Izglītojamo skaits novados samazinās

- 12.Septembris, 2018
Izglītība
Laikrakstā

Pirmsskolas izglītības programmās iesaistīto izglītojamo skaits novados*

Bērnu skaits/datums

2018.gada 1.septembris

2017.gada 1.septembris

2016.gada 1.septembris

Vecumā līdz 5

gadiem

540

550

575

5-6 gadi

345

362

335

Kopā

885

912

910

*Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas.

 

Izglītojamo skaits novadu* izglītības iestādēs pamata un vidējās izglītības programmās

Skolēnu skaits/datums

2018.gada 1.septembris

2017.gada 1.septembris

2016.gada 1.septembris

1.-6.klase

957

976

1020

7.-9.klase

511

537

573

10.-12.klase

129

121

127

Kopā

1597

1634

1720

*Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas.

Tabulas veidotas, balstoties uz Kocēnu novada domes mājaslapā pieejamo informāciju, ko sagatavojis Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks informācijas un komunikācijas jomā Imants Mālnieks.

Izglītojamo skaits katru gadu sarūk, tāpēc arī nākas samazināt mācību iestāžu skaitu. Šogad Kocēnu novada dome pieņēma nopietnu lēmumu un reorganizēja mācību iestādes apkārtnē. Iepriekšējā mācību gadā bērni un jaunieši varēja zināšanas iegūt četrās izglītības iestādēs – Kocēnu, Rubenes, Jaunburtnieku un Jura Neikena Dikļu pamatskolā.

Pēc apkopotajiem datiem, lielākais skolēnu skaits ir Kocēnu pamatskolai – 216 bērni, savukārt Jaunburtnieku pamatskolā mācības iepriekšējā mācību gadā uzsāka tikai 57 izglītojamie. Izvērtējot skolēnu skaita svārstības, sekmju līmeni un pamatojoties uz klašu apvienošanas neizbēgamību, Kocēnu novada dome gada sākumā pieņēma lēmumu reorganizēt Jaunburtnieku pamatskolu – slēdzot to un saglabājot pirmsskolas izglītības iestādi.

TRIKĀTAS PAMATSKOLĀ pirmsskolas izglītības programmā 2018. gadā iesaistīti 40 bērni, savukārt no 1. līdz 7. klasei mācību iestādē zināšanas gūst 66 izglītojamie. Jāņa Līgata foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru