Sadraudzība attīstās, spītējot reformai

- 10.Septembris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Augusta beigās un septembra sākumā Valmieras rajonā viesojās Vācijas Gīterslo apriņķa sadarbības partneri, kuri pabija arī Naukšēnu novadā. Par to tuvāk stāsta Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs JĀNIS ZUMENTS:

«Programma bija salikta tā, lai viņi redzētu kaut ko vairāk – Rīgu, jūru, bet 2. septembrī apmēram 50 cilvēku lielā delegācija sadalījās pa Valmieras puses pašvaldībām, un mums tieši trāpījās seši Borgholchauzenas iedzīvotāji, tostarp deputāti Regīna Hartlage un Ludvigs Hermans ar domes priekšsēdētāju, birģermeistaru Dirku Špekmanu priekšgalā. Dirka vietnieks Ludvigs Hermans Latvijā ciemojās pirmo reizi, līdz ar to radās jautājums, kā viņam prezentēt mūsu valsti, jo pēc kolēģu nostāstiem Ludvigs nemaz tik ļoti nerāvies uz Latviju, taču, atbraucot un redzot visu programmu un Latviju kopumā, tostarp arī Naukšēnus, viņš mājup devās pozitīvi pārsteigts un ar daudziem labiem iespaidiem, iedvesmots par šejienes sakārtotību un uzņemšanu. Ko tad mēs viņiem 2. septembrī parādījām? Man palīdzēja Ligita Ceriņa, viena no mūsu vācu valodas zinātājām, viņa arī viena no aktīvistēm draugu kopā ar Borgholchauzenu.

Zinību diena un mācību gada atvēršana Vācijā netiek atzīmēta, viņiem arī mācību gads sākas citā laikā. Paldies Dievam, bija labi laika apstākļi, un skolas pagalmā noritēja skaists pasākums ar sapostiem pirmklasniekiem, divpadsmitajiem, bērnudārzniekiem, vecākiem un skolotājiem – man bija prieks, ka vācieši to visu redz. Birģermeistars teica uzrunu un apdāvināja pirmklasniekus ar izkrāsojamām grāmatām, kurās attēlotas Borgholchauzenas ievērojamākās vietas, tādējādi veidojot patriotismu jau no bērnības. Tie, kas šeit jau bija ciemojušies, tomēr gribēja, lai parādām skolas pēdējo gadu izbūvētās telpas – jauno piebūvi un bērnudārza grupiņu. Kad tas bija apskatīts, devāmies uz Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, lai viesiem parādītu maija sākumā dāvanā saņemto Mercedes auto, kas šobrīd, aprīkots ar visu glābšanas darbiem nepieciešamo, iekārtots telpā ar atjaunotu betona grīdu, uz kuras savietojušās visas trīs mūsu ugunsdzēsēju mašīnas. Andrejs Rullis kopā ar Juri Laiviņu pastāstīja, kā šo mašīnu plānots izmantot, jo operatīvā statusa nokārtošana Latvijā nemaz tik veicīgi neiet.

DRAUGI no Borgholchauzenas (kreisajā flangā) un Jānis Zuments kopā ar Naukšēnu novada vidusskolas skolotājiem Zinību dienā. Noras Kārkliņas foto

Komentāri
Pievienot komentāru