Ja ir sapratne un ticība

- 19.Janvāris, 2018
Dzīvesstils
Laikrakstā

Dievkalpojumos, kad Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes baznīcēnus uzrunā mācītāji Edijs Kalekaurs un Modris Īvāns, par godu Dievam izjusti dzied draudzes vīru ansamblis. Īpašs skanējums vienmēr ir Tēvreizei. To nevar klausīties tā vienkārši. Ērģeles un brašo vīru dziedājums skan dvēselē, uzrunā un aizved pie mūsu Tēva.

Daudzi baznīcēni pamatoti saka lielu paldies Sv. Sīmaņa draudzes ilggadējam ērģelniekam Leonam Āķerim par viņa gādību un uzticību pret senajām Ladegasta ērģelēm, kuras, piemēram, aizvadīto Ziemassvētku Svētvakarā viņš spēlēja jau 2500. reizi. Ne viena vien Dievnama apmeklētāja pateicība ir veltīta arī Leona vadītajam vīru ansamblim, kurā dzied Egils Juitinovičs, Jānis Fridbergs, Uldis Bikše, Mārtiņš Ķīvīte un Edgars Zaķis. Draudze lepojas ar dziedošo vīru sešinieku.

Vīriem jādzied!

Bet kā un kad aizsākās kopā dziedāšana ansamblī? Leons Āķeris atceras:

«Pašiem savs vīru ansamblis — tā bija agrākā Sv. Sīmaņa draudzes mācītāja Valtera Korāļa ideja. Viņš teica: «Vīriem jādzied!» Tā, mācītāja mudināti, 2000. gada 22. oktobrī pirmo reizi kopā sanāca vīri, kas sevi nosauca vienkārši par ansambli. Īsu laiciņu tajā dziedāja arī Valters Korālis. Šoruden mūsu ansamblim būs 18 — tātad pilngadība! Sākumā dziedātāju bija daudz. Pa šiem gadiem dziedošie vīri ansamblī ir nākuši un gājuši, daži no viņiem tagad dzied jau lielajā Mūžības korī. Laika gaitā mainījās cilvēku vērtības, kas nu kuram dzīvē svarīgāks. Vienu brīdi dziedāšanā bija arī klusuma periods. Palikām skaitliski mazāk, bet labai, dvēseliskai dziesmai tomēr ir liela vara, tā sauc brāļus kopā. Tā tam arī vienmēr būs būt!

Tagad ansamblī esam tikai seši. Dzied tikai tie, kas to grib un arī var. Viegli jau nav, jo katram no mums taču ir savs dzīves ritms, savi ikdienas darbi un pienākumi, starp kuriem tad nu ir jāizbrīvē laiks arī ansambļa mēģinājumiem. Tie parasti notiek Dievnamā ceturtdienu vakaros. Vīru balsu skanējumam palīdz tas, ka viņi ir arī dažādu koru dziedātāji, kas pa nedēļas vidu vēl atrod laiku, lai dziedātu arī savos kolektīvos un uzturētu sevi formā. Labprāt dziedam baznīcās, jo tur ir īpašs skanējums. Tāda nav nekur citur!»

SĪMAŅA DRAUDZES ANSAMBLIS. Dziedošais sešnieks: Egils Juitinovičs (no kreisās), Jānis Fridbergs, Uldis Bikše, Leons Āķeris, Mārtiņš Ķīvīte un Edgars Zaķis. Šalkoņa Ozoliņa foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru