Galvenais ir lasīt!

- 30.Janvāris, 2020
Globālais un lokālais
Laikrakstā

Pirms trīsarpus nedēļām Zvaigznes dienā Latvijas publiskajām bibliotēkām, tajā skaitā Valmieras bibliotēkai, bija liels notikums – apritēja gads kopš Trešā tēva dēla 3td E-GRĀMATU bibliotēkas atvēršanas, kas tika atzīmēts ar apgāda Zvaigzne ABC rīkotu diskusiju «Iemesli lasīt vairāk» Rīgas Centrālajā bibliotēkā.

Jau vairākus gadus Valmieras bibliotēka īpašu uzmanību velta projektiem un aktivitātēm, kas saistīti ar e-grāmatu pakalpojuma ieviešanu Latvijas publiskajās bibliotēkās un ieguldījusi nozīmīgu darbu 3td.lv platformas tapšanā, tādējādi e-grāmatas virzot soli tuvāk lasītājiem.  Stāsta Valmieras bibliotēkas direktore DAIGA ROKPELNE: «Unikālā un ļoti nozīmīgā lieta ir, ka 3td E-GRĀMATU bibliotēka nodrošina lasītājiem bezmaksas e-grāmatas, kas ir turpinājums publisko bibliotēku bezmaksas pakalpojumiem – kā tradicionālā formāta grāmatas, tā tagad arī e-grāmatas. Par naudu e-grāmatas katrs varēja nopirkt jau sen, bet šis ir tas klikšķis – bibliotēku klientiem bez maksas. Pirmajā gadā KISC licencēs ieguldītais finansējums ir vēstījums, ka Latvijas bibliotēkas gājušas soli uz priekšu, piedāvājot jaunu lasīšanas formātu un saglabājot bezmaksas principu. Valsts ieguldītais finansējums nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas un pašvaldības finansiālajām iespējām. Būtu ļoti nozīmīgi arī cilvēkiem saprast, ka, jo vairāk viņi šo pakalpojumu izmantos, jo tas būs kā apliecinājums e-grāmatu vajadzībai. Turklāt publiskās bibliotēkas iet soli tālāk piedāvājumā 24 stundas 7 dienas nedēļā. Līdz šim mēs jau padsmit gadus piedāvājām elektronisko katalogu, piemēram, jebkurā laikā var paskatīties internetā, vai bibliotēkā ir konkrēta grāmata, un, ja vajag, to rezervēt. Tagad tu vari ieiet bezmaksas bibliotēkā un visu nakti lasīt. Protams, tur šobrīd vēl nav grāmatu tūkstoši, taču tuvākajā laikā mūsu līdzšinējiem sadarbības partneriem apgādiem Zvaigzne ABC, Mansards un izdevniecībai Prometejs plāno pievienoties vēl citas izdevniecības. 3td E-GRĀMATU bibliotēka ir risinājums arī cilvēkiem gados un ar redzes problēmām, jo Latvijā nav attīstīta grāmatu izdošana ar lielformāta burtiem, bet tagad uz planšetes var palielināt burtus tik lielus, cik vajag, un lasīt. Vienalga kādā pavērsienā, spriežot par bibliotēku, mums ir jārunā par lasīšanu, jo lasītprasme ir pamats, uz kura balstās zināšanas. Daiļliteratūra attīsta visu, sākot ar radošo un beidzot ar kritisko domāšanu, bet ir taču vēl nozaru literatūra. Šis projekts apgāž arī mītu un lauž stereotipu, ka e-grāmatas ir konkurentes papīra grāmatai. E-grāmatas ir papildu iespēja lasīt vairāk, un tas veicina latviešu kultūras un valodas uzturēšanu un attīstību.» OLGA KRONBERGA, Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja, aktīvi strādājusi KISC projekta ieviešanas darba grupā un ir e-GRĀMATU bibliotēkas vēstnese:  «Valmieras bibliotēka ir aktīvākā publiskā bibliotēka, kura strādāja pie projekta ieviešanas, lai patiešām visās Latvijas publiskajās bibliotēkās būtu e-grāmatas. Interese par e-grāmatām un darbs ar lasītājiem mums sākās jau 2013. gadā, kad mēs īstenojām projektu jauniešiem – Lasi, un tev sekos! Tā mēs pieradinājām jauniešus un viņu ģimenes, ka bibliotēkā viņi var piekļūt e-grāmatām un lasīt e-formātā bez maksas, tādēļ mēs redzējām šo e-grāmatu projektu kā loģisku turpinājumu. Gribu uzsvērt, ka Valmieras bibliotēkas komanda neatlaidīgi izrādīja iniciatīvu, strādājot pie projekta vairāku gadu garumā. Mūsu dzinulis šajā projektā bija: ja e-grāmatu var nopirkt internetā, kāpēc lai to nevarētu saņemt lasīšanai bibliotēkā? Mēs neaizvietosim papīra grāmatas ar e-grāmatām, bet mēs gribam dažādot iespēju lasīt vairāk no jebkuras vietas, kur pieejams internets.  Daiga Rokpelne: «Jebkura attīstības lieta piedāvā iespēju paskatīties arī pašam uz sevi. Mēs pārliecinājāmies, ka bibliotekāri ar prieku ir gatavi ieviest inovācijas atbilstoši jaunajām tehnoloģijām un klientu vajadzībām. Mūsu nozares lielākais sasniegums ir tas, ka mēs kopš Trešā tēva dēla projekta ienākšanas Latvijas publiskajās bibliotēkās esam spējuši regulāri uzturēt bibliotekāru kvalifikāciju atbilstoši jaunajām lietām. Priecājos, ka mūsu profesijā nav tādas problēmas kā eidžisms, kad cilvēks tiek diskriminēts pēc vecuma. Prakse rāda, ka bibliotekāra profesijā ļoti liela nozīme ir pieredzei, jo zināšanas par literatūru nevar dabūt 15 minūtēs vai divos semināros – tā ir mūža profesija, kurā tiek uzkrāts ļoti liels zināšanu apjoms un nepārtraukti notiek jaunu prasmju apguve.» Olga Kronberga: «2019. gada 7. janvārī 3td e-GRĀMATU bibliotēkā bija pieejamas 114 latviešu autoru e-grāmatas, bet šobrīd jau vairāk nekā 300 latviešu un ārzemju autoru sarakstītās e-grāmatas. Katru trešdienu 3td e-GRĀMATU bibliotēka tiek papildināta ar trim jaunām grāmatām. Gada laikā 3td.lv ir reģistrējušies vairāk nekā 5500 lasītāji, kas atbilst vidēja Latvijas reģiona galvenās bibliotēkas lietotāju skaitam. No šiem lasītājiem 10% nebija apmeklējuši bibliotēku pēdējo divu gadu laikā, tātad viņu atgriešanos bibliotēkā ir motivējusi tieši 3td e-GRĀMATU bibliotēka. 2019. gada janvārī vietnē bija tikai apgāda Zvaigzne ABC e-grāmatas, bet gada laikā 3td bibliotēkai ir pievienojušās vēl divas izdevniecības – apgādi Mansards un Prometejs, notiek sarunas ar citām izdevniecībām. 2020. gada janvāra sākumā 3td e-GRĀMATU bibliotēkas lasītāji kopā ir izlasījuši vairāk nekā 17200 e-grāmatu ar kopējo apjomu vairāk nekā 5 miljoni lappušu. Pēc 3td e-GRĀMATU bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaita Valmieras reģions visu 2019. gadu stabili turējās otrajā vietā starp visaktīvākajām Latvijas bibliotēkām, uzreiz aiz Rīgas. Vēl daži secinājumi:  E-grāmatu lasīšanu bieži vien izvēlas gados vecāki lasītāji, kuriem būtiska ir tāda tehnoloģiju sniegtā iespēja kā teksta palielināšana ērtākai lasīšanai. 3td e-GRĀMATU bibliotēka ir dabai draudzīgs risinājums. Tas popularizē grāmatas e-formātā, kuru radīšanai tērē daudz mazāk dabas resursu, neizmanto papīru, un vēlāk tas neaizņem vietas cilvēku mājokļos, veikalos un bibliotēkās, neprasa utilizāciju. Jaunais pakalpojums, kas ir ļoti pievilcīgs no satura viedokļa un pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam, veicina sabiedrības digitālo pratību un e-pakalpojumu popularitāti Latvijā. Un tas, ka tagad pēc grāmatām uz bibliotēku nav jābrauc, tam nav jātērē laiks, tas ir ne tikai ērti, bet arī ļoti draudzīgi no visu resursu izmantošanas aspekta. 3td e-GRĀMATU bibliotēka ir aktuāla iespēja arī tradicionālajām bibliotēkām. Inovatīvais pakalpojums ir nodrošinājis jaunu klientu plūsmu, kas bieži sāk izmantot arī citus bibliotēku pakalpojumus. 3td e-GRĀMATU bibliotēkas ir laba alternatīva pirātismam e-grāmatu tirgū, jo piedāvā kvalitatīvu, leģitīmu servisu, kas ar valsts un KISC atbalstu pieejams bez maksas, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas iespējas izmantot inovatīvo piedāvājumu ikvienas pašvaldību bibliotēkas klientiem, neatkarīgi no bibliotēkas budžeta.  3td e-GRĀMATU bibliotēka ir lielisks valstiski nozīmīgs projekts, kas spēj sniegt atbalstu tik daudziem vienlaikus: lasošiem cilvēkiem, rakstniekiem, izdevējiem, latviešu valodai, e-pakalpojumu ieviešanai Latvijā un, protams, bibliotēkām. Gada laikā paveiktais ir uzskatāms par nozīmīgu sasniegumu, un mēs aicinām ikvienu iedzīvotāju būt aktīvam lasītājam un izmantot arī 3td e-GRĀMATU bibliotēkas sniegtās iespējas, kā arī atgādinām, ka Valmieras integrētās bibliotēkas klientiem ir pieejama plaša e-grāmatu kolekcija angļu valodā.»

Informācija darbam ar 3td e-grāmatu bibliotēku

Reģistrēšanās notiek vietnē www.3td.lv, kur sākumlapas augšējā joslā jāizvēlas iespēja Reģistrēties. Reģistrēšanās sastāv no diviem soļiem: 1.Lietotāja datu pārbaude bibliotēkā. Šajā solī no saraksta jāizvēlas reģionālais bibliotēku kopkatalogs, kurā lietotājs ir reģistrēts, un jāievada bibliotēkas piešķirtais publiskā kataloga lietotājvārds un parole, lai sistēma varētu pārbaudīt, vai lietotājs ir reģistrēts kādā no kopkataloga bibliotēkām. Ja lietotājam nav piešķirts lietotājvārds vai tas ir aizmirsts, jāsazinās ar savu bibliotēku. 2.Jauna lietotāja reģistrācija. Pēc veiksmīgas lietotājvārda un paroles pārbaudes sistēma parāda personas datus, kādi reģistrēti bibliotēkā. Šajā solī jāievada derīga e-pasta adrese, kas turpmāk tiks izmantota kā lietotājvārds 3td e-GRĀMATU bibliotēkā, un jauna parole, ar kuru pieslēgties savam 3td e-GRĀMATU bibliotēkas kontam. Uz ievadīto e-pasta adresi sistēma sūtīs paziņojumus un atgādinājumus, kas saistīti ar 3td e-GRĀMATU bibliotēkas lietošanu. Pēc veiksmīgas reģistrēšanās informācijas ievadīšanas sistēma nosūta uz ievadīto e-pasta adresi aktivizācijas saiti. Ja nosūtīto saiti atver pārlūkā, sistēma aktivizē izveidoto lietotāju, un tas var sākt izmantot autorizētā lietotāja funkcijas 3td e-GRĀMATU bibliotēkā. SVARĪGI: Ja līdz šim lasītājam nav lietotājvārda un paroles e-kataloga izmantošanai, tad lasītājam jāvēršas savā bibliotēkā to saņemšanai! Autorizēšanās  Autorizēšanās notiek, sākumlapas augšējā joslā izvēloties iespēju Ienākt. Šajā sadaļā jāievada e-pasta adrese un parole, ar ko lietotājs reģistrējies 3td e-GRĀMATU bibliotēkā. Paroles atjaunināšana Gadījumā, ja lietotājs ir aizmirsis savu paroli, var tikt izmantota paroles atgādināšanas funkcija. Sadaļā Ienākt jānospiež uz saites Aizmirsu paroli, tad jānorāda 3td e-GRĀMATU bibliotēkā reģistrētā lietotāja e-pasta adrese un jānospiež uz pogas Atjaunināt paroli. Pēc tam lietotājam uz reģistrēto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite uz paroles atjaunināšanu. Ja nosūtīto saiti atver pārlūkā, lietotājam tiek piedāvāts ievadīt jauno paroli un veikt tās nomaiņu. E-grāmatu lasīšanas ierobežojumi 1. Paredzētais termiņš lasīšanai ir 2 nedēļas, pēc kura e-grāmata vairs nav pieejama lasītājam. 2. Pēc paredzētā e-grāmatas lasīšanas termiņa beigām vai atteikšanās no e-grāmatas ir iespējams to vienreiz saņemt atkārtotai lasīšanai. 3. Lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai lasīšanai vairāk kā 2 e-grāmatas. 4. Lasītājs nevar saņemt vairāk kā 9 e-grāmatas mēnesī (30 dienu periodā). SVARĪGI: e-grāmatas lasīšana nav pieejama lasītājam, ja bibliotēkā nav savlaicīgi atdotas visas izsniegtās grāmatas.

NO KREISĀS: Valmieras bibliotēkas direktores vietniece Kristīne Kīne, Pieaugušo nodaļas vadītāja Olga Kronberga un direktore Daiga Rokpelne kopā ar pārējo kolektīvu pērn izpelnījās titulu Gada bibliotēka Latvijā. Ārijas Romanovskas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru