Godina skolēnus un skolotājus par labiem sasniegumiem

- 17.Maijs, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Valmieras pilsētas pašvaldība 15. maijā Valmieras sākumskolā sveica pilsētas 2018./2019. mācību gada olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu laureātus un viņu skolotājus. Šogad tie ir 123 skolēni un 68 skolotāji, kuri guvuši augstus rezultātus valsts un Vidzemes reģiona olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks uzsvēra, ka apbalvošana ir īpaša, jo dalība šajā pasākumā apliecina bērna vai jaunieša spējas un interesi uzzināt vairāk nekā tikai ikdienas mācību vielu, un būtiski ir apzināties, ka tās zināšanas, ko skolēni būs apguvuši, neviens pasaules zaglis viņiem nespēs atņemt. Pašvaldības vārdā Jānis Baiks pateicās gan skolotājiem, gan skolēniem par papildus ieguldīto darbu un labajiem sasniegumiem, tā popularizējot Valmieras vārdu un ceļot skolu prestižu.

Latviešu valodas olimpiādē (mazākumtautību izglītības programmā) atzinību ieguva Valmieras 2. vidusskolas 7. klases skolnieks Kārlis Golovanovs (skolotāja Ina Mole). Ekonomikas olimpiādē Valmieras Viestura vidusskolas 11. klases skolniece Izolde Bernadeta Ozoliņa ieguva otro vietu (skolotāja Inta Grabe).

Matemātikas olimpiādē Valmieras Valsts ģimnāzijas 10. klases skolnieks Marts Bičevskis ieguva otro vietu. Arī VVĢ 11. klases skolniece Annija Karitone matemātikas olimpiādē ieguva otro vietu. Skolotāja abiem matemātikas olimpiādes laureātiem ir Ligita Pickaine. Ķīmijas olimpiādē Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 11. klases skolnieks Mairis Bērziņš ieguva otro vietu (skolotāja Eva Pētersone).

Filozofijas olimpiādē otro vietu ieguva VPĢ 12. klases skolniece Sendija Ieva Kurzemniece (skolotāja Evija Kārkliņa). Latviešu valodas olimpiādē trešo vietu ieguva VVĢ 11. klases skolniece Anete Mālkalne (skolotāja Dagnija Feldhūne), Valmieras Viestura vidusskolas 9. klases skolniece Madara Sīmane (skolotāja Ineta Lacmane), VVV 8. klases skolniece Alise Laura Kjaspere (skolotāja Maira Tiltiņa) un VPĢ 9. klases skolniece Ance Lepse (skolotāja Inga Mudele).

Informātikas (programmēšanas) olimpiādē otro vietu ieguva VVĢ 7. klases skolnieks Raivis Atteka (skolotāja Indra Caune). Ģeogrāfijas olimpiādē trešo vietu ieguva VPĢ 12. klases skolnieks Danīls Ņikiforovs (skolotāja Anda Asafreja). Atzinību vēstures olimpiādē saņēma VPĢ 11. klases skolniece Diāna Baltiņa (skolotāja Māra Gavare).

Tāpat Valmieras skolēni ir bijuši aktīvi un savas zināšanas pārbaudījuši, piedaloties gan valsts atklātajās olimpiādēs, gan Vidzemes reģiona olimpiādēs, gan skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, uzrādot labus rezultātus.

Skolēni, kuri ieguvuši godalgotas vietas vai atzinības Latvijas vai Vidzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs vai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, kā arī tie, kuri piedalījušies pasaules mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, un viņu skolotāji saņēma naudas balvas.

Apbalvošanas pasākumu vadīja Valmieras 5. vidusskolas skolēni Alise Stūre un Gustavs Māziņš. Laureātus un viņu skolotājus ar īpašiem muzikāliem sveicieniem priecēja Valmieras Mūzikas skolas audzēkņu Agnetas Lāces (vokāls), Silvara Ritvara Malcenieka (vokāls) un Izoldes Bernadetas Ozoliņas (alts) priekšnesumi. Pasākuma noslēgumā laureātiem un pasākuma viesiem bija iespējams noskatīties VVV teātra klases izrādi «Velniņi» (režisors Roberts Segliņš).

VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLAS godalgotie skolotāji un skolēni kopā ar pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku. Jāņa Līgata foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru