Vīteņrozes pie sirsniņmājas

- 24.Maijs, 2019
Viedokļi
Laikrakstā

Zemkopības ministrijas mājaslapā pašlaik aktuāla ir aptauja par to, kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas vides un klimata mērķiem jums liekas svarīgākais. Tā kā aptauja ir tikai nesen iesākta, tad pagaidām atbildes iesūtījis samērā neliels respondentu skaits, taču arī tas jau itin uzskatāmi parāda prioritāšu tendences. Pagaidām vairums aptaujas dalībnieku uzskata, ka saimniecībām laukos jāstrādā tā, lai saglabātu gan bioloģisko daudzveidību, gan arī tīkamu ainavu. Prieks par šādu nostāju!

Arī par otru atbilžu variantu, kuru pārstāv gandrīz puse atbilžu iesūtītāju, uzskatot, ka lauku saimniecībām arī turpmāk jāstrādā tā, lai vide kļūtu vēl tīrāka: mazāks ūdens un gaisa piesārņojums, nenoplicināta augsne. Tikai trešajam atbilžu variantam par to, ka ikvienai lauku saimniecībai arī Latvijā būtu jāstrādā tā, lai arī tā dotu savu artavu un mazinātu globālās klimata pārmaiņas – sausumu, pārlieku lielus nokrišņus un postošus plūdus, vētras un citas arvien biežāk arī līdz mums diemžēl atnākošas dabas kataklizmas – šim viedoklim aptaujā vēl nav jūtams atbalsts. Manuprāt, ne jau tādēļ, ka neapzināmies arvien augošās globālās - lokālās problēmas apjomus, bet gan tāpēc, ka daudzos joprojām mājo iesīkstējušais uzskats: ko gan es varu tur darīt? Var! Un kā vēl!


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru