Konkursa nolikums nebija profesionāli sagatavots

- 11.Jūnijs, 2020
Viedokļi
Laikrakstā

Sabiedriskās transporta padomes 2019. gada 9. jūlija sēdē, kurā tika skatīts jautājums par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu attiecīgajam konkursam, neraugoties uz nozares asociācijas un arodorganizācijas iebildumiem un atsevišķu padomes locekļu izteiktajām bažām, padome, 7 locekļiem balsojot par un 2 atturoties, nolēma saskaņot Autotransporta direkcijas izstrādāto atklātā konkursa nolikumu.

Ievērības cienīgs ir arī lēmuma otrais punkts, kas ļāva izvērtējumu par nepieciešamo grozījumu un labojumu būtiskumu veikt Autotransporta direkcijas Iepirkumu komisijai. Tādējādi konkursa nolikums turpmāk vairs netika skaņots ar Sabiedriskā transporta padomi, kaut arī Nolikumā divas reizes tika veikti būtiski grozījumi, pārceļot piedāvājumu iesniegšanas termiņus.

Piedāvājumu sagatavošanas posmā lielais jautājumu skaits (aptuveni 320), kas tika uzdoti par nolikuma prasībām, jau norādīja uz to, ka nolikums ir sagatavots nekvalitatīvs un tam ir lielas interpretācijas iespējas. Uz to norāda arī tas, ka no 40 konkursam iesniegtajiem piedāvājumiem 40% piedāvājumu iepirkumu komisija diskvalificēja un šobrīd Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegtas 11 sūdzības.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru