Mācības iestādes pedagogi mācīsies kopā ar bērniem

- 20.Augusts, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pagājušajā rudenī valdība apstiprināja jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kas tiks ieviestas šajā 2019./2020. mācību gadā. Sāks īstenot pārmaiņas mācību saturā un pieejā pirmsskolās, tāpēc Valsts izglītības satura centrs pavasarī piedāvāja pieteikties apmācībām «Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām», kurās piedalās arī Kauguru pagasta PII «Pasaciņa» vadītāja Ineta Zīdere. Kopumā visā Latvijā programmā piedalās 60 dalībnieki, mācās viņi četrās grupās, galvenokārt tie ir pirmsskolas jomas koordinatori, pašvaldību izglītības koordinatori un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.

Konsultēs, ja vajadzēs

«Mēs būsim tie konsultanti, kas, ja kādai izglītības iestādei radīsies vajadzība iet palīgā, mēs brauksim un iesaistīsimies. Tikai ne paši pieteiksimies, jo iniciatīvai ir jānāk no izglītības iestādes, kura saskata problēmu vai nav īsti droša par to, vai jaunās metodes tiek pareizi ieviestas. Konsultants ir atbalstītājs un iedrošinātājs,» norāda Ineta Zīdere, kas apgūst programmu, lai varētu būt kompetenta sniegt viedu padomu citiem. Viņa uzsver, ka vērtīgi apmeklēt šādas apmācības, jo tas ļauj uz pašas vadīto pirmsskolas izglītības iestādi paraudzīties no malas. «Apmācītie konsultanti ļoti labi pārzinās kvalitatīvas izglītības pamatprincipus, ir ārkārtīgi daudzi un dažādi kritēriji, metodes, un izejot no tā, to visu analizējot, var noteikt, vai piedāvātā izglītības kvalitāte ir atbilstoša, vai nav kaut kas jāuzlabo. Radīti speciāli kritēriji, pēc kuriem tas tiek fiksēts. Mēs kā konsultanti nevaram iet bez kaut kāda pamatojuma, ir jābūt metodikai,» tā vadītāja stāsta par iegūtajām zināšanām un mācību procesu pavasarī, bet septembrī gaidāmās apmācības gaidāmas praktiskākas.

Seminārus vadīja Izglītības iniciatīvu centra lektore Sandra Kraukle, kurai ir akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā, viņas profesionālās darbības lauks – pirmsskolas un pamatskolas izglītības procesa kvalitāte, sociālā riska grupu integrācija un ģimeņu līdzdalība sabiedrības attīstībā. Viņai ir vairāk nekā 10 gadu darba pieredze darbā ar pieaugušajiem mūžizglītības kontekstā.  «Tas bija smags maijs un jūnijs. Ļoti intensīvas un spraigas apmācības, pēc pirmajām dienām likās, ka galva nokritīs (smejas), jo tika uzņemts ārkārtīgi liels informācijas apjoms un tas arī viss bija jāpārdomā,» atceras Ineta Zīdere.

PAR VIDES labiekārtošanu un mācību dažādošanu tiek domāts ik gadu, kolektīvs kopā sanāk un analizē, izvirza jaunus mērķus ko sasniegt kopā. Foto no «Liesmas» arhīva

Komentāri
Pievienot komentāru