Valodas nozīmība bērna attīstībā

- 7.Aprīlis, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Cilvēka domas tiek formulētas vārdos. Jo trūcīgāks ir vārdu krājums, jo šaurāks domu plašums.

Viens no veidiem, kā bērnam iepazīt pasauli, ir caur rotaļām, kuru laikā tiek apgūti skaitāmpantiņi, dziesmu vārdi utt. Rodas izpratne par vārdiem un to lietojumu dažādos veidos, kas bagātina vārdu krājumu gluži kā grāmatu lasīšana. Tā bērnā modulējas ikdienas situācijas, iespējas, kā tās risināt, un viņi attīsta spēju veidot dialogu ar citiem un  iepazīt pasauli.

Valodas apguve – ilgs process

Sarmīte Tūbele savā rakstā «Runas un valodas sekmīgas attīstības priekšnosacījumi» apkopojusi teorētiskās atziņas par bērnu runas sekmīgas attīstības priekšnoteikumiem. Viņa min: lai bērns veiksmīgi apgūtu vielu skolā, ir jābūt pietiekamai prasmei izmantot visus runas darbības veidus, bet jo īpaši jāprot lasīt un rakstīt, ko nevar sekmīgi apgūt, ja runas un valodas attīstība ir aizkavēta.

Vārdu krājuma paplašināšana

Skolotāja Līga Grāpēna strādā Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā ar skolēniem ar dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem. Viņas pamatuzdevums ir skolas bērniem papildināt viņu vārdu krājumu. «Mēs domājam vārdos, līdz ar to, ja cilvēkam nav attīstījusies pilna dzirde, tad arī valodas krājums automātiski ir mazāks. Ja vārdu krājums ir šaurāks, jo arī domas ir nabadzīgākas. Tātad pirmā sfēra, kas mums ir traucēta, ir domāšana,» norāda skolotāja Līga Grāpēna. Pēc būtības jebkuram bērnam ierobežots vārdu krājums var traucēt apgūt arī citas lietas. Viņa savā darbā izmanto dažādas daudzveidīgas tehnikas, lai bagātinātu vārdu krājumu.

«Ja bērns saprot vārda jēgu, tad spēj arī formulēt domu, savas izjūtas, var brīvi operēt ar vārdu. Valodas mācība ir cieši saistīta ar apkārtējās dzīves norisēm, ar valodas un domāšanas attīstīšanu,» uzskata raksta «Darbības vārdu lietojums trīs līdz četrus gadus veca bērna runā» autores Vladislava Uršuļska un Rasma Purmale. Abas pētījuma veicējas uzsver pārdomāti organizētas, attīstošas valodas vides nozīmību bērna vārdu krājuma bagātināšanā – dažādu formu un krāsu mantas utt.

VIDE IR IEKĀRTOTA, lai veicinātu bērnu valodas apguvi. Mūzika un rotaļas palīdz bērniem iepazīt pasauli, īpaši nozīmīgi tas ir bērniem ar dzirdes traucējumiem, norāda Līga Grāpēna. Jāņa Līgata foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru