Vidzeme — ainavu dārgumiem bagātākais reģions Latvijā

- 26.Jūlijs, 2017
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Pagājušajā nedēļā noslēdzās skaistāko Vidzemes ainavu pieteikšana Latvijas ainavu dārgumu krātuvei, un saņemto pieteikumu skaits apliecina — Vidzemē netrūkst vietu, ar kurām lepoties. No 928 pieteiktajām Latvijas ainavām 333 pieteikumi saņemti tieši Vidzemes plānošanas reģionā (salīdzinājumam: 193 pieteikumi iesniegti Latgales reģionā, 139 — Zemgales reģionā, 133 — Rīgas reģionā, 130 — Kurzemes reģionā).

Vidzemē ainavas pieteiktas no visiem reģiona novadiem, izņemot Varakļānu novadu. Iedzīvotāji visbiežāk izcēluši dabas skaistumu Mazsalacas novadā, Alūksnes novadā (katrā no tiem vairāk nekā 40 pieteikumu) un Burtnieku novadā (vairāk nekā 30 pieteikumu).

Pēc pieteikumu apkopošanas tiks veikts rūpīgs darbs, lai pieteiktās Vidzemes ainavas grupētu un no visām atlasītu 30 vērtīgākās, kuras tad arī tiks virzītas uz nākamo konkursa kārtu.

Ainavu atlase notiks, ņemot vērā arī VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 minētās ainaviski vērtīgās teritorijas, kurās koncentrējas senās kultūrainavas, unikāli dabas pieminekļi, bioloģiskā daudzveidība; kurās sastopams labi saglabājies vēsturiskais apdzīvojums — sētu puduri, kā arī vietas, kas veidojušās, mijiedarbojoties dabai un cilvēkam, kļūstot par Vidzemei raksturīgu un unikālu objektu.

Augusta vidū starts tiks dots elektroniskajai balsošanai, kuras laikā katrs balsotājs vietnē www.ainavudargumi.lv varēs paust savu viedokli, izvēloties skaistākās Latvijas ainavas. No katra reģiona ikviens varēs nobalsot ne vairāk kā par 10 ainavām. Vērtēšanā piedalīsies arī īpaši izveidota Ainavu ekspertu padome, arī tās locekļi vērtēs visas pieteiktās ainavas, izvirzot savus favorītus.

Balsošana noslēgsies 15. oktobrī, tiks apkopoti gan sabiedrības balsojuma rezultāti, gan ekspertu padomes vērtējums, izvirzot no katra reģiona 10 ainavu dārgumus, kuri tiks iekļauti Latvijas Nacionālās bibliotēkas dārgumu krātuvē. Par katru no šiem dārgumiem tiks vākta informācija (gan vēsturiskas fotogrāfijas, gan atmiņstāsti), lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā. Salīdzinājumam ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus, tādējādi nododot pilnvērtīgas liecības arī nākamajām paaudzēm.

Plānots, ka katra reģiona 10 ainavu dārgumi būs zināmi jau novembra vidū.

Vidzemes plānošanas reģions izsaka lielu pateicību ikvienam vērīgajam iedzīvotājam, kurš pamanījis dabas unikalitāti sev blakus, sazīmējot skatus, kas raksturīgi vien Vidzemes pusei.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru