Izaugsmes un sasniegumu pamatā — stabilitāte

- 24.Novembris, 2017
Viesis
Laikrakstā

Pēdējā laikā (un tas jau kļūst nogurdinoši, pat aizvainojoši) liela daļa ziņu un sarunu, kas nereti ievirzās arī negatīvās nokrāsās, grozās ap skolu un skolotāju, kuram katru dienu no jauna jāsaņemas, jāsaglabā miers un līdzsvars, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, kas ir kā skolēnu, tā viņu vecāku interesēs. Kā vienā, tā otrā pusē īstu vētru sacēlis nozares ministrijas pasūtītais pētījums, kas nosaucis konkrētas likvidējamās vai reorganizējamās skolas. Un sliktajā ziņā, kā tagad bieži mēdz teikt, iekļuvusi arī Mazsalacas vidusskola, pēc brīža kā pārsteigums nonākot labo ziņu virsrakstos, jo Draudzīgā aicinājuma fonds, paziņojot ikgadējos izcilniekus pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, Mazsalacas vidusskolu kopvērtējumā ierindojis 1. vietā pilsētu vidusskolu grupā.

«Tas ir mūsu jaunākās absolventu klases — 13 motivētu jauniešu —, viņus ļoti atbalstošo vecāku un skolotāju sadarbības rezultāts,» komentē skolas direktores vietniece izglītības jomā Iveta Jātniece, norādot, ka tik augstu reitingu nekādi nevar nodrošināt viens vai divi izcili skolēni. «Tas ir visas klases nopelns, latviešu valodas centralizētā eksāmena kopvērtējumā sasniedzot 74,43%. Valstī vidēji tas ir 50,9%. Visi jaunieši turpina izglītoties, lielākā daļa studē. Kā kopvērtējuma, tā latviešu valodas rezultāta pamatā ir gados sasniegtā stabilitāte — gan skolotāju kolektīva, gan mācību procesa norisē. Latviešu valodu mācām četri pedagogi: Kersti Liepiņa, Daina Valdmane, Merika Lūse un es. Bet kolēģi blakus un citās skolās labi zina: skolas mainīgā daļa ir bērni, un vienā gadā skola tad spēj sasniegt virsotni, citā nokrist lejup. Šogad pamatoti priecājamies arī par sasniegto 11. vietu angļu valodā. Sākumā klasei pēc skolotājas Vinetas Tiltiņas stingrā uzstādījuma runāt tikai angliski gāja kā gāja, bet augļi ienācās labi. Salīdzinot ar valstī vidējo eksāmena procentu, šī attiecība runā mums par labu — 75,36:59,7.»

 

MERIKA LŪSE Mazsalacas vidusskolā nostrādājusi jau 30 gadus, sākotnēji — sākumskolā, tagad pamatskolā un vidusskolā. Iepazīsimies!

— Pamatā esmu latviešu valodas un literatūras skolotāja, bet daudzus gadus arī drāmas pulciņa vadītāja, jau vairākus gadus — režisore Žetonu vakara izrādei. Un vienmēr man bijusi audzināmā klase — šobrīd manējie ir 9. klase. Runājot par mūsu absolventu panākumiem CE vairāku gadu garumā, varu teikt, ka latviešu valodas mācīšanai skolā ir dziļas tradīcijas. Šo gadu laikā manas kolēģes bijušas pieredzējušās dzimtās valodas skolotājas, arī grāmatu autores Ausma Zeltkalna un Daina Auzāne, mana skolotāja Inta Ozola. Arī šobrīd mūsu metodiskajā komisijā cenšamies sadarboties, dalīties ar to, ko vislabāk varam, un stiprā puse mums katrai sava. Tāpēc neizpaliek labi rezultāti ne tikai eksāmenos, bet arī dažādos radošos konkursos un olimpiādēs.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru