Pedagogi tiekas desmitajā konferencē

- 30.Oktobris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Vidzemes Augstskolā (ViA) skolēnu brīvlaika izskaņā norisinājās konference – praktisks seminārs pedagogiem «Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā» ar uzsvaru uz tēmu «Kompetenču pieeja mācību saturā un pētnieciskais darbs skolās».

Konference tiek rīkota jau desmito gadu ar mērķi sniegt iespēju pedagogiem papildināt zināšanas un gūt jaunu praktisku pieredzi turpmākajam darbam. Pirmajā daļā klātesošos uzrunāja ViA rektors Gatis Krūmiņš un «Kompetenču pieeja mācību saturā» Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa. Viņa iepazīstināja ar pārmaiņām mācību procesā vidusskolas posmā, kas stāsies spēkā ar nākamo mācību gadu. Izglītības iestādēm nākamā gada pavasarī būs jāpiedāvā skolēniem jaunās mācību programmas, kurās jaunietis pats varēs daļu no stundām izvēlēties ar konkrētu ievirzi, piemēram, matemātikā vai dabaszinībās, vai konkrētāk fizikā. Tāpat būs iespēja atzīt pieredzi jeb, ja skolēns ir aktīvs ārpusskolas aktivitātēs, mācību iestādei būs iespēja pielīdzināt iegūtās zināšanas, skolēns tajā vietā varēs izvēlēties ko citu, lai nav viens un tas pats jāapgūst divas reizes.

Pirmā konferences daļa akcentēja pilnveidoto mācību saturā, par izglītības satura plānošanas principiem un skolēna patstāvīgā darba mērķiem, skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, nepieciešamo atbalstu šo prasmju attīstībā un skolēnu snieguma vērtēšanu.

Konferences otrajā daļā bija divi semināru bloki, kuros bija iespēja pedagogiem darboties praktiski, izmēģināt dažādas metodes un iesaistīties diskusijās. Semināru vadītāju vidū bija pedagogi un psihologi, augstskolu docētāji, izaugsmes treneri un citi ievērojami izglītības speciālisti, kas aplūkoja dažādus tematus, piemēram, kā jauniešus ieinteresēt zinātnē, kā palīdzēt veidot zinātniski pētnieciskos darbus, kā tīri praktiski izmantot jaunās metodes.

ILGA KUŠNERE, Mūžizglītības un kultūras institūta «VITAE» lektore, vadīja praktisko semināru pedagogiem «Emociju, domu un darbības mijsakarības pedagoģiskajā procesā». Jāņa Līgata foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru