Zaļie dzelzceļi

- 20.Jūnijs, 2017
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Lai gūtu pieredzi bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju izmantošanai tūrisma maršrutu un piedāvājumu izveidē, pārrobežu projekta «Zaļais dzelzceļš» ietvaros jūnija sākumā notika pieredzes apmaiņas velobrauciens. Dalībnieki apmeklēja Vāciju, Luksemburgu un Beļģiju, dodoties maršrutā Vennbahn, kas ir viens no Eiropas veiksmīgākajiem zaļo dzelzceļu tūrisma maršrutiem.

Vairāk nekā 100 km garajā Vennbahn velomaršrutā projekta partneri iepazina iespējamos ielu šķērsošanas risinājumus dažādas satiksmes intensitātes apstākļos, kas ir aktuāli velomaršrutu izveidē, izvērtēja iespējas pielāgojot bijušās dzelzceļu stacijas velotūristu vajadzībām, pētīja velo tūrisma infrastruktūras izveides pieredzi — ceļa zīmju, tūrisma norāžu izvietošanu, atpūtas vietu izveidi un kopējo maršruta labiekārtojumu. Tāpat pārrunāja dažādus risinājumus velobraucēju uzskaites sistēmas ieviešanā, lai varētu novērtēt braucēju plūsmas intensitāti konkrētajā maršrutā, pieprasījumu un lietošanas paradumus, kā arī novērtēja unikālu risinājumu  — dzelzceļa velosipēdus. Tā ir pārvietošanās pa dzelzceļa sliedēm, apvienota ar velobraukšanu.

Kopumā Igaunijas – Latvijas pārrobežu projekts «Zaļie dzelzceļi» paredz bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu Vidzemē un Dienvidigaunijā, izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu velo/kājāmgājēju maršrutu, kura lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām. Projektu ievieš 16 Latvijas un astoņas Dienvidigaunijas pašvaldības.

Projekta «Zaļie dzelzceļi» («Green Railway») gaitā Valmieras pašvaldība plāno atjaunot Dzelzs tilta krāsojumu, kā arī izvietot tūrisma informatīvās norāžu zīmes Valmieras velomaršruta posmos, uzstādīt digitālo velo skaitītāju un lielformāta informatīvo stendu, tādējādi popularizējot aktīvu dzīvesveidu un velotūrisma attīstību. Savukārt, lai maršrutu popularizētu, tiks rīkoti speciāli velobraukšanas pasākumi.

Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, un tā kopējais budžets ir 1174938 eiro, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts norisināsies 26 mēnešus līdz 2019. gada aprīlim. Kopējās projekta izmaksas Valmieras pašvaldības aktivitātēm ir 44550,00 eiro, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums — 6682,50 eiro apmērā.

CEĻĀ. Vennbahn projekta dalībnieki izmēģinājumā. Vidzemes Tūrisma asociācijas foto

Komentāri
Pievienot komentāru