ViA atklāj UNESCO katedru «Biosfēra un cilvēks»

- 12.Februāris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Lai veicinātu biosfēras rezervāta idejas izpratni sabiedrībā un  sadarbību, Vidzemes Augstskolā izveidota starptautiski atzīta UNESCO katedra «Biosfēra un cilvēks». Katedras atklāšanas pasākums notika Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes sēdes laikā, klātesot iesaistītajām institūcijām un pašvaldībām, kuras darbojas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā.

«Vidzemē atrodas Latvijā vienīgais – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kura tiešais pārvaldītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. Ar rezervāta pārvaldītāju Vidzemes Augstskolai ir izveidojusies cieša sadarbība jau kopš 2006. gada, kad kopīgi tika organizēta starptautiska zinātniska konference. Tā rezultātā veidojusies ilgstoša sadarbība, īstenojot pētniecību, ar pašvaldībām un uzņēmējiem. Apzinoties to, ka izpratne par biosfēras rezervātu sabiedrībā ir neliela, mums bija pamats UNESCO katedras «Biosfēra un cilvēks» izveidošanai Vidzemes Augstskolā. Katedra tika apstiprināta UNESCO/UNITWIN katedru programmā, un šī gada janvārī tika parakstīts sadarbības līgums starp Vidzemes Augstskolu un UNESCO,» stāsta jaunizveidotās katedras vadītāja Agita Līviņa.

ViA administratīvā prorektore Iveta Putniņa uzsvēra: ir būtiski parādīt, ka ViA ir konkurētspējīgs un līdzvērtīgs partneris starptautiskā līmenī, kaut tā ir reģiona augstskola. UNESCO programma sekmē starptautisku sadarbību starp augstskolām un stiprina institucionālās spējas, zināšanu apmaiņu un sadarbību. «Pašlaik galvenais ir nevis tas, cik daudz informācijas tev pieder, bet gan – cik daudz informācijai tu vari piekļūt. Jaunizveidotā katedra ir ideāla platforma, kuru varam izmantot,» skaidro Iveta Putniņa.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zinātnes sektora vadītāja Sarmīte Pulste norādīja, ka UNESCO mērķis katrā valstī ir veidot platformu un tīklojumu, lai tajā iesaistītu dažāda līmeņa institūcijas un ekspertus, kas kopīgiem spēkiem meklētu risinājumus lielajiem un globālajiem pasaules izaicinājumiem. Jaunizveidotā katedra iekļausies UNESCO kopējā katedru tīklā, kas patlaban jau pārsniedz 700 katedras 116 dažādās valstīs.

Rolands Auziņš, DAP Vidzemes reģionālās administrācijas vadītājs: «Biosfēras rezervēta mērķu sasniegšanai nepieciešama cieša valsts, pašvaldību, nevalstisko un izglītības iestāžu sadarbība. Jaunizveidotā katedra Vidzemes Augstskolā ir spilgts šādas sadarbības piemērs, kas veicinās zināšanas par līdzsvaru dabas daudzveidības saglabāšanā, ekonomiskās attīstības veicināšanā un kultūras vērtību saglabāšanā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.»

Katedras darbība ir vērsta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, īpaši izceļot izglītību par biosfēras rezervāta koncepta skaidrošanu plašākai sabiedrībai, starpdisciplinaritātes stiprināšanu starp iesaistītajām pusēm, vietējās kopienas iesaistīšanu biosfēras rezervāta uzturēšanā. Īstermiņa mērķi ietver biosfēras rezervāta pārvaldības modeļu izpēti, tiltu stiprināšanu starp iesaistītajām pusēm, apmācības materiālu izstrādi par ģeogrāfiju, mantojumu, zīmolvedību, apmeklētāju vadību biosfēras rezervātā un ilgtspējīgu produktu/pakalpojumu ideju izstrādi.

1997. gadā Latvijā tika nodibināts Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kā arī tas iekļauts UNESCO Starptautiskajā biosfēras rezervātu tīklā. Teritorija aptver 457708 hektārus sauszemes un 17806 hektārus jūras akvatorijas.

KATEDRAS ATKLĀŠANA notika Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes sēdes laikā, klātesot iesaistītajām institūcijām un pašvaldībām, kuras darbojas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā. Jāņa Līgata foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru