Publiskā bibliotēka – mūžizglītības resurss

- 25.Janvāris, 2019
Pilsētās un novados
Portālā

Valmieras integrētā bibliotēka nodrošina iespējas lasīt, klausīties, skatīties, apgūt, pētīt, piedalīties.

«Bibliotēka sen vairs nav tikai grāmatu krātuve; mainoties sabiedrības dzīves ritmam un tehnoloģiju iespējām, bibliotēka no dažu soļu attāluma nokļuvusi (pie)skāriena tuvumā. Tomēr nemainīga ir cilvēku vēlme izzināt un dalīties ar zināšanām,» tā bibliotēkas direktore DAIGA ROKPELNE.

Valmieras integrētā bibliotēka apvieno Valmieras bibliotēku un Vidzemes Augstskolas bibliotēku. Tā izveidota 2007. gadā. Tolaik un joprojām šī ir Latvijā jauna bibliotēku sadarbības forma, kurā augstskolas un pilsētas bibliotēkas strādā vienās telpās, profesionāli sadarbojas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus, lai paplašinātu piedāvātos pakalpojumus.

«Mūsu lasītājs ir zinātkārs cilvēks, sākot no pirmsskolas vecuma, arī ģimene ir mūsu mērķgrupa, skolēni, studenti, pētnieki, strādājošie un seniori. Ar katru no mērķgrupām ir interesanti darboties, jo viņus visus vieno iespēja apgūt ko jaunu,» uzsvēra Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, piebilstot, ka sadarbība devusi daudzveidīgas iespējas attīstīt bibliotēkas grāmatu krājumu un citus informācijas resursus.

Reģionālā augstskola un tās bibliotēka ir spēcīgs spēlētājs, nodrošinot ikvienam bibliotēkas lasītājam plašāku pieeju nozaru literatūrai, ko prasmīgi izmantot personīgai un profesionālajai izaugsmei, pētniecībai.

«Vidzemes Augstskolas bibliotēkas krājumā ir daudz literatūras angļu valodā. Ja vēlies sekot jaunumiem nozarē, tad jābūt grāmatām un materiāliem svešvalodās. Par pie mums izveidoto krājumu priecājas arī valmierieši, kas studē un izstrādā pētnieciskos darbus citās augstskolās. Viņi var izmantot kādu no retajiem grāmatu eksemplāriem darbam lasītavās vai nedēļas nogalēs grāmatu iepazīt mājās,» stāstīja Vidzemes Augstskolas bibliotēkas direktore EVITA LANTRĀTE, atgādinot, ka ikviens interesents var izmantot arī daudzās elektroniskās datu bāzes, kas bez maksas pieejamas bibliotēkā.

Bibliotēkas darbu finansē Valmieras pašvaldība un Vidzemes Augstskola. Valmieras integrētās bibliotēkas krājumā ir pieejami 110 tūkstoši dažādu grāmatu un dokumentu. Vairāk nekā 20 tūkstoši vienību ir augstskolas bibliotēkas krājumā, bet lielāko daļu krājumu veidojusi publiskā bibliotēka, jo augstskolai skaitām trešo gadu desmitu, bet Valmieras bibliotēkai pēc dažiem gadiem būs 100 un līdz ar to paspēts sarūpēt daudz vairāk vērtīgā.

«Mēs kopā veidojam iedzīvotāju interesēm un mūžizglītības vajadzībām atbilstošus pakalpojumus,» uzsvēra Daiga Rokpelne, skaidrojot, ka iedzīvotāju skaits valstī un reģionos sarūk, bet Valmieras integrētās bibliotēkas apmeklētāju skaits nemazinās. Bibliotēkā 2018. gada nogalē lasītāju kartes bija izsniegtas 6600 iedzīvotājiem.

«Cilvēki brieduma gados, kam daudz jāstrādā, augsti novērtē iespēju, ka sev vajadzīgo var rezervēt no mājām, izmantojot attālināto pieeju mūsu pakalpojumiem. Tad cilvēks, netērējot laiku, ieskrien bibliotēkā un no plaukta paņem to, ko iepriekš bibliotekārs jau sarūpējis. Ir liels prieks, ka bērni kopā ar vecākiem nāk uz bibliotēku, ka ģimene šo vietu saskata kā resursu izaugsmei. Plaši bibliotēkas resursus izmanto arī seniori,» par bibliotēkas lomu, nodrošinot sabiedrībai mūžizglītības iespēju, runāja Daiga, uzsverot, ka bibliotēku attīstību veicina nevis konkurence, bet sadarbība Gaismas tīklā (Valsts vienotais bibliotēku informācijas tīkls – red.), kā arī ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Kultūras ministriju, kas bibliotēkas pārstāv nacionālajā līmenī, un ne mazāk nozīmīga ir dažādu starptautisko projektu ietvaros un ārvalstīs gūtā pieredze.

«Vairākas bibliotekāres ir izmantojušas Erasmus iespējas un devušās pieredzes apmaiņā uz Vidzemes Augstskolas sadarbības augstskolām ārvalstīs, iepazinušas bibliotēku darbu. Varam mācīties, bet mums ir arī laba pašu pieredze, idejas, kurās dalīties,» sacīja Evita Lantrāte, bet Daiga uzsvēra, ka ir valstis, īpaši Skandināvijā, kur publiskās bibliotēkas pamatoti tiek uzskatītas par vienu no nozīmīgākajiem resursiem nāciju attīstībai. Tā tas notiek Dānijā, Somijā, arī Nīderlandē.

«Vienmēr bibliotēkā svarīga būs lasīšana – pašizglītībai, izklaidei, profesionālajai izaugsmei, taču mūsdienu bibliotēkā norit arī dažādi citi radoši un idejām bagāti procesi. Nākotnē mums vēl vairāk būs jāstrādā, lai mazinātu digitālo plaisu sabiedrībā. Proti, nodrošinot bibliotēkā iedzīvotāju apmācību darbam ar tehnoloģijām un veicinot medijpratību. Bibliotēka ir un būs zināšanu centrs un sabiedrības tikšanās vieta. Mēs ar lielu gandarījumu strādājam ar aktīvajiem bibliotēkas lasītājiem un, modernizējot un popularizējot bibliotēkas pakalpojumus, piesaistām jaunus apmeklētājus,» uzsvēra Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne.

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMĀ ir pieejami 110 tūkstoši dažādu grāmatu un dokumentu, ko var izmantot katrs lasītājs un bibliotēkas apmeklētājs. Jāņa Līgata foto

FAKTI

Valmieras integrētā bibliotēka  piedāvā:

* lasīt daiļliteratūru, nozaru un mācību literatūru, desmitiem laikrakstu un vairāk nekā simt žurnālu – latviešu valodā un svešvalodās; izmantot preses arhīvu,

* pieejama DVD filmu, mūzikas un operas ierakstu kolekcija; audiogrāmatas lieliem un maziem klausītājiem,

* var apgūt zināšanas un iemaņas, kā darboties digitālajā vidē, izmantojot elektroniskās datu bāzes (Lursoft laikrakstu bibliotēku, Letoniku, Nozare.lv, EBSCO, SCOPUS u.c.),

* šeit var pētīt, izmantojot elektronisko katalogu, novadpētniecības datu bāzi, ViA studentu zinātnisko darbu un augstskolas docētāju publikāciju datu bāzi,

* notiek pasākumi dažādām paaudzēm, atvērtas individuālās un grupu lasītavas, datorlasītavas bērniem un pieaugušajiem, pieejama vide un tehnoloģijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,

* bibliotēkā darbojas Europe Direct informācijas centrs Valmierā.

Citas iespējas:

Attālinātā pieeja. Ar lietotāja vārdu un paroli autorizējoties sistēmā, ir iespējams attālināti apskatīt datus par izsniegtajiem dokumentiem un to atdošanas termiņiem, pieteikties rindā uz grāmatu, filmu vai citu dokumentu, kas izsniegts citam lietotājam, lūgt pagarināt vai rezervēt sev nepieciešamo no bibliotēkas krājuma. Kopš janvāra reģistrētie lasītāji var lasīt e-grāmatas bez maksas, izmantojot 3td.lv e-grāmatu bibliotēku.

SBA jeb starpbibliotēku abonements. Ja meklētais nav atrodams bibliotēkas krājumā, var izmantot SBA – pasūtīt un lasīt iespieddarbus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kā arī no citām bibliotēkām Latvijā.

«Liesmas» pielikums «Ziemeļvidzemes līkločos» ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Komentāri
Pievienot komentāru