Darbi krājas, tikai līdzekļu to paveikšanai par maz

- 3.Janvāris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ar labi padarīta darba sajūtu gadu noslēdza Beverīnas novada pašvaldība. «2018. gads bija veiksmīgs. Mēs racionāli esam izmantojuši tos līdzekļus, kas mums bija,» Liesmu informēja Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs MĀRIS ZVIRBULIS, uzsverot, ka darbs jau uzsākts pie budžeta veidošanas, tomēr nav skaidrs, cik lielas investīcijas varēs ieguldīt novada attīstībai.

Padarīts daudz

Startēts vairākos Eiropas līmeņa projektu konkursos, kaut gan ne visos gūts atbalsts. Pagājušā gada laikā bija 13 aktīvi projekti, kas atrodas dažādās īstenošanas stadijās, no tiem seši jau noslēgti. «Parādās liela problēma – mūsu cilvēki grib darboties un attīstīties, bet pašvaldībai ir grūti apkopot līdzekļus, kas vajadzīgi darbu īstenošanai, lai atbalstītu viņu rīcību,» skaidro Māris Zvirbulis.

Vietējie uzņēmēji izrādījuši interesi būvēt dzīvojamās ēkas ciematos, tomēr pašvaldībai ir grūtības atrast līdzekļus, lai sakārtotu komunikācijas un pievedceļus. Pat ja šīs problēmas tiktu risinātas šajā plānošanas periodā, nav paredzēts Eiropas Savienības fondu atbalsts, kas paredz iespēju sniegt palīdzību individuālo māju komunikāciju izbūvei. «Pārsimt metru komunikāciju ierīkošanai ir vajadzīgi lieli finanšu līdzekļi, ko iepirkumos prasa, un mēs visādi gudrojām, kā lai šīs lietas veiktu racionāli. Mēs tagad pievedceļus iegādājāmies no Latio, lai varētu likumīgi kaut ko darīt, bet mums nav vienkārši atrast līdzekļus budžetā. Pāris simtu metru prasa pāris simtu tūkstošu investīcijas,» skaidro domes priekšsēdētājs, norādot, ka mazākam novadam tas ir grūti izdarāms.

Steidzamie darbi

Tāpat ieguldījumi ir jāizdara iestāžu uzturēšanā, kur dažādi remontdarbi jāveic nekavējoties, piemēram, Trikātas pamatskolā  bija nepieciešams nomainīt apkures sistēmu, jo ik pa brīdim no siltumsūkņa ezerā izplūda šķidrums no sistēmas, piesārņojot to. Arī attīrīšanas iekārtas nebija darba kārtībā. Lai risinātu šo problēmu, projektam «Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe» atbalstu sniedza Latvijas Vides aizsardzības fonds. Patlaban ir izsūknēts un utilizēts apkures šķidrums, kas atradās siltumsūkņa kontūrā. Paredzēts, ka tiks izcelta skolas siltumsūkņa kontūra un atjaunotas attīrīšanas iekārtas gan mācību iestādei, gan daudzdzīvokļu mājai.

APBŪVE, CEĻU UN MĀCĪBU IESTĀŽU REMONTDARBI ir galvenās no Beverīnas novada pašvaldības noteiktajām prioritātēm 2019. gadā, ko sarunā ar Liesmu izcēla domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis. Jāņa Līgata foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru