai veicinātu attīstību, novada dome meklē arvien jaunas iespējas gan vietējo, gan ārvalstu investīciju piesaistei. Kocēnu novadam ir vairāku gadu pozitīva pieredze dažādu sfēru un apjomu investīciju projektu izstrādē, kas atbalstīti no dažādiem finanšu instrumentiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas - Šveices sadarbības programmas u.c. Vietējās rīcības grupas «No Salacas līdz Rūjai» darbības teritorijā ietilpst divi Kocēnu novada pagasti – Bērzaines un Kocēnu. Pārstāvot vietējo iedzīvotāju intereses, Kocēnu novada dome īstenojusi arī vairākus LEADER projektus, kas dod lielu ieguldījumu vietējās teritorijas ilgtspējīgā attīstībā. Turpinot «Liesmā» iesākto rakstu sēriju «No idejas līdz realizācijai», šoreiz par trim no tiem.

Kapsētu digitalizācija

Attīstoties moderno tehnoloģiju laikmetam, arvien vairāk pašvaldības vēlas atvieglot kapsētu administrēšanu un apsaimniekošanu. Latvijas nacionālā iezīme, kas lielā mērā atšķiras no citu tautu tradīcijām, ir tā dēvētā kapu kultūra. Tā sevī ietver tradicionālus vasaras un rudens pasākumus, kad satiekas tuvinieki, ģimenes un dzimtas. Tiek pieminēti un godināti aizgājēji. Mainoties kapu kultūrai un tradīcijām, ir jāmeklē jaunas iespējas, kā vislabāk pārvaldīt mūžības mājvietu. Kocēnu novada domes projekta «Kapsētu digitalizācija» mērķis bija radīt inovatīvu pieeju šim procesam, izstrādājot jaunu interneta platformu, kas pieejama kā pakalpojums ikvienam cilvēkam. Tas atvieglo gan piederīgo kapa vietu atrašanu kapsētā, gan nozīmīgu datu iegūšanu par mirušajiem, kas būtu vitāli nozīmīgs pakalpojums dzimtas koku rakstītājiem, vēsturniekiem un novadpētniekiem. Arī tūristi arvien biežāk apmeklē ievērojamu cilvēku atdusas vietas.

Saņemtais projekta finansējums ļāva digitalizēt divas kapsētas: Kocēnu novadā Rubenes kapsētu un Bērzaines pagastā Jaunburtnieku kapsētu. Projektu ietvaros kapsētās veikti digitālie uzmērījumi, kapu kopiņu uzskaite, reģistrēšana un foto fiksēšana. Izveidotās interneta platformas izmantošanai nepieciešams tikai dators vai mobilā iekārta un interneta pieslēgums. Digitalizēta informācija tiek uzglabāta SIA «Cemety» datu serverī, integrēta Kocēnu novada tīmekļa vietnē www.gis.koceni.lv un papildus pie katras no kapsētām ir izvietota tās plāna shēma stendu veidā, lai apmeklētāji varētu viegli orientēties kapsētas teritorijā un atrast sev interesējošās apbedījuma vietas.

Vienots sirdī, vienots vidē, vienots Kocēnu novadā

Katrs novads ir ieinteresēts veicināt piederības sajūtu un stiprināt sava novada tēlu. Viena no Kocēnu novada atpazīstamības zīmēm ir 2010. gadā konkursa kārtā izstrādātais logo – ozols, kura lapotne veidota Kocēnu novada kartes formā un zem tās koka stumbrs un saknes, kas simbolizē novada stabilitāti un ilgtspējību. Idejas autore – Līga Luīze Ādamsone. Lai gan ikdienā Kocēnu novada logo aplūkojams daudzos un dažādos informācijas un prezentācijas materiālos, interneta vidē un pat uz individuāli izveidota dizaina autobusa, Kocēnu novada domes īstenotā LEADER projekta «Vienots sirdī, vienots vidē, vienots Kocēnu novadā» mērķis bija izgatavot Kocēnu novadam vienojošo simbolu – ozolu, kura lapotne ir visi Kocēnu novada pagasti,  un pēc tam simbolu iekļaut vides objektā, kas vienlaikus būtu arī praktiski lietojams, un tādējādi tiktu labiekārtota teritorija un popularizēta Kocēnu novada vienojošā simbolika. Par iegūto finansējumu tika izgatavotas 3 personalizētas velonovietnes, iegādātas 6 atkritumu urnas un atpūtas soliņi, kā arī izveidoti 3 personalizēti bukletu statīvi. Pašlaik projekts ir sasniedzis finiša taisni un visā novada teritorijā tiek uzstādīti vienoti personalizēti velostatīvi un bukletu stendi. Vienu no tiem jau var aplūkot Kocēnos pie veikala «Elvis».

Zilākalna svētvietas teritorijas labiekārtošana

Teikām un nostāstiem apvītais Zilaiskalns ir valsts nozīmes svētvieta, ko labprāt apmeklē gan tūristi, gan dabas mīļotāji, gan arī cilvēki, kas vēlas izbaudīt tikai šīs vietas burvību. Balstoties uz zintnieku veiktajiem mērījumiem, kalna virsotnē atrodams sarežģīts enerģētisko strāvojumu tīkls, kas, pareizi izmantots, var dot cilvēkiem pozitīvu emociju un enerģijas lādiņus. 2004. gadā biedrība «Latvijas Rīkstnieku un zintnieku brālība» sadarbībā ar Kocēnu pagasta pārvaldi kalna virsotnē izveidoja enerģētisko apļu instalāciju jeb labirintu, pa kuru doties meditatīvos ceļojumos. Tomēr oļu bērums gadu gaitā bija izplūdis un izskatījās neestētiski, īpaši ņemot vērā, ka vecajā stendā aplūkojamos fotoattēlos tas bija redzams tāds kā pirmsākumos. Arī uzstādītais informācijas stends gadu gaitā bija nolietojies un neradīja vajadzīgo priekšstatu. Lai uzlabotu vietas pievilcību un apmeklētājiem, ierodoties Zilākalnā, bez gida pavadības būtu iespēja iepazīties ar informāciju, tika iesniegts LEADER projekts «Zilākalna svētvietas teritorijas labiekārtošana». Projektam iegūstot Eiropas fondu finansējumu, Kocēnu novada dome ciešā sadarbībā ar biedrību «Latvijas Rīkstnieku un zintnieku brālība», konkrēti ar Jāni Neibergu jeb Toti, realizēja apļu atjaunošanu sākotnējā veidolā, bet izvēloties citu, piemērotāku ieklāšanas tehnoloģiju, radot sakoptu iespaidu un mudinot apmeklētājus ar pietāti izturēties pret šo seno svētvietu. Jauna, apkārtējā vidē iederīga stenda ierīkošana un planšetes uzstādīšana veicinās vēlmi pie tā apstāties un iepazīties ar detalizētu informāciju par Zilokalnu no garīgā redzespunkta, līdz ar to izprast šīs svētvietas nozīmi.

JAUNĀ VELONOVIETNE Kocēnos.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru