Lai zvanu skaņas aiziet debesīs

- 30.Jūlijs, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Valmieras pilsētas svētki 26. jūlijā iesākās ar daudzu cilvēku gatavotu un gaidītu Notikumu – Sv. Sīmaņa baznīcas torņa atjaunoto iekštelpu svinīgu atklāšanu.

Sanākušos ar skanīgu sveicienu iepriecināja saksofonists  Gunārs Geduševs kopā ar muzikālo grupu.

“Cilvēk, kas ir tava dzīves jēga? Kas ir tas, uz ko tava dzīves balstās? Kas ir tava prieka avots? Sirmais Sīmaņa Dievnams Valmierā arvien sniedz atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem. Dievnama tornis mums, mīļie cilvēki, rāda – tiecieties vispirms pēc Dieva valstības un Viņa taisnības, tad jums visas pārējās lietas taps piemestas!” – tā uzrunā teica Sv. Sīmaņa draudzes mācītājs EDIJS KALEKAURS.

Valmieras pilsētas pašvaldības vadītājs JĀNIS BAIKS savukārt izteica prieku un gandarījumu par sadarbību ar baznīcas vadību un draudzi. Arī par to, ka Dievnams ar savu gaili, kas ir valmierietis, atrodas blakus pilsētas domei.

LELB Valmieras iecirkņa prāvests ROMANS KURPNIEKS-LOGINS dalījās izjūtās par saules pielietā rīta Notikumu Valmierā. Viņš teica: “Ja šāds Notikums aizskar līdz sirdij, un ja vēl tas ir saistīts ar baznīcu un draudzi, tad tas tik tiešām ir skaisti! Arī man personīgi, jo pirmo reizi savā kalpošanā iesvētu baznīcas zvanus. To daru ar domu, lai atjaunoto, iesvētīto zvanu skaņas mūs atgriež pie tā, kas Dievam ir tīkams.”

Sv. SĪMAŅA ZVANI – ATKAL SKAN!

Komentāri
Pievienot komentāru