Aizsegtos Rāmnieku atsegumus meklējot

- 21.Oktobris, 2022
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Kad nesen rakstīju par ģeoloģiskajiem dabas pieminekļiem, ievērību izpelnījās manis līdz šim vēl neaplūkotie Rāmnieku atsegumi Plāņu pagastā. Rakstos atradu: «Dabas pieminekli veido vidējā devona Živetas stāva Burtnieku svītas smilšakmeņu, aleirolītu un mālu atsegumi Gaujas labajā pamatkrastā.

Joslas garums ir 180 m. Atsevišķu atsegumu augstums ir līdz 4 m. Daļa no tiem atrodas pie upes ūdenslīnijas, bet daļa – augstāk krasta nogāzē. Tajos ir labi pārstāvēti ne tikai tradicionāli izplatītie smilšakmeņi, bet arī svaigi, apskatei un pētījumiem pieejami mālieži. Nogulumiežos ir daudz plūdmaiņu procesu pazīmju. Atsegumi ir īpaši nozīmīgi kā bagātīga ihtiofaunas atradne. Tajos atrastas daudzskaitlīgu zivju sugu fosīlijas. Atradne izceļas ar lielu zivju atlieku daudzveidību noapaļotības un izmēru ziņā. Pelēko, sarkano un joslaino devona smilšakmeņu un mālu atsegumi palielina krāsu daudzveidību un rada labu ainavu. Atsegums ir aptuveni 100 m no autoceļa uz Oliņām.»

STĀSTOŠAIS GIDS. Jānim Bušam par Oliņu apkaimes mežiem un Gaujas krastiem zināms un izstāstāms pat vairāk nekā viss. Ā. Romanovskas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru