Guna Ķibere

Rūjienas ražojumi Vācijā

19.Decembris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Jau ceturto gadu pēc kārtas Rūjienas pašvaldība bija saņēmusi ielūgumu no Gīterslo apriņķa Šteinhāgenas pašvaldības (Vācija) piedalīties Adventes labdarības tirdziņā, kas notiek katru gadu Pirmajā adventē. Šogad no Rūjienas uz Šteinhāgenu tika vesti Rūjienas amatnieku biedrības «Rūzele» amatnieku un mājražotāju darbi un pārtikas produkti. Tāpat svētku vedumā bija arī gardie SIA  «Liepkalni» cepumi, piparkūkas un pat piparkūku mīkla. Šo gadu laikā mēs jau esam pieradinājuši vācu draugus ēst pelēkos zirņus ar speķi,  kā arī grūbu putru un sukādes.

Rūjienas un Higašikavas sadarbība turpināsies

15.Jūlijs, 2014
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Rūjienas novada pašvaldībā nesen viesojās Japānas pilsētas Higašikavas pašvaldības un uzņēmēju delegācija, lai atzīmētu abu pilsētu sadraudzības līguma parakstīšanas sesto gadskārtu. Abu pilsētu oficiāls sadraudzības līgums noslēgts 2008. gada 17. jūlijā Higašikavā. Vizītes galvenais praktiskais uzdevums bija veicināt abu pašvaldību sadarbību lauksaimniecībā, arī turpināt sadarbību izglītībā un kultūrā. Atbilstoši šīm jomām vizītes dalībniekiem tika piedāvāta attiecīga programma.

Rūjienas diena Karksi-Nuijā

21.Maijs, 2014
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Dažāda sadarbība ar tepat Igaunijas pierobežā esošo pilsētu Karksi-Nuiju Rūjienai bijusi jau vairāk nekā divdesmit gadu. Kopīgi rakstīti dažādi pilsētu projekti, kopīgi izdoti tūrisma ceļveži un kartes, rīkotas izstādes, sporta pasākumi un pieredzes apmaiņas. Šī gada februārī dzima ideja par to, ka mēs, rūjienieši, 17. maijā varētu parādīt sevi kultūras jomā Karksi-Nuijā,  savukārt tās iedzīvotāji dotos uz Rūjienu 20. septembrī.

Kustībā — spēks un veselība

2.Oktobris, 2013
Sports
Laikrakstā

Ar šādu devīzi nu jau ceturto gadu pēc kārtas Rūjienā notiks nūjošanas pārgājiens. Arī šoruden visi esat mīļi aicināti piedalīties Rūjienas novada pašvaldības organizētajā nūjošanas pārgājienā svētdien, 6. oktobrī, pulksten 11. Satikšanās un iesildīšanās, kā arī noslēgums pie Rūjienas novada Tautskolas Skolas ielā 8a.

Varam arī ziemā!

14.Janvāris, 2013
Sports
Laikrakstā

Kustībā spēks un veselība — ar šādu devīzi nu jau ceturto gadu pēc kārtas Rūjienā notika nūjošanas pārgājiens. Jā, šoreiz ziemā!

Rūjienas TIC piedalās tūrisma izstādē Tallinā

21.Februāris, 2012
Tūrisms un daba
Portālā

No 17. līdz 19. februārim Igaunijas galvaspilsētā Tallinā norisinājās starptautiskajā tūrisma izstāde „TOUREST 2012”. Šajā gadā izstādi apmeklēja 26 080 interesentu. Piedalījās 468 pārstāvji no 26 valstīm, tostarp arī no Latvijas.

Fotogrāfiju izstāde Higašikavā

4.Novembris, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

No 26. no­vem­bra līdz 11. de­cem­brim Rū­jie­nas sa­drau­dzī­bas pil­sē­tas Hi­ga­ši­ka­vas (Ja­pā­na) māk­slas ga­le­ri­jā no­tiks fo­to­iz­stā­de Ma­nas ze­mes un cil­vē­ku skais­tums. Ta­jā ar sa­viem dar­biem pie­da­lī­sies Hi­ga­ši­ka­vas pil­sē­tas fo­to­klubs un vi­dus­sko­las fo­to­pul­ciņš, Rū­jie­nas fo­to bied­rī­ba Mir­kļu fo­to fab­ri­ka, Rū­jie­nas vi­dus­sko­las fo­to­pul­ciņš un Val­mie­ras fo­to­grā­fi Ma­tīss Mar­kov­skis, Ar­tūrs Run­dē­lis, Be­ni­ta Frē­li­ha un Klāvs Skras­tiņš, kā arī Can­mo­re (Ka­nā­da) pil­sē­tas fo­to­klubs un vi­dus­sko­las fo­to pul­ciņš. Can­mo­re Ka­nā­dā tā­pat kā Rū­jie­na ir Hi­ga­ši­ka­vas sa­drau­dzī­bas pil­sē­ta.

Rūjienieši Higašikavā

22.Jūlijs, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Rūjienas novada pašvaldības speciālisti, iestāžu vadītāji, uzņēmēji un zemnieki, 15 cilvēku delegācija, 4. — 14. jūlijā viesojās Higašikavā, kas ir Rūjienas oficiāla sadraudzības pilsēta Japānā kopš 2008. gada.

Rūjienas "Rūzeles"

8.Novembris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

Ar pil­nu spa­ru Rū­jie­nas rok­darb­nie­ku ko­pa Rū­ze­les (dar­bī­gais, čak­lais) at­sā­ku­šas se­zo­nu.