Ar skatu aprites ekonomikas virzienā

- 20.Aprīlis, 2021
Ekonomika
Laikrakstā

SIA ZAAO jau vairāk nekā divdesmit gadus veiksmīgi strādā savu īpašnieču pašvaldību teritorijās, izpildot Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas plānu un tiecoties ieviest arvien jaunus, klientu ērtībām piemērotus risinājumus atkritumu apsaimniekošanā. 

Kopā ar sadarbības partneriem tiek īstenotas inovatīvas pieejas sabiedrības izglītošanā vides jautājumos un meklēti vides ilgt­spējas risinājumi. Garākā sarunā Liesmai par uzņēmuma izaicinājumiem un aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas jomā visā Latvijā stāsta ZAAO valdes priekšsēdētājs GINTS KUKAINIS.

Vispirms, lūdzu, īsos vārdos par galveno, ko spriedāt 9. aprīlī notikušajā SIA ZAAO dalībnieku sapulcē.

Atkritumu apsaimniekošanas nozarē darbs patlaban norit ļoti dinamiski – ir apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. - 2028. gadam, kas nosaka piecu atkritumu apsaimniekošanas reģionu izveidi patlaban esošo 10 reģionu vietā. Ir jāsāk darbs pie reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes, nodrošinot aprites ekonomikas principu ieviešanu, samazinot noglabājamo atkritumu daudzumu, veicinot pārstrādi. Plānošanas periodā ir jāparedz tekstila un bioloģisko atkritumu dalītas vākšanas attīstība. Atkritumu apsaimniekošanas reģionālie plāni jāizstrādā un jāapstiprina līdz 2022. gada 30. decembrim. Iepriekšējos plānošanas periodos izvirzītie mērķi Ziemeļvidzemē tika veiksmīgi realizēti, izveidojot un nodrošinot kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, attīstot infrastruktūru un realizējot vides izglītību. Tāpēc 9. aprīlī SIA ZAAO dalībnieki, 28 pašvaldību pārstāvji, tiešsaistes sapulcē pieņēma lēmumu uzsākt reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi, nosakot sasniedzamos mērķus un definējot veicamos uzdevumus.

2020. gads Latvijā pagāja pandēmijas zīmē. Kāds tas bijis uzņēmumam ZAAO? 

Aizvadītajā gadā ārkārtējās situācijas apstākļos esam veikuši izmaiņas uzņēmumā, pārorganizējot ikdienas darbus tā, lai klientiem sniegtu pakalpojumu nemainīgā kvalitātē. Esam strauji pielāgojušies pārmaiņām, spējuši būt atvērti jaunajam un adaptēties prasībām kopējā darba organizēšanā un klientu vēlmju īstenošanā. Jāteic, kopumā 2020. gads uzņēmumam bijis veiksmīgs, neto apgrozījums pieaudzis par 15,9 %, mūsu uzņēmums strādājis ar peļņu.

GINTS KUKAINIS. Foto no ZAAO arhīva


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru