Bibliotēka strādā muižas ēkā

- 25.Janvāris, 2019
Pilsētās un novados
Portālā

Sēļu muižas dzīvojamajā mājā plašākā telpa ir atvēlēta bibliotēkai.

Aizvadītajā gadā tika sākts un pabeigts remonts senajā celtnē. Pagasta bibliotēka tagad darbojas plašākās un gan lasītājiem, gan darbiniekiem ērtākās telpās.

«Bibliotēka piedāvā mūžizglītību. Ja ir interese par grāmatām, ko tas liecina? Cilvēki vēlas pētīt, uzzināt, viņi lasot sevi arī iepriecina. Un bibliotēka ir arī vieta, kur cilvēki atnāk, satiekas, aprunājas. Laukos bibliotēkai ir daudzas un vajadzīgas lomas. Cilvēkiem ir svarīgi kaut vai zināt, ka viss pie mums notiek, ka solām izdarīt un darām, ka ir rosība, nekas nav apstājies, ka ir pie mums pasākumi, notikumi, kultūras dzīve,» vērtēja Sēļu pagasta bibliotēkas vadītāja JANA BULIŅA, liekot atcerēties, ka reiz pagastā bijusi arī skola, bērnudārzs, bet pašlaik tieši muižas ēka un tajā notiekošais iedzīvotājiem tuvumā un tālumā stāsta par Sēļu dzīvotspēju un iedzīvotājiem, kas dzīvi laukos izvēlējušies par savējo.

Sēļu bibliotēkā uzsver, ka bibliotēka jau labu laiku nav vieta, kur notiek tikai grāmatu apmaiņa. Uz mazo gaismas pili nāk pieaugušie, seniori un atskrien bērni, kuru te vairāk nedēļas nogalēs un brīvlaikos, kad jaunās ģimenes apciemo vecākus un vecvecākus. Bibliotēka ir atvērta un ļaužu pilna arī dienās, kad dažādi kultūras un mākslas pasākumi, radošas nodarbības notiek Sēļu muižā.

«Kamēr vecāki klausās nopietno mūziku vai līdzdarbojas kādu prasmju apguvē, bērni izvēlas būšanu bibliotēkā, lasot, spēlējot galda spēles. Šajās reizēs satiekam arī savulaik vietējos, kas kādu laiku nav bijuši dzimtajā pusē, vai attālāk braukušus muižas ciemiņus. Jā, cilvēki ir pārsteigti, ka muiža dzīvo savu dzīvi, ka tik senā ēkā jaunas telpas ir bibliotēkai. Manī un viņos ir prieks, ka šādas pārmaiņas Latvijas simtgadē bija iespējamas,» sacīja Jana Buliņa.

Sēļu kultūras un bibliotēkas darbinieki, arī pagasta administrācija novērtē to, ka Mazsalacas novada pašvaldībā ik gadu nosaka darāmā prioritātes. Pērn tika ieplānoti līdzekļi rūpīgi veicamajiem renovācijas darbiem Sēļu muižā, seno muižas kompleksu attīstot. Projekts realizēts par vairāk nekā 100 tūkstošiem eiro, pārsvarā tērējot pašvaldības piešķirtos līdzekļus.

«Restaurēt muižas telpas – tas nav viegli. Bet mums ir mērķis: uzbūvēt šo vietu fiziski un arī garīgi, un tad tā turpinās dzīvot arī gadu desmitus vēlāk,» tā Sēļu pagasta Tautas nama vadītāja Ināra Blūma, piebilstot, ka dažu mēnešu laikā ir izdevies realizēt vērienīgu projektu, jo blakus bibliotēkai jau ir iekārtota izstāžu zāle, tagad tajā nodrošināta arī pastāvīga apkure. Šo telpu muižas dzīvojamajā mājā varēs izmantot arī kā mazu semināru un viesību telpu. Tāpat ir labiekārtotas koplietošanas, virtuves telpas un izbūvētas labierīcības. Telpas ir pielāgotas arī cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām.

Muižas telpu sakārtošana turpinās, bet bibliotēkā ikdiena ir rosīga, jo laukos grāmatu krātuve pilda arī sociālo funkciju.

Jana Buliņa stāsta, ka pietiek pašvaldības līdzekļu, lai iegādātos jaunas grāmatas, un pietiek naudas laikrakstu un žurnālu abonēšanai, kas nav mazāk svarīgi.

«Arvien biežāk cilvēki nāk un lasa avīzes bibliotēkā. Žurnālus izsniedzam arī lasīšanai mājās. Interese ir liela,» sacīja Jana, piekrītot, ka ģimenes, arī pensionāri ļoti rūpīgi plāno ikmēneša budžetu, un diemžēl līdzekļu jaunas grāmatas pirkšanai vai periodikas abonēšanai naudas maciņā pietrūkst.

«Bet cilvēki ir zinoši, nāk pie mums un taujā. Viņi uzzina, kādas grāmatas iesaka izlasīt citi, un meklē. Katru jaunumu bibliotēka neiegādājas, bet mums ir ļoti laba sadarbība ar Mazsalacas pilsētas bibliotēkām, ar mūsu novada un citu novadu pagastu bibliotēkām, arī Valmieru. Būtībā katru jaunumu agrāk vai vēlāk lasītājs saņem,» vērtēja Jana, norādot, ka bibliotēkā iedzīvotāji nāk un izmanto arī datorus un interneta pieslēgumu, viņi var kopēt un izdrukāt vajadzīgo. Lauku bibliotekāri ir tuvu stāvoši vietējo vajadzībām, tāpēc ilgi, Sēļos bija pat grūti atcerēties, cik gadus, iedzīvotājiem ir tā lieliskā iespēja saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. Ne visiem senioriem ir iespēja atkļūt līdz pagasta centram, līdz bibliotēkai.

«Jau gadiem katra mēneša pirmajā pirmdienā braucu ar grāmatām pie viņiem uz mājām. Regulāri piestāju astoņās adresēs. Man ir tik liels prieks, ka mūsējie grāmatas lasa,» tā Jana Buliņa.

Fakti

Mazsalacas novadā darbojas četras bibliotēkas:

# Mazsalacas pilsētas bibliotēka – 697 lasītāji (196 bērni un jaunieši),

# Skaņkalnes pagasta bibliotēka – 120 lasītāji (23),

# Sēļu pagasta bibliotēka – 192 lasītāji (12),

# Ramatas pagasta bibliotēka – 92 lasītāji (18).

«LAUKOS ne visiem ir internets, ne visi abonē žurnālus, ne katram pietiek spēka atkļūt līdz pagasta centram, tad grāmatas vedu uz mājām,» sacīja Jana Buliņa, piekrītot, ka bibliotēka pilda arī sociālu funkciju. Jāņa Līgata foto

«Liesmas» pielikums «Ziemeļvidzemes līkločos» ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Komentāri
Pievienot komentāru