Personība ar magnētisma kodu

- 23.Janvāris, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Latvijas 101. gadadienā Rūjienā, kā zināms, notika nominantu «Goda pilsonis», «Gada cilvēks», «Gada skolēns» un «Gada jaunietis» godināšana. Titulu «Gada cilvēks 2019» par Rūjienas vidusskolas mācību darba organizēšanu, vidusskolas kopienas iesaisti projektos un to koordinēšanu, kā arī par skolas vērtību – atbalsta, tolerances, līdztiesības un komunikācijas – apliecināšanu pedagoģiskajā darbībā piešķīra vidusskolas direktora vietniecei mācību darbā NELDAI JAUNZEMEI. 

Septiņos gados iemantota cieņa Lūk, ko 2019. gada 9. oktobrī titula piešķiršanas izvērtēšanas komisijai rekomendācijas vēstulē skolas kolektīva vārdā rakstīja latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Penka:  «Nelda Jaunzeme Rūjienas vidusskolā strādā kopš 2012. gada. Septiņos gados viņu esam iepazinuši ne tikai kā kolēģi un skolas administrācijas pārstāvi, bet arī kā personību, kurai piemīt magnētisma kods. To veido uzklausīšanas spējas, jo, viņasprāt, klausīšanās ir tikpat svarīga kā runāšana, to papildina arī uzticēšanās, jo viņa atbalsta skolotājus un viņu izmantotos metodiskos paņēmienus mācību mērķu sasniegšanai, viņa ir arī atvērta sarunām, jaunām idejām un risinājumiem, viņa ir arī iedvesmotāja uzdrīkstēties. Pateicoties Neldai, mēs katru gadu arvien labāk iepazīstam kolēģus, jo dalāmies ar pedagoģiskās pieredzes stāstiem savās mazajās pedagoģiskajās konferencēs. Nelda ir atbildīga pati un ir panākusi atbildības pārnesi uz metodiskajām grupām, metodisko padomi, lai visi ne tikai justos, bet arī būtu atbildīgi par skolu, tās attīstību un prestižu.  Nelda ir aktīva. Viņa veido publikācijas masu medijos, iesaistās un vada projektus. Pērn gandrīz vienlaikus viņa koordinēja trīs projektu darbību, mudinot tajos iesaistīties arī skolotājus. Viņa pārzināja projekta «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» plānu izstrādi un norisi periodos 2017 – 2019 un arī 2019 – 2021, kur spilgtākie pasākumi bija 1. – 9. klašu skolēnu braucieni uz AHHAA zinātnes centru Tartu un 1. – 6. klašu skolēnu braucieni uz Rīgas Zooloģisko dārzu, iekļaujot pilnībā apmaksātus transporta izdevumus un ieejas biļetes. 

KOMANDA. Daļa no skolas komandas projekta «Mācīties būt» konferencē Rīgā 2019. gada 1. februārī. No kreisās: Laine Vasiļjeva, Marika Glušonoka, Edīte Skujiņa, Zane Švēde. Otrajā rindā no kreisās: Monta Brīnuma, Nelda Jaunzeme un Ilga Penka. Armanda Miķelsona un skolas arhīva foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru