Biedrība Rūzele — amatnieku un mājražotāju uzņēmējdarbības veicinātāja

- 27.Decembris, 2017
Pilsētās un novados
Portālā

2012. gadā reģistrētā Rūjienas amatnieku biedrība «Rūzele» savas darbības pamatuzdevumos ir ierakstījusi: «Apzināt un popularizēt dažādu amatu pratējus, sekmēt amatnieku un iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, mūžizglītību un radošo izaugsmi, veicināt amatnieku un mājražotāju uzņēmējdarbības attīstību, saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un veicināt tā nodošanu jaunajai paaudzei, motivēt cilvēkus veidot aktīvu sabiedrisko dzīvi, starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu amatniecībā.»

Par izaugsmi un galvenajiem ieguvumiem stāsta biedrības «Rūzele» vadītāja GUNA ĶIBERE.

Lai arī biedrību nodibinājām un reģistrējām 2012. gadā, darboties sākām 2009. gadā, tiesa, toreiz gan kā rokdarbnieku kopa. Sapratām, ka pašiem sava biedrība vajadzīga, lai amatniecības attīstības sekmēšanai varētu piesaistīt dažādu pieejamo projektu atbalsta finansējumu. Lielākais aizvadīto gadu ieguvums ir ne tikai biedrības biedru skaita pieaugums. Pašlaik esam jau 67 un pamatoti skaitāmies lielākā biedrība reģionā, savās rindās apvienojot ne tikai Rūjienas novada, bet arī Naukšēnu, Burtnieku un Mazsalacas novada amatniekus un mājražotājus. Arvien no jauna uzaicinām savā pulkā cilvēkus, kas kaut ko ražo, kas kaut ko izgatavo savām rokām. Esam par daudzpusību, tādēļ mūsu vidū ir kalēji, audēji, adītāji, šuvēji, kokamatnieki, rotu meistari un arī pārtikas ražotāji. Jo raibāka kompānija, jo arī daudzpusīgāks ir produkcijas klāsts. Tāds tas ir ievērojami interesantāks tūristiem, pircējiem, dāvanu vai suvenīru pasūtītājiem, kā arī dažādu tirgu organizatoriem. Kopā esam spēks, un mūsu amata prasmes augstu novērtē dažādās izstādēs un pat ārzemju tirgos. Biedrības priekšrocība ir arī tā, ka, piemēram, uz tradicionālajiem tirgiem Vācijā aizbrauc tikai divi trīs biedrības pārstāvji, bet viņu lielajā ceļasomā ir gandrīz 40 biedrības biedru ražojumi. Tā vietējo amatnieku ražojumi kļūst arī par eksporta preci.

Katrs tirdziņš vai izstāde lieliski parāda, kā pa šiem gadiem ir auguši mūsu biedri un viņu izvēlētā uzņēmējdarbība. Kad 2009. gadā sākām aktivizēt vietējos amatniekus un mājražotājus, uz vienas rokas pirkstiem varēja saskaitīt tos, kam papīri bija kārtībā jeb atbilstoši likumdošanai nokārtota uzņēmējdarbības reģistrācija, izņemtas PVD atļaujas, nokārtotas vēl citas formalitātes. Tagad situācija radikāli mainījusies. Lielākajai daļai biedru dokumentācija ir sakārtota un sākotnējais brīvā laika vaļasprieks jau kļuvis par profesiju, uzņēmējdarbība par darba vietu sev pašam un dažkārt arī vēl kādam no ģimenes. Jo vairāk attīstās šie nelielie uzņēmumi, jo stabilāki no tiem ir ienākumi ģimenēm. To tad arī ar lepnumu saucam par galveno biedrības ieguvumu. Esam radījuši jaunas darba vietas un reizē ar to arī paplašinājuši un uzlabojuši vietējās uzņēmējdarbības vidi.

Ir gandarījums par to, ka biedrības biedru izaugsmi un veikumu augstu novērtē ne tikai pašu mājās, bet arī citviet. Tā šovasar Vidzemes plānošanas reģiona tradicionālajos labāko vidzemnieku dārza svētkos «Vidzemes stāstu 2017» nominācijās apbalvojumus saņēma mūsu biedrības dalībnieces rotu darinātājas Loreta Saulīte un Kristīne Kivleniece, kā arī ādas apstrādes meistare Benita Audze, bet rudenī starptautiskajā izstādē «Rīga Food» ievērību un augstu atzinību izpelnījās mūsu biedrības mājražotāji: Inetas un Laimoņa Boles zemnieku saimniecība «Arumi» un Sandras Vilnes zīmola «Sandriņas ievārījumi» produkcija.

Vārds «Rūzele» arvien pazīstamāks ir tradicionālajos Ziemassvētku tirdziņos Vācijā, kā arī Rūjienas sadarbības draugu vidū tālajā Japānā.

Veicinot amatniecības un mājražošanas attīstību, gādājam par savu biedru regulāru apmācību un vērtīgas pieredzes apgūšanu, tādēļ organizējam lekcijas, seminārus, braucam ekskursijās. Tas viss kopumā ir aizgājis tādā veselīgā gaisotnē, ko veido sekmīgs kopdarbs ar Rūjienas Tautskolu un tās vadītāju Gitu Zariņu, ar Rūjienas kultūras namu un tā vadītāju Ilzi Lesku un vēl citiem mūsu atbalstītājiem.

Pie sasniegtā neapstāsimies. «Rūzele» ir noskatījusi pērli pilsētas sirdī. Tiesa, lai tā iemirdzētos visā savā spozmē, būs vajadzīga kārtīga tās notīrīšana un nopulēšana. Ar vārdu pērle domājam senās koka arhitektūras piecu ēku kompleksu, kuru paredzēts atjaunot un ēkās izvietot amatnieku darbnīcas. Tās izīrēs amatniekiem, kuriem amatniecība ir paša radīta darba vieta un ienākumu avots. Amatnieku sēta būs atvērta tūristiem, lai viņi redzētu, kā strādā amatnieki, kā rūpīgā roku darbā top viena vai otra skaista lieta. Amatnieku darbus tur arī varēs iegādāties. Ik sestdienu amatnieku sētā notiks amatnieku tirdziņi un arī vietējo ēdienu degustācijas. Ceram, ka viss izdosies!

Domājot par vietējo, Rūjienai un novada laukiem raksturīgāko ēdienu godā celšanu, biedrība «Rūzele» plāno izdot jaunu grāmatu un tādēļ lūdz palīdzību ikvienam, kurš vēlas dalīties savās atmiņās un pastāstīt kāda sava vai savas dzimtas ēdiena stāstu. Tā mēs apkoposim tradicionālās receptes, kuras raksturīgas Rūjienai un tās apkārtnei. Tās nebūt nav receptes no pavārgrāmatām, bet gan no jūsu virtuvēm pilsētā un laukos. Ir svarīgi zināt, ko un kā gatavoja vecāki un vecvecāki. Atcerieties savu bērnību! Gaidām savējos ēdienu stāstus! Šīs receptes būs par pamatu grāmatai «Rūjienas un tās apkārtnes ēdienu stāsti» un arī mūsu līdzdalībai «Livonijas garšas» projektā, ko drīzumā īstenos Vidzemes plānošanas reģionā.

Dažas rūzeles — par savu biedrību

Mājražotāja, zīmola «Sandriņas ievārījumi» īpašniece SANDRA VILNE no Rūjienas:

«Būšana biedrībā, manuprāt, ir ļoti svētīga, jo: ko nevar viens, var vairāki kopā. Pats galvenais, ka «Rūzele» neļauj tās biedriem apstāties, mūs visu laiku dzen uz priekšu — attīstībā un jaunu produktu radīšanā. Esam sakārtojuši savu uzņēmējdarbību atbilstoši likuma prasībām par pārtikas ražošanu, ir darbs, kurā nepārtraukti jādomā, jārēķina un jādara. Atpakaļceļa jau vairs nav, tādēļ — tik uz priekšu! Paldies Gunai Ķiberei, Gitai Zariņai un vēl citiem, kas mūs urda un liek gatavoties jauniem tirgiem Latvijā un ārzemēs, arī par jaunu suvenīru radīšanu Rūjienas viesiem. «Rūzele» ir radījusi labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai.»

Mājražotāja ANITA BIRKAVA no Endzeles:

«Esot biedrībā «Rūzele», pavērās daudz labākas iespējas mūsmāju produkcijas — dažādu ogu sukāžu un konditorejas gardumu — realizācijai. Sakārtojām savu mājražošanu atbilstoši pārtikas ražošanas prasībām. Esmu strādājusi gan lauksaimniecībā, gan arī tirdzniecībā, bet meita Ilva ir mājturības skolotāja, tādēļ mums ir izveidojies labs mājražošanas tandēms. Un vēl — tuvumā ir kolosāla kaimiņiene Guna Ķibere, kura arvien pamet mums kādu jaunu ideju un uzmundrina.»

ANITA BIRKAVA (no labās) un ILVA BIRKAVA: «Esot biedrībā «Rūzele», arvien tiekam uz dažādiem tirdziņiem un izstādēm. Tas, ko esam atvedušas uz Rūjienas Ziemassvētku tirgu, ir vislabākais apliecinājums tam, kā esam augušas savā uzņēmējdarbībā.» Ārijas Romanovskas foto

Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Komentāri
Pievienot komentāru