Romāns Naudiņš

Romāns Naudiņš

Hokejs un politika (2)

27.Augusts, 2020
Viedokļi
Laikrakstā

Nevajag jaukt hokeju ar politiku. Runājot par Baltkrieviju, šī spēle patīk arī opozīcijai un tiem cilvēkiem, kuri protestē – tad kāpēc mums būtu jāatņem šiem cilvēkiem hokeja svētki!? Es uzskatu, ka čempionātam, lai vai kā, bet Baltkrievijā ir jānotiek – Dievs dod, lai tur būtu miers, jo tie, kas šobrīd iziet ielās, ir tieši tādi paši hokeja fani, kā tie, kuri ir pretējā pusē.

Izglītību vispirms, betons pagaidīs! (1)

4.Februāris, 2020
Viedokļi
Laikrakstā

Valsts drošības dienesta kategoriskā prasība, ka tam par vairākiem desmitiem miljonu eiro Rīgā ir jāceļ jauna ēka, nepatīkami pārsteidza ne tikai sabiedrību, bet arī daudzus Saeimas deputātus koalīcijas frakcijās.

Īstais brīdis ministrijām aut kājas

18.Decembris, 2019
Viedokļi
Laikrakstā

Katrs pats savas laimes kalējs, taču, lai novadu reforma nebeigtos ar čiku, tā mums «jāizkaldina» visiem kopā. Būs smagi jāstrādā gan Saeimai ar valdību un ministrijām, gan tagadējo pašvaldību politiķiem un ikvienam sabiedriski aktīvam pilsonim.

Par OIK jāatbild divatā

1.Oktobris, 2019
Viedokļi
Laikrakstā

Kad mājdzīvnieku moka parazīti, saimnieks tam palīdz ar prettārpu līdzekļiem, nevis iemidzina. Līdzīgi ir jārīkojas valdībai ar obligātā iepirkuma komponenti – nelāgu slavu ieguvušo nodevu alternatīvās enerģētikas atbalstam, ko maksā elektrības patērētāji. Mums jārīkojas ātri, lai atgūtu tautas uzticību.

Mazā uzņēmējdarbība – pamats valsts tautsaimniecībai

6.Marts, 2019
Viedokļi
Laikrakstā

Jaunā valdība ir apstiprināta tikai pirms mēneša, bet 13. Saeimas darbs ir aktīvi noritējis kopš pirmās dienas, lai arī no malas  varbūt izskatās citādi. Ir turpināti ļoti daudzi iepriekšējā sasaukumā iesāktie uzdevumi un projekti. Viens no tādiem uzdevumiem ir amatniecības un mazās uzņēmējdarbības atbalstīšana.

Valsts var rādīt piemēru

16.Oktobris, 2018
Viedokļi
Laikrakstā

Aizvadītajā nedēļā Vaidavā notika starptautisks forums «Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Kocēnu novadā». Tajā piedalījās cilvēki ar invaliditāti, uzņēmēji, kas izskata iespēju attīstīt sociālo uzņēmumu, pašvaldību pārstāvji, arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš («Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK), kurš uzsvēra, ka valsts un pašvaldības iestādēs pirmkārt ir jārod iespēja strādāt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Par ekonomiski aktīviem Latvijas laukiem

30.Marts, 2017
Viedokļi
Laikrakstā

Lai pasargātu lauksaimniecības zemi no spekulatīva rakstura darījumiem, pēc Tautsaimniecības komisijas darba Saeimā pieņemta virkne būtisku grozījumu. Kā jaunums likumā noteikts, ka ikvienam, kurš vēlas iegādāties zemi Latvijā, jāprot latviešu valoda. Regulējumā esam arī nostiprinājuši zemes fonda pilnvaras. Valstij jeb zemes fondam turpmāk būs pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemes darījumiem. Fondam šim mērķim ir pietiekami līdzekļi, lai zeme nenonāktu ārvalstu uzpircēju un starpnieku rokās.

Divlitru plastmasas alus pudeles jāatstāj pagātnei

22.Septembris, 2016
Viedokļi
Laikrakstā

Latvijā ir senas alus brūvēšanas tradīcijas, taču divlitru plastmasas alus pudeļu sērga šeit ir krietni iesīkstējusi. Tāpēc Saeimas Tautsaimniecības komisija pēc mana ierosinājuma ir ķērusies pie darba un izstrādājusi grozījumus likumā, lai aizliegtu pārdot stipro alu, kā arī alu tilpumā virs viena litra. Grozījumi parlamentā jau atbalstīti pirmajā lasījumā. Sagaidāmas karstas diskusijas, uzņēmējdarbības neapmierinātība, kā arī spēcīgs nozares lobijs, taču sabiedrība rūpīgi varēs sekot līdzi šim procesam.

Ēnu Latvija vai labklājības valsts?

25.Augusts, 2016
Viedokļi
Laikrakstā

Pēdējo mēnešu bēdīgais stāsts par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora meklēšanu, kas nu ir beidzies ar vienīgās reālās un profesionālās kandidātes izstāšanos no spēles masīva politiskā spiediena dēļ, liecina par diezgan smagu diagnozi valsts varai un pārvaldei Latvijā kopumā. Mums ir grūtības ar profesionālu valsts vadīšanu.

Kā palielināt Latvijas eksportu farmācijā?

14.Jūnijs, 2016
Viedokļi
Laikrakstā

Pirms dažiem mēnešiem Latvijas vārds izskanēja teju vai visā pasaulē — skandāls ap Mildronātu jeb Meldoniju atgādināja, ka zāļu ražošana ir viena no tradicionālajām mūsu valsts tautsaimniecības nozarēm ar augstu pievienoto vērtību un atpazīstamību pasaulē. Savukārt Saeimas Tautsaimniecības komisijā šonedēļ viesojās farmācijas nozares pārstāvji, lai iepazīstinātu ar savu redzējumu par nozares attīstību un soļiem, ko valstij būtu nepieciešams spert mūsu farmācijas nozares iespēju pilnīgai izmantošanai.

Par atklātu un demokrātisku valsts pārvaldi

20.Jūnijs, 2014
Viedokļi
Laikrakstā

Pirmais labais darbs, ko Nacionālā apvienība panākusi parlamentā, — tagad notiek atklātas Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas un arī nākamā Saeima varēs atklāti vēlēt tiesnešus, ģenerālprokuroru, KNAB vadītāju, līdz ar to no darba kārtības noņemtas aizkulišu spēles, korupcija, uzpirkšana, kas, manuprāt, ir bijusi iepriekšējos gadus.

Ekonomiskās sankcijas pret Baltkrieviju ir nepieņemamas

2.Marts, 2012
Viedokļi
Portālā

Kārtējo reizi ir saasinājušās Eiropas Savienības attiecības ar Baltkrieviju. Šoreiz situācija ir tik nopietna, ka Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs A.Teikmanis aicina Latvijas uzņēmējus būt gataviem ekonomisko sankciju piemērošanai pret Baltkrieviju. Būt gataviem! Ko tas nozīmē komercdarbībai? Gluži vienkārši- investīciju pilnīgu vai daļēju zaudēšanu, noieta tirgus daļas zaudēšanu. Sliktākajā gadījumā bankrotu. Baltkrievija ir otrs lielākais Latvijas tirdzniecības partneris ārpus Eiropas Savienības. Latvijai preču apgrozījums ar Baltkrieviju 2011.gadā pārsniedzis divus miljardus eiro.

Jaunā paaudze – tilts uz attīstītu valsti

17.Februāris, 2012
Izglītība
Portālā

15.februārī visā Latvijā, tai skaitā LR Saeimā norisinājās „Ēnu dienas”. Lielākoties šai pasākumā piesakās jaunieši no Rīgas, tādēļ izlēmu iedrošināt un uzaicināt ēnas sev no dzimtās pilsētas – Valmieras. Šī skolēniem ir iespēja klātienē iepazīties ar darbu, ko veicu pildot LR 11.Saeimas deputāta pienākumus.

Darbavietas rada uzņēmējdarbība

17.Oktobris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Kopš 2009. ga­da, kad ti­ku ie­vē­lēts Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mē, es­mu paš­val­dī­bas de­pu­tā­tiem ie­snie­dzis 58 priekš­li­ku­mus, to­starp vai­rā­kus jau­nu dar­ba vie­tu ra­dī­ša­nai. Diem­žēl pie­dā­vā­tās ini­ci­a­tī­vas nav uz­klau­sī­tas. Vi­sus priekš­li­ku­mus es­mu ie­snie­dzis rak­stis­ki, lai bū­tu pa­ma­to­jums sniegt pār­ska­tu par pa­da­rī­to ie­dzī­vo­tā­jiem, kas par ma­ni bal­so­ju­ši. Ma­pe, ko, do­do­ties uz Sa­ei­mu, no­do­šu sa­vam pēc­te­cim Ul­dim Jan­so­nam, sa­krā­ju­sies diez­gan bie­za, vi­ņam šie ma­te­ri­ā­li lai kal­po kā ce­ļa­mai­ze, ko iz­man­tot un vēl­reiz ak­tu­a­li­zēt.

Krievijā ciena nacionālu stāju

13.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Jau 22 ga­du ve­cu­mā sā­ku strā­dāt Krie­vi­jā ar pir­mo zā­ģi kok­ap­strā­des biz­ne­sā. Pa šiem ga­diem es­mu no­nā­cis pie vie­na se­ci­nā­ju­ma — jo na­ci­o­nā­lāks cil­vēks, jo vi­ņam ir lie­lāks veik­smes stāsts Krie­vi­jā.