Inese Birzkope

Viss mainās – padarītais paliek

5.Oktobris, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Tāds bagāts sabiedriskā darba laiks aizskrējis Rencēnu pagasta senioru biedrības «Sapratne» vadītājai Rasmai Ozoliņai, desmit gadu kalnā kāpjot rūpēs par pensionāru aktīvu dzīvesveidu. Tagad sasniegta kalna virsotne, un astoņdesmitgadē novērtēts atstātais; vēl padomu ieteiks jaunajai biedrības priekšsēdētājai un valdei, pati iesaistīsies senioru biedrības aktivitātēs.

Piemiņas akmens īstajā vietā

18.Jūnijs, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pirms 41 gada Dzejas dienās Rencēnu astoņgadīgajā skolā ieradās tolaik zināmi literāti: Māra Zālīte, Pēteris Zirnītis, Ziedonis Purvs, Tamāra Skrīna, Imants Pijols, māksliniece Anita Jansone-Zirnīte, arī dzejnieka Viļa Āboltiņa brālis Pēteris, māsas Annas meita, laikabiedrs Jūlijs Mustis, LKP Valmieras rajona komitejas sekretārs Jānis Kļaviņš, Rencēnu ciema izpildkomitejas priekšsēdētāja Anna Āboliņa. 

Saknes uz valstiskumu

24.Februāris, 2021
Izglītība
Laikrakstā

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicināja Latvijas izglītības iestāžu pedagogus, ja iespējams, kopā ar skolēniem apkopot savu līdzšinējo pieredzi 1991. gada Barikāžu notikumu izzināšanā un piemiņas saglabāšanā, izveidojot prezentācijas ar labās prakses piemēriem. 

Skolotāji garaspēka barikādēs

13.Janvāris, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pirms 30 gadiem janvāra dienās 1991. gada barikāžu dalībnieki drosmīgi pauda savu gribu stāties pretī militāram spēkam, lai ar gara un vienotības spēku nosargātu Latvijas valsts neatkarību. Viņu vidū šobrīd apzinātie 133 rencēnieši, no tiem 20 sievietes, visi saņēmuši piemiņas medaļas vai pateicības. Mūžības ceļos devies 31 dalībnieks. 

Skats uz sevi no augšas un apakšas

6.Janvāris, 2021
Izglītība
Laikrakstā

Tradicionālais radošais konkurss, kas veltīts filozofam, reliģiju pētniekam un dzejniekam Robertam Mūkam, šogad notika 15. reizi. Konkursa mērķis bija skolēnu domu, izjūtu un pārdzīvojumu atklāsme jaunrades darbos. Moto tam bija R. Mūka domu grauds, kas aicināja 2. – 12. klašu skolēnus rakstīt: «Paskaties uz sevi no augšas un tad no apakšas. Ko Tu tur redzi?». Konkursu rīkoja Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar R. Mūka muzeju un Riebiņu novada domi, un tas ir noslēdzies.

Nākamais aiz Raiņa

23.Septembris, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Dzeja nāk līdzi no neatminamiem laikiem, lai visemocionālāk runātu ar mums par visu. Rencēnos ir vieta, kur atnākt, atcerēties un ieklausīties savējā dzejnieka Viļa Cedriņa atstātajā literārajā mantojumā. 

Mīlestības starojums

29.Aprīlis, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Laika pulkstenis aprīlī noskaitījis Rencēnu skolas bijušās skolotājas Lidijas Ķibermanes lielo darbu, labo nodomu un gūto sasniegumu 90 gadus. Viņas viedais gājums sācies Sinoles pagasta Mālmuižā, «Lejasbaranos» jaunsaimnieku Asmaņu ģimenē kopā ar māsu. Izglītības ceļi veduši Mālmuižas pamatskolā un Gaujienas vidusskolā, tad Fizkultūras institūtā viegl­atlētikas specialitātē. Turpmākie 32 gadi veltīti vienīgai skolai Rencēnos (1953 — 1985), gan vidusskolas, gan pamatskolas audzēkņiem.

Samīļojām latviešu valodu

26.Februāris, 2020
Izglītība
Laikrakstā

Palsmanes kultūras namā 23. februārī pulcējās skolēni, kuri piedalījās konkursā «Samīļo savu valodiņu!», viņu skolotāji, bērnu vecāki un ciemiņi. Tika atvērta grāmata  ar šādu nosaukumu. 

Tiekas skolu muzejnieki

21.Janvāris, 2020
Izglītība
Laikrakstā

Aktīvākie skolu muzeju vadītāji un novadpētniecības darba organizatori tikās Kocēnu pamatskolā pie muzeja pedagoģes Elgas Olmanes. Mērķis bija iepazīties ar jaunizveidoto ekspozīciju, ar grāmatām, kas pašu kocēniešu vai par Kocēniem izdotas.

Noslēpumi ceļami gaismā

8.Janvāris, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Aizvadīts kārtējais – četrpadsmitais – dzejniekam, reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītais Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un R. Mūka muzeja rīkotais Vislatvijas jaunrades darbu konkurss skolēniem. 

Ziemassvētku pārsteigums

20.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Portālā

Kādu dienu pirms Ziemassvētkiem Rencēnu pamatskolā ieradās «simboliskie rūķīši» – Anita un Ilva Birkavas no kaimiņu Jeru pagasta. Anita ir prasmīga lauksaimniece un tirdzniecības darbiniece, bet viņas meita Ilva – mājturības skolotāja. Anitas (Kleimane), 1973. gada absolventes, ģimene bija nolēmusi, ka sagatavos dāvaniņas savas skolas tagadējiem skolotājiem un darbiniekiem. Nolemts – darīts! Un abas mājražotājas tās gaumīgi noformējušas un atvedušas pasniegšanai. Tā kā viņas darbojas biedrībā «Rūzele», ražojot dažādu ogu sukādes un gardus konditorejas izstrādājumus, tad sarūpētajās dāvanās – smaržīgas tīros laukos lasītas tējas un sukādes.

Vēlme atgriezties bērnībā

12.Decembris, 2019
Kultūra un izklaide
Portālā

Rūjienas izstāžu zālē Līga Siliņa un bibliotēkas darbinieki bija sagatavojuši pārsteiguma tikšanos ar Rūjienā kādreiz dzīvojušo, vēlāk bibliotekāri, dzejnieci Liju Blūmu. Viņa labprāt piekrita trešās grāmatas atvēršanai savā dzimtajā pilsētā, jo ne jau visi ieinteresētie varēja būt klāt atvēršanas laikā Rīgā.

Dziesmas ceļ spārnos

12.Jūnijs, 2018
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Sešas dienas maijā Rencēnu pagasta kultūras nama dziesmu draugu kopa «Dedzieda» ar vadītāju Jāni Timermani un Lodes vīru ansambli «Rūjmala» ar vadītāju Mirdzu Svīķi tikās Baltā galdauta svētkos Vācijā, nesot latvisku dziesmu sveicienu gan tautiešiem, gan ieinteresētajiem.

Piedzīvojumi Stikla kalnā

20.Janvāris, 2016
Izglītība
Laikrakstā

Noslēdzies Vislatvijas jaunrades darbu konkurss skolēniem «Ko gan es darītu, uzjājis Stikla kalnā?» (R. Mūks), ko rīkoja Riebiņu novada dome, Galēnu kultūrvēstures biedrība, Galēnu pamatskola un dzejnieka, filozofa, reliģiju pētnieka Roberta Mūka muzejs.

Tautas muzikanti satiekas Rencēnos

26.Marts, 2015
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Koptajā mūzikas dārzā vienpadsmito reizi satikās Ziemeļvidzemes tautas muzikanti no septiņām grupām un trīs individuālie izpildītāji. Katrs kolektīvs bija saskaņojis uzstāšanās programmu, kā sirds jutusi, tāpēc patīkami un ieinteresēti bija klausīties skaņu saplūsmē izjustas un senas melodijas, jo tika domāts tieši par klausītāju. Par izdošanos, kopā muzicējot, uzmundrinājuma vārdus teica Burtnieku pašvaldības priekšsēdētājs Kārlis Sedvalds un Latvijas Tautas muzikantu biedrības vadītāja Iveta Dukaļska, uzsverot pasākuma labā gariņa Irēnas Garās prasmi saņemt atbalstu no pašvaldības, kas saredz, ka muzikantos ir spēks.

Ar dziesmu starot un laimīgiem būt

2.Marts, 2015
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Veldzi dvēselei mūzikā un dziesmā dāvāja rosīgā folkloras kopas Rota vadītāja Irēna Garā, kura realizēja ieceri par dažādu ansambļu tikšanos sarīkojumā «Vīri dzied Rencēnos», taču izrādījās, ka viņi gan ir varens spēks, bet arī prasa sievu klātbūtni. Katra dziesma izgaismoja izpildītāju enerģiju laukus no Latgales līdz Rencēniem.