Reforma vēl turpināsies

- 23.Oktobris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

GUNTA GRIGORE par Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāju strādā piekto gadu, bet savu pedagoga karjeru sākusi, vēl būdama skolniece, vasaras brīvdienās strādājot bērnudārzā. Vēlāk bijusi gan praktizējoša skolotāja, gan izglītības iestādes vadītāja 13 gadus Alūksnes pusē, gan izglītības, kultūras un sporta speciāliste Strenčos. Guntai ir ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas pirmsskolas, pamatskolas un vidējās izglītības posmos. Iegūti divi maģistra grādi – pedagoģijā un izglītības vadībā. Iet klasē, lai mācītu bioloģiju, mājturību vai veselības mācību, pēc šī brīža darba apjoma vairs nav fiziski iespējams. Gunta ir arī Izglītības kvalitātes dienesta eksperte, kas piedalās skolu akreditācijās un direktoru atestācijās.

Kā darbojas izglītības sistēma Smiltenes novadā?

Kopš 2016. gada Smiltenes pilsētā ir veikta izglītības reforma, apvienojot trīs izglītības iestādes – Trīs pakalnu sākumskolu, Centra vidusskolu un Smiltenes ģimnāziju, līdz ar to tika izveidota Smiltenes vidusskola. Esam apmierināti ar padarīto, jo bērnu skaits skolā ir pieaugošs, Smiltenes vidusskolā ar pirmsskolas izglītības grupām mācās 1001 audzēknis. Esam viena no lielākajām skolām Vidzemē, prieks arī par to, ka ik gadu uzlabojušies eksāmenu rezultāti. Ar savu vidusskolu lepojamies, jo Latvijas skolu reitingā šogad esam 10. vietā starp 65 lielajām skolām un esam izvirzīti Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumam. Pašlaik tiek ieguldīta nauda vidusskolas renovācijā. Skolas internāts ir fiziski un morāli novecojis, tas atrodas pilsētas nomalē, un telpas vairs neatbilst laikmeta prasībām. Blakus vidusskolai top jauns, moderns, atbilstoši pašreizējām prasībām labiekārtots skolas internāts. Smiltenes vidusskolā notiek ēkas pārbūves darbi, bet man ir liels prieks par skolas vadību, par skolotājiem, kas ļoti labi menedžē šo jautājumu. Paldies audzēkņiem un viņu vecākiem, kas šajā pārbūves periodā ir ļoti saprotoši.

2019./2020. mācību gadā pirmsskolās uzsākta jaunā kompetenču izglītība. Iepriekšējā mācību gadā Izglītības pārvalde organizēja kursus kompetenču izglītībā pirmsskolas izglītības pedagogiem un pedagogu palīgiem. Izglītības pārvaldes vadītāja kopā ar pirmsskolas izglītības koordinatoru apseko visas pirmsskolas izglītības iestādes, tiekas ar vadītāju un audzinātājām, lai saprastu, ko ir izdevies ieviest un pie kā jāstrādā turpmāk.

Izglītības pārvalde administrē un pārrauga septiņus projektus, kuri ir pietiekami apjomīgi, sākot ar jaunajām kompetencēm divās pilotskolās – Smiltenes vidusskolā un Grundzāles pamatskolā. Esam uzrakstījuši jaunatnes iniciatīvas projektu, kas būs vērsts uz brīvprātīgo darbu – man ļoti gribētos novadā to iedzīvināt visās izglītības iestādēs.

GUNTA GRIGORE. Ārijas Romanovskas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru