Iespēja gūt iemaņas darba tirgum

- 30.Jūlijs, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Beverīnas novada pašvaldība jauniešu vasaras nodarbinātībā devusi iespēju gūt darba prasmes un saņemt par to atalgojumu 27 jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem un 21 bērnam vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Tāpat pašvaldība apstākļus skolēnu pieņemšanai darbā pavasarī bija maksimāli pietuvinājusi reālajai dzīvei – jaunieši pieteicās konkrētām vakancēm, pamatojoties uz savām prasmēm un interesēm, kā arī piedalījās darba intervijās ar potenciālajiem darba vadītājiem.

Daudzveidīgs piedāvājums

Nodarbinātības valsts aģentūra sedz pusi minimālās algas, lai nodrošinātu darba algu 15 – 20 gadus veciem jauniešiem, kas mācās vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestādēs, pārējās izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta. Skolēni strādā divas nedēļas pašvaldības piedāvātajās vakancēs, lai nodarbinātības pieredzi saņemtu pēc iespējas vairāk jauniešu.

«Mazākie bērni skaitās gadījuma darba veicēji un strādā vienkāršus darbiņus, bet lielākie ir gan skolotāju palīgi, kas bērnudārza grupiņās palīdz audzinātājām, gan palīgi Brenguļu skolas virtuvē, gan jaunatnes lietu speciālista palīgi. Divas vakances bija saucās «tehniskais strādnieks», bet faktiski abi puiši darīja ļoti interesantu darbu: pašvaldība vēlējās digitalizēt kapsētas, tāpēc viņi veica mērījumus kapsētās, lika tos plānos un ievadīja programmā, lai kapa vietas būtu identificējamas pēc plāniem. Šo darbu vadīja domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis, šobrīd viņš diviem puišiem vada darbu, kas pēc amata nosaukuma ir video operatora palīgs, un viņi veido video materiālu par novadu. Viņi filmē dažādus objektus, intervē iedzīvotājus, tad viņi to montēs kopā,» stāsta projektu vadītāja Linda Krūmiņa.

ROVILDS (no kreisās) UN MARKUSS divas nedēļas strādāja Trikātas jauniešu centrā. Viņu galvenie darbi bija saplānot interesantu nedēļu citiem jauniešiem un uzfrišināt vienu no telpām.

Komentāri
Pievienot komentāru