Marija Melngārša

Lāčplēša diena Beverīnas novadā

7.Novembris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Lāčplēša diena ir kopīgiem spēkiem gūtas uzvaras diena tālajā 1919. gada 11. novembrī ne tikai pār pretinieku, bet arī pār neticību saviem spēkiem, neticību savas valsts nākotnei un neatkarībai.

Viesos delegācija no Gīterslo apriņķa

12.Septembris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Saistībā ar Valmieras un Gīterslo, Vācijā, vairāk nekā 25 gadu ilgo sadraudzību no 29. augusta līdz 3. septembrim Beverīnas novadā viesojās deviņi pārstāvji no Gīterslo apriņķa delegācijas. Beverīnas novada pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis, domes deputāti un administrācijas darbinieki.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Itāliju

18.Oktobris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

No 1. līdz 7. oktobrim Beverīnas novada pašvaldības delegācija kopā ar pārstāvjiem no novada izglītības iestādēm, paš-darbības kolektīvu dalībniekiem, uzņēmējiem un sabiedrības pārstāvjiem devās vizītē uz Urbāniju Itālijā. Brauciens notika projekta «Trīs balsis Eiropas identitātes integrācijai un solidaritātei» ietvaros, tajā piedalās Bresviras pašvaldība no Francijas un Urbānijas pašvaldība no Itālijas.

Beverīnas novada karogs ir iesvētīts

18.Jūlijs, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kad 2009. gadā tika izveidots Beverīnas novads, tam vēl nebija savas simbolikas. Ģerbonis tika izveidots un iesvētīts 2014. gadā. Ģerbonī iekļautajai saktai ir sena vēsture. Tā pamatā ir vēsturiska Trikātas sakta, kas atrasta Trikātas Libirtu kapulaukā un datējama ar 3. gadsimtu. Rotas raksts ir abstrakti ģeometrisks, kas norāda uz tās baltu vai baltiem tuvo piederību un saistību ar ļoti senu kultūras tradīciju un stilu. Sakta ir bagātīgi rotāta — tajā saskatāmas daudzas baltu kultūrai un mums, latviešiem, svarīgas zīmes un tēlainas nozīmes simboli.

Ēriku Klaperi pieminot

26.Janvāris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Par cilvēku stāsta viņa paveiktie darbi. Ēriku Klaperi (1932 — 2018) arvien atcerēsies kā deju kolektīvu vadītāju un ciema izpildkomitejas priekšsēdētāju. Deju kolektīvu Kauguros viņa sāka vadīt 1967. gadā. Pagājušā gada 17. jūnijā Mūrmuižā notika Kauguru dejotāju 50 gadu jubilejas koncerts «Šodien svētki, dejosim!», kurā viņa tika godināta kā kolektīvu ilggadēja vadītāja. Šī gada 24. martā viņai būtu palikuši 86 gadi...

Mūrmuižā viesojas pārstāvji no Gīterslo apriņķa

15.Septembris, 2017
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Saistībā ar Valmieras un Gīterslo sadraudzības 25. jubileju 8. septembrī pie Beverīnas novada brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem viesojās trīs pārstāvji no Gīterslo. Beverīnas novada pašvaldību tikšanās reizē pārstāvēja izpilddirektore Egita Biša, kā arī darba drošības speciālists Vidars Vilmuts un pārstāvji no novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas.

Pirmizrāde un Jāņu ielīgošana Mūrmuižā

29.Jūnijs, 2017
Pilsētās un novados
Laikrakstā

22. jūnija vakarā Mūrmuižas estrādē notika Jāņu ielīgošanas pasākums. Vispirms sanākušie varēja noskatīties Kauguru pagasta amatierteātra «Vīzija» šajā sezonā iestudētās Rūdolfa Blaumaņa lugas «Ļaunais gars» (1892. gads) pirmizrādi.

Godinājums Beverīnas novadā

1.Jūnijs, 2017
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Svinīgā pasākumā tika sveikti Beverīnas novada izglītības iestāžu olimpiāžu laureāti un darbinieki — godināja 15 skolēnus, 11 pedagogus un 14 skolu darbiniekus no Brenguļu sākumskolas, Trikātas pamatskolas, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa».