Pūcēm — pašām savas kartes

- 16.Maijs, 2017
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Pašlaik par Latvijas dabas vērotāju populārāko un visvairāk apmeklēto vietu internetā kļuvis portāls Dabasdati.lv, kurā uzkrājas tik milzīgs apjoms novērojumu informācijas, ka tas jau izmantojams zinātniskos pētījumos un dabas aizsardzībā. Tā, izmantojot ziņojumus par pūču novērojumiem, ir tapušas pūcēm potenciāli piemēroto dzīvotņu kartes. To veidošanā noderējušas arī dažādu monitoringu ziņas, ziņojumi dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, arī pūču pētījumos veiktie novērojumi. Tomēr, kā atzīst karšu veidotāji, ģeogrāfiski nozīmīgākais pūču sastopamības datu pienesums ir tieši no dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv lietotāju ziņojumiem. Tādēļ  pateicībā par lietotāju ievērojamo ieguldījumu karšu tapšanā tās nu ir publicētas arī portālā Dabasdati.lv. Putnu vērotājiem, kā arī citiem dabas draugiem, plānojot došanos dabā un ielūkojoties kartēs, nu būs daudz lielāka iespēja sastapties ar pūcēm.

Pavisam ir sešas dažādām pūču sugām piemērotu biotopu kartes: meža pūcei, urālpūcei, ausainajai pūcei, ūpim, apodziņam, bikšainajam apogam. Tās ir krāsainas, spektrā no sarkana līdz tumši zilam. Sarkanā krāsa norāda uz vietām, kas konkrētajai pūču sugai ir ļoti tīkama, kurās iespēja šos putnus ieraudzīt ir vislielākā. Dzeltenīgā vai gaiši zilā krāsa jau rāda par šajā vietā daudz mazāk pamanāmo pūču skaitu; tumši zilā — ka šeit kādas sugas pūces reāli neuzturas. Karte liecina, ka Latvijā visvairāk piemērotu biotopu ir meža pūcēm, kas sastopamas lielākajā daļā valsts teritorijas. Ļoti reti šo putnu novērojumi ir vien Zemgalē, bet visvairāk meža pūcēm tīk uzturēties Vidzemes centrālajā daļā, Valmieras apkaimē pamanīto meža pūču skaits ir tuvu vidējiem rādītājiem.

Urālpūce. Andra Avotiņa foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru