Apbalvoti konkursa «Sakoptākais mežs» laureāti

- 20.Decembris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Meža nozares pārstāvji aizvadījuši vienu no svarīgākajiem nozares pasākumiem – gada balvu «Zelta čiekurs» pasniegšanu. Pasākuma laikā paldies tika teikts ikvienam, kas mežā strādā ar prieku un degsmi, kā arī paziņots konkursa «Sakoptākais mežs», kas vienlaikus ir nominācijas «Par ilgtspējīgu saimniekošanu» laureāts, ieguvējs. Galveno balvu saņēma saimniecības «Skudras» īpašnieks Madars Kalniņš no Naukšēnu novada. Tāpat tika apbalvoti saimniecības «Dīķenieki» īpašnieks Grigorijs Rozentāls no Alsungas novada un saimniecības «Skudrukalni» īpašnieks Artis Taurmanis no Alūksnes novada.

Madars Kalniņš ir viens no lielākajiem meža īpašniekiem Ziemeļvidzemē. Meža īpašumā viņš aizraujas ar ainavas veidošanu, kā arī pievērš lielu uzmanību meliorācijas grāvju attīrīšanai un izkopšanai. Lai nodrošinātu mežam vajadzīgo mitrumu un nepieciešamos apstākļus, tiek domāts par efektīvākajiem veidiem, kā novadīt lieko ūdeni, nebaidoties apsaimniekošanā ieviest arī jaunākās tehnoloģijas, un šie risinājumi tiek arī lietoti praksē. Tāpat Madars mežsaimniecībā izmanto arī jaunākās tehnoloģijas, piemēram, dronu, lai apsekotu meža platības un sekotu līdzi meža audzes kvalitātei.

««Zelta čiekura» ceremonija mums, mežsaimniekiem, nav tikai pasākums gada noslēgumā. Tas ir mirklis, kad varam pateikt paldies ikvienam saimniekam, kurš ikdienā strādā, lai koptu savu mežu, praksē ieviestu ilgtspējīgu saimniekošanu un rūpētos, lai zināšanas par mežu tiktu nodotas no paaudzes paaudzē. Atskatoties uz gadā paveikto, satiktajiem meža īpašniekiem, kā arī konkursa «Sakoptākais mežs» dalībniekiem, varu teikt, ka saimnieki pelnījuši daudz vairāk pateicības vārdu, nekā varam pateikt vienā pasākumā. Ikviens, kurš savu dzīvi saistījis ar mežu, zina, ka tas ir grūts darbs, tāpēc svarīgi to novērtēt. Sakām lielu paldies ikvienam, kurš šogad pieteicās konkursā «Sakoptākais mežs», lai dalītos savā pieredzē un sniegtu piemēru tiem, kas vēl tikai sāk strādāt mežsaimniecībā,» norāda Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Šogad konkursā saņemti 15 pieteikumi no Rēzeknes, Baltinavas, Alūksnes, Naukšēnu, Kuldīgas, Krāslavas, Dagdas, Mazsalacas, Madonas, Vecumnieku un Rugāju novada. No tiem otrajai kārtai tika izvēlēti astoņi meža īpašumi, kurus žūrijas locekļi devās vērtēt klātienē.

Konkursanti vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā. Lūgtas arī vietējās pašvaldības atsauksmes par konkrēto meža īpašumu.

Konkursa mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos un veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība. Konkursa informatīvais sadarbības partneris – ziņu portāls Latvijai LA.LV.

GALVENĀS BALVAS IEGUVĒJS – saimniecības «Skudras» īpašnieks Madars Kalniņš no Naukšēnu novada (pirmais no labās). Publicitātes foto

Komentāri
Pievienot komentāru