Pilsētās un novados

Mazsalacieši vērtē transportu pēc pieprasījuma

- 9.Janvāris, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Trešdien, 8. janvārī, Mazsalacas kultūras centrā uz tikšanos bija aicināti Mazsalacas novada iedzīvotāji, kuri kaut reizi ir izmantojuši pakalpojumu «transports pēc pieprasījuma» vai arī plāno to darīt. Pasākums tika rīkots, lai noskaidrotu iedzīvotāju domas par pakalpojuma organizēšanas kārtību, lai kopīgi izvērtētu, vai ir nepieciešami kādi uzlabojumi vai papildinājumi.

Zilākalnā uzstādīs sliežu velosipēdu

- 8.Janvāris, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kocēnu novada pašvaldība vietējās rīcības grupas – biedrības «Vidzemes lauku partnerība «Brasla»» izsludinātajā LEADER projektu konkursa VII kārtā iesniegusi projektu «Minies pa sliedēm», kas paredz sliežu velosipēda uzstādīšanu Zilākalna ciemā – bijušajā šaursliežu dzelzceļa līnijā.

Noslēpumi ceļami gaismā

- 8.Janvāris, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Aizvadīts kārtējais – četrpadsmitais – dzejniekam, reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītais Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un R. Mūka muzeja rīkotais Vislatvijas jaunrades darbu konkurss skolēniem. 

Dikļos stiprinās ugunsdzēsības tradīcijas

- 8.Janvāris, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kocēnu novada pašvaldībā sākta projekta «Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības atjaunošana – mūsu lepnums, drošība un pašaizliedzība» īstenošana. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.

Attīstības ceļš ved augšup

- 7.Janvāris, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

«Kad pirms desmit gadiem kopā sanāca pieci pagasti, patiesībā seši, jo Kocēni un Rubene nekad nav sevi uzskatījuši par vienu apdzīvoto vietu, katram bija sava prioritāte, cits uz citu skatījāmies kā uz bezmaz negodīgu partneri – cik kuram liels parāds, kas ir vai nav izdarīts, kurš turīgāks. Mums tomēr piemīt tā latviešu daba, un jāpaiet laikam, lai to pārvarētu. 

Paaugstina energoefektivitāti domes administrācijas ēkā

- 7.Janvāris, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kocēnu novada dome uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta īstenošanu, lai samazinātu oglekļa dioksīda emisijas un primārās enerģijas patēriņu, tādējādi sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un siltumapgādes izdevumu samazināšanu pašvaldības administrācijas ēkai Alejas ielā 8, Kocēnos.

Tikai ar Gaismu – ticība, cerība, mīlestība

- 20.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Vakarrīt, nākot uz darbu, satiku kādu paziņu. Apskāvāmies, novēlējām viena otrai gaišus Ziemassvētkus, par spīti jau vairākus mēnešus visapkārt depresīvi valdošajai krēslai un tumsai. Paziņa teica: «Galvenais, lai tumšajā laikā melnums nebūtu sirdī!» Nospriedu, cik labs ir šāds vēlējums.

Dzīvo dzīvu dzīvi

- 20.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Portālā

Pirmizrādes, novērtēts aktieru, režisoru un teātra komandas darbs, balvas «Spēlmaņu naktī» un jauno kolēģu uzņemšana kolektīvā. Prieks par skatītājiem šajā un nākamajā gadā, kad priekšā arī Valmieras Drāmas teātra pārbūve.

Gods kalpot Naukšēniem

- 20.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Portālā

Ilggadējam SIA Naukšēni valdes priekšsēdētājam IMANTAM KAMZOLAM šis rudens bija īpašs – Latvijas 101. dzimšanas dienā Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits svinīgā ceremonijā Imantam pasniedza Atzinības krustu. Par šo notikumu ar Atzinības krusta virsnieku runājam viņa kabinetā, par ko tā saimnieks it kā atvainojas, ka šis nav vairs tik plašs kā senāk, jo tagad tajā saimnieko Jurģis Krastiņš. Uz to mēs atgādinām, ka visās intervijās Jurģis pateicas Imantam un Mārītei Kamzoliem par atbalstu un palīdzēšanu.

Teicamniece ar dumpinieces raksturu

- 20.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Portālā

Pirms gada rokgrupa Colt šķīrās no vokālista Ata Ieviņa. Kopš pērnā rudens par pārsteigumu daudziem, taču ne pašiem mūziķiem, par grupas līdervokālisti kļuvusi enerģiskā valmieriete ELĪNA KRASTIŅA, kas uz dziedāšanu nekad nav bijusi skubināma. Šī sezona bijusi piesātināta ar koncertiem, tostarp kopā ar tādām pasaules mēroga zvaigzneēm kā Marco Mendoza (Whitesnake), ar kuru jau  esot Colt sastāvā Elīna dziedājusi arī duetā. Nākamā gada janvārī Elīnai ar Colt gaidāms vēl kāds nozīmīgs pasākums tepat Valmierā.

No pierobežas lauku sētas – uz desmit pasaules valstīm

- 20.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Portālā

Valkas novada Ērģemes pagasta zemnieku saimniecības «Kurģi» īpašnieks KRISTAPS BUILIS un pašnodarbinātā amatniece LAURA BUILE bija to 26 Vidzemes uzņēmēju vidū, kurus šovasar Priekuļu novada Liepas muižā savā nu jau astotajā pasākumā īpaši svinīgos apstākļos godināja Vidzemes plānošanas reģiona speciālisti.

Gada Notikums: Dimanta kāzas

- 20.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Portālā

Tikpat sirsnīgi un mīļi pēc sešdesmit gadiem

«Zelta kāzas mums bija tik burvīgas, ka vēl tagad, pēc desmit gadiem, piedzīvoto nevaram aizmirst,» saka JANĪNA un PĒTERIS BLASI. Savas Dimanta kāzas viņi bija domājuši nosvinēt tikai ģimenes lokā. Nesanāca, jo meita, abas mazmeitas un nu jau arī mazmazmeitiņas sprieda citādi – ja tik ilgi kopā nodzīvots, notikums jāatzīmē svinīgāk. Un sestdienā, 7. decembrī, pārsteigums sekoja pārsteigumam. Vispirms jau atskanēja zvans un norādījums pulksten trijos pēcpusdienā būt gataviem. Mašīna ieripoja pagalmā un sekoja brauciens uz «Mazo Ansi». Nākamais pārsteigums – svinību vietā ieradās divi muzikanti, kuri sniedza stundu ilgu koncertu. Pēc brīža durvis vērās atkal. Pēteris nodomājis, ka kūjnieki nāk, bet nekā – akordeonists pa priekšu, aiz viņa sveicēji no Dzimtsarakstu nodaļas un pilsētas domes priekšsēdētājs. «Kopā iedzērām šampanieti. Par šo skaisto apsveikumu, kas mūs ļoti, ļoti iepriecināja, vislielākā pateicība. Valmieras pašvaldība patiesi rūpējas par pilsētas ģimeņu stiprināšanu,» secina Pēteris.

Sasaiste starp zināšanām skolā un reālo dzīvi (2)

- 20.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Portālā

Caurviju prasmes ir samērā jauns termins izglītības sistēmā. Tās caurvij visu mācību saturu, bet nav konkrēti saistītas ar kādu vienu mācību jomu vai priekšmetu. VISC projekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» (Skola2030) ietvaros ir izvirzītas sešas caurviju prasmes: kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālā pratība, uz kurām tiks likts akcents mācību procesā.