Vērtīgi izdevumi – Rūjienai

- 8.Augusts, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Rūjienas vidusskolas simtgadei veltīto un nesen izdoto «Rūjienas vidusskolas dienasgrāmatas 1919 – 2019» un «Rūjienas vidusskolai 100» Atvēršanas svētki  notika 1. augustā mazajā skolā, kuras zāle bija interesentu pilna. Tur draudzīgā pulkā atskatījāmies uz grāmatu tapšanas laiku un ieklausījāmies to stāstos.

Rūjienas vidusskolas simtgadei izdotā grāmata «Rūjienas vidusskolas dienasgrāmata 1919 – 2019» ir veidota dienasgrāmatas formātā, jo tas vislabāk atspoguļo skolas kārtību, kas pamatā nav mainījusies jau kopš senseniem laikiem – katru dienu ir vairākas mācību stundas, kurās tiek runāts par noteiktām tēmām. Tāpēc izdevuma saturs izkārtots kā stundu saraksts: grāmatā ir septiņas nodaļas, kurās gan pašu absolventu vārdiem, gan redakcijas apkopojumā stāstīts par septiņām svarīgākajām jomām Rūjienas vidusskolas dzīvē. Stāsti papildināti gan ar krāšņām fotogrāfijām, gan arī ar dažādām citām spilgtām laikmeta liecību reprodukcijām – skolēnu zīmējumiem, klašu vizuālo dienasgrāmatu fragmentiem, afišām, apsveikuma telegrammām u.tml. Par grāmatas tapšanā ieguldīto darbu vislielākais paldies ir Dzintrai Gulānei, kas vairāku gadu garumā uzrunāja un mudināja absolventus neskopoties ar savām skolas laika atmiņām un apkopoja viņu stāstus apjomīgā materiālā, kas nu veiksmīgi ir izmantots «Rūjienas vidusskolas dienasgrāmatas 1919 – 2019» veidošanā! Visi absolventu iesūtītie stāsti apkopoti atsevišķā izdevumā «Rūjienas vidusskolai 100», kas izdots ar sponsoru atbalstu.

Paldies sakām arī Sintijai Markinai, kas nenogurstoši sniedza tehnisko atbalstu absolventu stāstu apkopošanā! Pateicība arī Ilgai Penkai par skolēnu iesaistīšanu simtgades grāmatas tapšanā un par viņu prasmju attīstīšanu publicistikā! Un vēl – milzīgs, pelnīts paldies  Līgai Siliņai par aizrautīgu un lielisku sadarbību ar grāmatas redaktori Agnesi Kleinu, kura ar savu profesionālismu un mūsdienīgo skatījumu pārliecināja gan Rūjienas vidusskolu, gan Rūjienas novada pašvaldību, ka viņai var uzticēt šo atbildīgo darbu, jo mūsdienās, kad ir tik daudz iespēju katram, kas vien vēlas, radīt dzejoli, dziesmu, stāstu, bildi, rakstīt vēsturi vai arī sacerēt viltus ziņu un to publicēt, ir ļoti svarīgi sadarboties ar jomu profesionāļiem, lai tā radītu un vairotu tik tiešām īstas un paliekošas vērtības. Abi jaunie izdevumi tādi arī ir!

VĒSTUREI UN ATMIŅĀM. Abi jaunie izdevumi uzrunā ikvienu īsteno rūjienieti. Publicitātes foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru