Ivo Ošenieks

Ivo Ošenieks

Konkursa nolikums nebija profesionāli sagatavots

11.Jūnijs, 2020
Viedokļi
Laikrakstā

Sabiedriskās transporta padomes 2019. gada 9. jūlija sēdē, kurā tika skatīts jautājums par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu attiecīgajam konkursam, neraugoties uz nozares asociācijas un arodorganizācijas iebildumiem un atsevišķu padomes locekļu izteiktajām bažām, padome, 7 locekļiem balsojot par un 2 atturoties, nolēma saskaņot Autotransporta direkcijas izstrādāto atklātā konkursa nolikumu.