Dažas pārdomas pirms dabas skaitīšanas otrās sezonas

- 8.Maijs, 2018
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Kā jau esam stāstījuši vairākās publikācijās, pērn Latvijā valsts 100 gadu vēsturē pirmo reizi ir uzsākta dabas vērtību ļoti apjomīga apzināšana, kurai dots kopīgs nosaukums «dabas skaitīšana». Tā tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta «Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā» ietvaros. Šī projekta izpratnē saudzējamas vērtības ir dabas ainavas ar zālājiem, mežiem, purviem, jūras piekrasti un kāpām, upēm, ezeriem, iežu atsegumiem un sugu daudzveidību. Lai gan Latvija tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, arī mūsu dabas bagātības tik plašā aptvērumā līdz šim nav apzinātas un, iespējams, arī mums ir vien ierobežotā daudzumā. Tad nu, lai nepazaudētu arī tās vērtības, kas mums dabā tomēr vēl ir,  jāuzzina, kur tās ir un cik to ir.

To, ka daži vērtīgie biotopi var būt saglabājušies jau krietni mazāk, nekā sākotnēji bija cerēts, brīdinoši rāda ekspertu anketu dati par apsekojumiem pirmajā sezonā. Dabas aizsardzības pārvalde (DAP), pirms «dabas skaitīšanas» otrās sezonas sākuma šos datus izvērtējot, ir secinājusi, ka vērtīgie Eiropas Savienības nozīmes biotopi konstatēti vien nepilnos 18% no 2017. gadā apsekotajām platībām. Šo datu oficiālai apstiprināšanai gan vēl dabā notiks izlases veida atkārtotas pārbaudes. DAP speciālisti gan arī atzīst, ka pirmās sezonas dati visai Latvijai nav reprezentatīvi, jo pērn «dabas skaitīšana» notika tikai daļā valsts teritorijas, neievērojot vienmērīgu reģionālo sadalījumu. Tādēļ vēl var cerēt, ka neapsekotās vietās vērtīgo biotopu tomēr būs vairāk.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru