Pārbaudīts un nodots ekspluatācijā

- 8.Oktobris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

«Vispriecīgākais jaunums mums šoruden ir autoceļa Mūļas – Ķipi – Naukšēni nodošana ekspluatācijā, kas notika 30. septembrī. Tas bija otrais objekts grants ceļu programmā, pirms renovācijas ceļš bija neatbilstošs 21. gadsimta prasībām, un sakarā ar to, ka tur tika uzbūvēta liela liellopu novietne, mēs atbilstoši situācijai mainījām prioritātes, kā rezultātā priekš uzņēmējiem ir izveidota infrastruktūra, pa kuru nu droši varēs braukt lieljaudas tehnika,» stāstījumu par Naukšēnu novada ceļu uzlabojumiem sāk Ķoņu pagasta pārvaldes vadītāja ŅINA KRASTIŅA. «Gan projektētājs – SIA Projekts EAE, gan būvnieks SIA Valkas ceļi, gan būvuzraugs SIA Jurevičs un partneri tika izvēlēti konkursa kārtībā, mums bija ļoti laba sadarbība ar visiem jau minētajiem. Prieks, ka šajos darbos strādā jauni cilvēki, kas prot sasniegt rezultātu, tā ka Latvijai ir nākotne. Darbu gaitā tika izbūvētas 22 nobrauktuves, 17 caurtekas, bet ūdens atvades sistēma tika veidota no jauna, kā arī uzklāts kvalitatīvs grants segums 20 cm biezumā ar visiem obligātajiem ekspluatācijas īpašību rādītājiem.

Šinīs dienās mūsu novadā, Ķoņu pagastā, tiek pabeigta arī viena reģionālā autoceļa, kas ved uz Igauniju, uzlabošana, atjaunojot grants segumu, iztīrot caurtekas un izveidojot ūdens atvades sistēmas, ko veica Smiltenes 8. CBR. Nedaudz samazināsies brauktuves platums, kas ikdienas uzturēšanu padarīs mazliet lētāku. Par to arī priecājamies, tā ka šogad ir kaut kas noticis. Vēl mums priekšā ir satiksmei bīstamo bedru un iesēdumu remonts, esam ievadījuši sarunas ar darbu veicēju, un domāju, ka ar šīm bedrēm tiksim galā līdz gada beigām. Ar naudu gan mums ir diezgan trūcīgi, visas vietas brēktin brēc pēc kaut kādiem uzlabojumiem ceļu struktūrā. Pēdējā laikā kļūst arvien sarežģītāk ar darbu veicējiem, šogad jau saskārāmies ar grūtībām ceļmalu appļaušanā, uz ko neviens vairs īpaši neraujas.

CEĻA POSMA Mūļas – Ķipi – Naukšēni atklāšana pēc pārbūves: no kreisās – Ķoņu pagasta pārvaldes vadītāja Ņina Krastiņa, Kocēnu novada Būvvaldes pārstāvji Ainārs Pāpe un Ilga Kokoreviča, Naukšēnu novada pašvaldības izpilddirektors Egils Tenters, Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Zuments, SIA Valkas ceļi pārstāvis Renāts Avotiņš un SIA Jurēvičs un partneri pārstāvis Jānis Reiniks. Noras Kārkliņas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru