Marita Mūze

Par nozīmīgākajiem projektiem mūsu novadā

29.Aprīlis, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kopumā pašvaldība šajā gadā turpina darbu pie 38 projektu īstenošanas, kas ir saistīti gan ar ielu un ceļu pārbūvi, infrastruktūras sakārtošanu uzņēmējdarbības attīstībai, energoefektivitātes uzlabošanu, inventāra un aprīkojuma iegādi, teritorijas labiekārtošanu, zivju fonda aktivitātes, vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, ar izglītību saistīti projekti par kompetenču pieeju mācību saturā, mobilitāti, atbalsta pasākumi karjeras attīstībai, kultūras mantojuma saglabāšanai u.c. Pašvaldības ilgtermiņa prioritātes ir iedzīvotāji, uzņēmējdarbība un novada vides aizsardzība, līdz ar to pašvaldība projektu īstenošanā iegulda gan pašvaldības budžeta līdzekļus, gan piesaista ES struktūrfondu finansējumu, lai veicinu uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem.

Smiltenei 100 nenotiks, kā bija iecerēts

8.Aprīlis, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

2020. gads Smiltenei ir īpašs, jo aprit 100 gadi, kopš piešķirtas pilsētas tiesības. Gan Vecā parka, gan Baznīcas laukuma rekonstrukcija, gan Smiltenes vidusskolas mācību vides sakārtošana ir pašvaldības lielākā dāvana smilteniešiem un ikvienam pilsētas viesim simtgades jubilejā, jo visos laikos šīs vietas ir ieņēmušas nozīmīgu lomu pilsētas attīstībā. 

Notiek tautas balsojums par Smiltenes novada jauno grafisko zīmi

19.Jūlijs, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Turpinoties darbam pie Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģijas izstrādes, iedzīvotāju balsojumam nodoti trīs Smiltenes novada jaunās grafiskās zīmes varianti. Balsojumā var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs, izsakot savu viedokli elektroniski vai klātienē Smiltenes novada domē.