Biedrība «Laņģezers» — par sakoptu un ekoloģiski tīru vidi

- 27.Decembris, 2017
Pilsētās un novados
Portālā

Ar šādu uzstādījumu sev un saviem domu biedriem 2004. gadā oficiāli reģistrēja Lodes pagasta biedrību «Laņģezers». Līdz šim ar lielu apņēmību pašu spēkiem un piesaistot dažādas finansiālā atbalsta programmas, sekmīgi realizēti vairāki projekti, kuru acīmredzamākais rezultāts ir plašā apkaimē populāras aktīvās atpūtas vietas radīšana Laņģezera krastā. Kā tas izdevies, par to saruna ar biedrības «Laņģezers» valdes priekšsēdētāju, zemnieku saimniecības «Pestas» īpašnieku, Rūjienas titula «Gada cilvēks 2015» ieguvēju ARMANDU TAIMU.

Kādi bija atbalsta finansējuma piesaistes meklējumi un atradumi, kad sākāt pirmo projektu?

Biedrība izveidota vēl pirms novadu reformas. Biedri ir ne tikai no Lodes, bet arī no Rūjienas un citiem kaimiņu pagastiem. Jau labu laiku mums nelika mieru skaudrā realitāte, ka tik skaistā Laņģezera krasts ir pamatīgos krūmos un brikšņos ieaudzis. Vai varētu situāciju mainīt? Un kā to sekmīgāk izdarīt? Ar šiem un vēl citiem jautājumiem griezāmies biedrībā no «Salacas līdz Rūjai» un tur no projektu koordinatores Daigas Siliņas guvām ne tikai sapratni, bet arī padomus un praktisku palīdzību. Nolēmām, ka Laņģezera labā mēģināsim piesaistīt LEADER atbalsta finansējumu. Ceļš līdz tam nebija viegls, un viss nebūt nenotika uzreiz un tūlīt. Nepadevāmies un LEADER finansējumu tomēr ieguvām. Pirmo projektu realizējām 2013. gadā. Pludmales svinīgā atklāšana notika 12. augustā. Atbalsta finansējuma izlietošanas mērķi definējot, uzsvērām, ka veidosim sakoptu lauku vidi — kopējo telpu aktīvai atpūtai pie ezera. Kad ķērāmies klāt ezera apkārtnes labiekārtošanai, sapratām, ka darāmā būs krietni vairāk, nekā sākotnēji likās. Cirtām, tīrījām, rakām, ar lieko zemi aizlīdzinājām bedres, pa ziemu krasta pludmalei saveda smiltis, tad tās planēja, līdzināja, lasīja akmeņus. Pamazām radās ne tikai tīkami smilšaina pludmale, bet arī plaša vieta bērnu rotaļu laukumam, ugunskura vietām, galdiem, soliem, ģērbtuvēm, tualetēm. Laipas gatavojām paši. Darbos iesaistījās ne viens vien biedrības biedrs un mūsu ieceres atbalstītājs.

Cik un kādi projekti vēl ir realizēti?

2015. gadā biedrība startēja Rūjienas pašvaldības izsludinātajā finansiālā atbalsta projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi». Lūdzām atbalstu atpūtas vietas «Laņģezers» būvkonstrukciju un koka detaļu ilgtspējas saglabāšanai. 2016. gadā vēlreiz piedalījāmies biedrības «No Salacas līdz Rūjai» LEADER projektā, lai iegūtu finansējumu niedru pļāvēja un vieglās automašīnas piekabes iegādei. Līdz tam laivu un katamarānu aizvešanai uz atpūtas vietu arvien vajadzēja meklēt traktoru, ar auto piekabi tagad viss notiek daudz ērtāk un ātrāk. Šogad biedrība vēlreiz piedalījās Rūjienas pašvaldības izsludinātajā atbalsta projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi», un arī šoreiz guvām atbalstu, pat diviem mērķiem: lai iegādātu 14 glābšanas vestes bērniem un uzlabotu to drošību, kā arī lai iegādātu pludmales volejbola laukuma aprīkojumu. Vairāki jaunieši mums izteica vēlmi, ka atpūtas vietā pie Laņģezera derētu arī labiekārtots volejbola laukums. Tad nu lūgumu ar Rūjienas domes atbalsta finansējumu esam īstenojuši.

Ar katru nākamo projektu strādāt ir tā kā vieglāk, bet atbildība gan nemazinās.

Galvenie ieguvumi?

Sakopta vide. Skaista pludmale. Aktīvas atpūtas iespējas. Laivu un katamarānu pieejamība. Ne velti uz Lodes pagastu un Laņģezeru tagad tūrisma sezonas laikā brauc ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī atpūtnieki no kaimiņu novadiem, Rūjienas, Mazsalacas, Valmieras. Ļoti daudz ierodas arī igauņi. Prieks, ka arvien vairāk šo atpūtas vietu izmanto ģimenes, darba kolektīvi, skolas. Tā, piemēram, šovasar ezera krastā telšu pilsētiņā divas dienas nodzīvoja un dažādās sportiskās aktivitātēs iesaistījās viena no Valmieras Pārgaujas skolas klasēm. Rūjienas pašvaldība mūs atbalsta ne tikai projektu realizēšanā, bet arī dažādu pasākumu organizēšanā. Tas viss šai atpūtas vietai un tās atpazīstamībai nāk tikai par labu.

Vai ir cilvēki, kuriem jūs vēlētos pateikties par atbalstu vai par praktisku palīdzību sasniegtajā?

Vispirms jau paldies biedrībai «No Salacas līdz Rūjai» un tās zinošajai projektu virzītājai Daigai Siliņai. Pateicība arī Rūjienas pašvaldībai par projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi» un tā finansiālo atbalstu, kurā no mums kā projekta realizētājiem neprasa līdzfinansējumu. Tas nav mazsvarīgi! Mums līdzās ir cilvēki, kuri, kad vien vajadzīgs, sniegs arī praktisku palīdzību. Tā šovasar, kad zāle pludmales plašajā teritorijā auga kā negudra, nenovērtējams zāles pļaušanā bija Andris Builis, bet Uldis Kreilis — ašķu izpļaušanā, lai ezera krasts būtu pieejamāks un koptāks. Pludmale katru gadu no jauna prasīt prasa smilšu papildināšanu. Tur bez stipriem vīriem neiztikt. Paldies Ēvaldam Breicim, Mihailam Molofejam un Gatim Purgalim, viņi smiltis veda un līdzināja.

Ir labi, ka iznāk dzirdēt atsauksmes, tā sacīt, ar skatu no malas. Šovasar vairāki Zemkopības ministrijas speciālisti bija devušies pa Latvijas novadiem, lai uz vietas pavērotu, cik saimnieciski ir izlietots LEADER programmas projektu atbalsta finansējums. Lodē ieradās ZM vadošie speciālisti Liene Jansone un Aivars Lapiņš. No viņiem dzirdējām uzslavas par līdz šim paveikto Laņģezera krastā. Tas tāpat kā daudzu atpūtnieku pateiktais paldies dod spēku iesākto turpināt.

Kādas tad ir biedrības ieceres turpmākajam?

Sapņi ir laba lieta! Es smeju, ka mums tie ir kā Minhauzenam. Ļoti gribētos, lai līdz ezeram nonāktu elektrība. Jā, tas nav viegli un nav arī lēti, bet izgaismots ezera krasts un elektroenerģijas pieejamība pasākumos kopumā tikai uzlabotu šīs atpūtas vietas infrastruktūru. Esam sapratuši, ka pie ezera derētu arī neliela estrāde, jo te taču ir tik skaista vieta koncertiem, ballēm. Jāņos, kad cilvēki te no malu malām sanāca kopā, mūzika skanēja kaut kā īpaši un akustika bija fantastiska. Kāds mūziķis te pie Laņģezera tā iedvesmojies, ka pat radījis jaunu dziesmu. Laiks rādīs, kas ar šīm iecerēm notiks.

ATBILDĪGI. Tā labiekārtoto atpūtas vietu apsaimnieko un tālāk attīsta Armands Taims ar kundzi Līgu.

Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem«Liesmas» arhīva foto

Komentāri
Pievienot komentāru