Laulība un tās šķiršana — vienlīdz atbildīgi soļi

- 24.Janvāris, 2018
Dzīvesstils
Laikrakstā

Laulības reģistrācija

Iepriekšējā trešdienā, rakstot par 2017. gadā Valmieras Dzimtsarakstu nodaļā apkopotajiem dzimšanas reģistrācijas datiem, «Liesmā» pieminējām, ka 84,1% jaundzimušo abi vecāki ir latvieši. To, ka esam kļuvuši latviskāki, apliecina arī laulību reģistrācijas statistika  — 197 pāros (81,4%) abi jaunlaulātie ir latvieši, bet vēl 35 pāros jeb 14,5% jaunlaulāto latvietis ir vai nu līgavainis, vai līgava. Novērots, ka biežāk cittautieti par dzīvesdraugu izvēlējušās latviešu sievietes (iespējams, tādēļ, ka pietrūkst savas tautības vīriešu).

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja RITA VIĻUMSONE secinājusi, ka atšķirīga attieksme pret laulībām ar citas tautības otro pusīti ir jaunlaulātajiem, kuri no ārzemēm atbrauc, lai laulību reģistrētu Valmierā. Vienus ar Latviju patiesībā nekas vairs nesaista, citi saikni ar dzimteni nav zaudējuši un vēlas, lai civilstāvokļa reģistrācijas datos būtu minēts, ka laulība reģistrēta tieši Valmierā.

Vēl kāda ļoti zīmīga nianse — visi pāri, kas laulību reģistrējuši ap 18. novembri, vēlējušies kopā ar pārējiem notikuma lieciniekiem fotografēties pie Latvijas karoga. Līdz šim tas neesot novērots. Izteiktāka kļuvusi arī vēlēšanās laulāties tikai ģimenes lokā, ir bijuši gadījumi, kad par lieciniekiem izvēlas tēvu un māti, māsas un brāļus, citkārt pāris lieciniekus vispār nav vēlējies.

Pavisam pagājušajā gadā laulājušies 242 pāri, no kuriem 220 laulības reģistrētas svinīgi, trīs pāri vārdu izvēlējušies teikt ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām — Valmieras muzeja pagalmā pie Dižozola.

Vēl zīmīgs fakts — ar katru gadu pieaug gan līgavu, gan līgavaiņu vecums, kādā viņi stājas laulībā. Pagājušajā gadā jaunākais no vīriešiem bijis 21 gadu vecs, sievietei 17 gadi, vecākais vīrietis laulājies 76 gados, vecākā sieviete 70 gados.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru