ROBERTS TUŠA

Baumošanai labvēlīgs zvaigžņu stāvoklis

27.Jūlijs, 2016
Valmierietis
Laikrakstā

Vasara ir gaismas un  pozitīvi lādētas enerģijas tveršanas laiks. Tāpēc jau visi, kam to vien atļauj darba rūpes un  paša noteikšana, steidz atvaļinājumu vadīt pie dabas krūts jūnijā vai jūlijā. Kad  nu šī vasara ir ar sauli paskopāka, kad apnīk ogošana vai sēņošana, atvaļinājuma lietderīgai vadīšanai ir jāizmanto citi piedāvājumi.

Koku zāģēšana un pārskaitīšana Vecpuisī

23.Marts, 2016
Valmierietis
Laikrakstā

Valmieriešu tik vienota satraukšanās un protestēšana, aizstāvot Vecpuišu parka kokus pret izciršanu,  pēc vēsturnieku  vērtējuma esot pielīdzināma vien zviedru laikiem, kad vietvaldis esot gribējis  te aizliegt kazas turēt. Toreiz, daudzbalsīgi protestēdami, valmierieši  tiesības pilsētā kazas turēt ir nosargājuši, tagad, šķiet,  arī būs nosargāta lielākā daļa no parkā izcirst sākotnēji paredzētajiem turpat vai 100 kokiem.

Krūmu ieaudzēšana Zaķu salā

24.Februāris, 2016
Valmierietis
Laikrakstā

Ja vēl ne visā Latvijas dabā, tad vismaz jau  Valmieras dabā ne tikai katrai augu, bet arī dzīvnieku sugai  nu jau ir sava vieta un teikšana. Priedes aug pie Stāvajiem krastiem, ozoli parkos, liepas alejās, bet sirmie vītoli dodas uzbrukumā daudzās dziedāšanās izslavēto ievu teritorijām. No Āžkalna ezeriņa pa Rātsupīti, sēklu izkaisīšanai izmantojot  palus, arī pilsētā cenšas ielavīties latvāņi…Stirnas iemīļojušas pļavu pie Elku kalniņa,  mežacūku klaiņošana pamanīta Kaugurvērī, bebriem zobu asināšanai atvēlēta atteka pie Dīvalu kapiem un    Gaujmala. Tomēr, lai arī šīs teritorijas Valmieras  kartē kādai no sugām rādās pat piederīgas, neviena no  tām nav nosaukta ne par Latvāņu upi, Stirnu pļavu, pat par Bebru atteku ne.

Par ielu nosaukumu rakstīšanu

27.Janvāris, 2016
Valmierietis
Laikrakstā

Kā jau vēstīts, Valmierā sākta ielu nosaukumu jaunu plāksnīšu izlikšana. It kā atbilstoši Ministru kabineta jau 2012. gada 10. janvārī pieņemtajiem noteikumiem Nr. 50 personvārdu rakstīšana ielu nosaukumos nu esot  darāma  ar vārdu un uzvārdu pilnā  tā garumā.

Gaujas krasta apvainošanās

25.Novembris, 2015
Valmierietis
Laikrakstā

Kamēr daudzviet Valmierā par teritorijas sakopšanu dažuprāt pat pārāk centīgi domā, tikmēr citviet pagaidām vēl līdz galam nenoskaidrotu ieceru vārdā ir uzsākta  teritorijas mērķtiecīga degradēšana. Var pat teikt, ka nežēlīga apvainošana. Tā dikti apvainojies pret pilsētas tēviem un, iespējams, vēl vairāk pret pilsētas mātēm šobrīd jūtas Gaujas krasts starp tiltu un mūzikas skolu. Viņam vēl prātā tālie gadi, kad te no pagrabiņa Dzidras tante, pat neprasot stiprus papīrus, bet visus valmieriešus labi pazīstot, ne tikai pieaugušo pārīšiem, bet arī puikāniem par kapeikām laivas iznomāja (lejup pa Gauju gan tālāk par dzelzīti braukt nedrīkstēja, jo citādi puikāniem varēja pietrūkt spēka atpakaļ atairēt!).

Gaidāma Valmieras apzeltīšana

26.Augusts, 2015
Valmierietis
Laikrakstā

Ar motoru rūkšanu, trimmeru dūkšanu un vīstošas zāles smaržām aizčab laiks, kad Valmierā ne visās pļaviņās un graviņās pie teikšanas bija sakoptība. Nu jau dažviet pat jāsāk domāt, vai netiek pļauts pārāk bieži, jo dažai zālienei jau  pietuvojusies izkalšana. Kā jau dziļi nacionāla pilsēta esam tikuši vaļā ( vai vismaz cenšamies sevi par to pārliecināt) no tādas tautiskajiem zālājiem svešas sugas kā  latvānis.

Valmieriskas sēdēšanas īpatnības

22.Jūlijs, 2015
Valmierietis
Laikrakstā

Tikai vasarā tā īsti sākam apjaust, cik atšķirīga var būt arī  sēdēšana.  No tās sēdēšanas, pie kādas esam pieraduši ziemā teātru un klubu krēslos, kafejnīcās, vai gluži vienkārši mājās uz ērta dīvāna televizora priekšā, vasarīgā sēdēšana atšķiras būtiski. It sevišķi Valmierā.

Atvadīšanās no daudzo šanu mītnes

17.Jūnijs, 2015
Valmierietis
Laikrakstā

Beidzot ir noticis ne vien šī mēneša, pat ne gada, bet vēl pagājušajā gadu tūkstotī vairākkārt rosināts notikums. Bez atvadu runu teikšanas un sērīgas dziedāšanas nebūtībā ir aizgājusi viena no Valmieras Kārlienas daļas vēsturiskajām celtnēm — koka būve, spoku nams vai dzīves vietu nedeklarējušu personu  īslaicīga  apmešanās mītne — Stacijas ielā 46.

Par Gaujas nedarbu kompensēšanu

22.Aprīlis, 2015
Valmierietis
Laikrakstā

Par to, ka dažos mēnešos gandrīz  jau iztērēta visa nauda, kas valsts budžetā šim gadam bija iedalīta neparedzētiem gadījumiem, ir satraukušās daudzas pašvaldības. Šķiet, ka arī Valmieras, jo tieši no šīs naudiņas parasti sedz zaudējumus, kas pašvaldībām rodas no ledus nepareizas kušanas, projām iešanas un citiem ar paliem vai plūdiem radītiem zaudējumiem. Teiksit, ka šopavasar taču vismaz Gaujā pat ledus iešanas nebija, kur nu vēl plūdi un upes iziešana no ierastās gultnes. Tur jau ir tas trakums, ka arī plūdu nebūšana pilsētai būs radījusi ne jau mazos zaudējumus.

Ziemas atnākšana — kārtējā dabas stihija

27.Janvāris, 2015
Valmierietis
Laikrakstā

Ziema, kurai atbilstoši kalendāram un ziemas likstu novēršanas grafikam bija jābūt klāt jau krietni pirms gada nogales, kārtējo reizi aizkavējās.  Sajukšanu  īstenībā radīja tas, ka ziema jau pabija  laiciņu pirms Ziemassvētkiem.   Tad sētniekiem  izdalīja lāpstas, ielu stūros  vairāk nekā 80 kastēs kaisīšanai saveda smiltis, ierūcināja ietvju  tīrīšanai domātos traktorīšus un pārbaudīja  tīrīšanas birstu rotācijas ātrumu un slodzes.  Maršrutus A un B, un C, arī D un pat dažā F kategorijas ielā izpētīja brauktuvju ar pretslīdes materiāliem apstrādājošo tehnikas vienību komandieri...

Kaislību gudra noslāpēšana

25.Novembris, 2014
Valmierietis
Laikrakstā

Starp daudzām un dažādām šanām pat ļoti atšķirīga ir lašu nārstošana. Tas ir laiks, kad šīs lielās, no jūras upē ienākušās zivis upju straumēs ir labi pamanāmas, dažviet, šķiet, tīri vai ar roku aizsniedzamas. Dabas draugi steidz uz lašu  vērošanu, bet alkatīgie malu zvejnieki — uz šo skaisto zivju  nomušīšanu.

Par siltiem dibeniem un piesalšanas novēršanu

28.Oktobris, 2014
Valmierietis
Laikrakstā

Bija laiki, kad pēc darbaļaužu vēlmju izteikšanas, nekavējoties sākās ierēdņu un izpildvaras rosīšanās un drīz vien sekoja vēlmju izpildīšana. Citādi nemaz nedrīkstēja būt, pretējā gadījumā  sekoja darba kolektīvu vēstuļu rakstīšana un vismaz vienas personas (īpaši smagos neieklausīšanās gadījumos arī vairāku) noņemšana no amata.

Iespējama jaunu sodu ieviešana

27.Augusts, 2014
Valmierietis
Laikrakstā

Diezgan bieži staigādama  turpu un atpakaļ pa Lilijas ielu, vērīgā un pilsētas sakoptībā dziļi ieinteresētā Malda nevarot saprast, kādai  nenoskārstai vajadzībai pie Valmieras rajona tiesas nama stāvot kopš pavasara tur atvestā un nu jau ar  balandām un nātrēm  apaugusī melnzemes kaudze.

Mums Valmierā Dzejnieku milzīgs ir bars

2.Jūlijs, 2014
Valmierietis
Laikrakstā

Dažādas komisijas dažādos laikos Valmierā devušas vārdus ielām atbilstoši patreizējā politiskā momenta pieprasījumiem, konjunktūrai un komisijas locekļu iedvesmai. Laikam gan tieši iedvesma ir tā, kas Valmierā pietiekami daudz ielām devusi arī dzejnieku vārdus. Tie ir paliekoša vērtība, kas pārcieš dažādu pārmaiņu vējus daudz labāk nekā nosaukumi ielām, kurās dzīvojošajiem ne reizi vien  ir nācies pārmālēt uzrakstus uz māju plāksnītēm un radiem ziņot jaunas adreses.

Bebru audzēšanas atslepenošana

15.Aprīlis, 2014
Valmierietis
Laikrakstā

Pavasara atnākšanai, kamēr dažu izteiksmīgu peizāžu vēl nenomaskē lapu  zaļums,  allaž ir raksturīga jaunumu pamanīšana,  jo  labi var redzēt darīšanu, pusdarīšanu un nekā  nedarīšanu.