Vecāku loma karjeras izglītībā

- 2.Aprīlis, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Visos laikos vecāki ir vēlējušies, lai viņu bērni dzīvē sasniegtu pēc iespējas vairāk – lai gūtu panākumus, lai būtu prestižs un labi apmaksāts darbs, lai nekas tiem netrūktu ne materiālajā, ne garīgajā jomā. Jā, taču kas ir jādara, lai to sasniegtu?

Vecākiem bieži vien pietrūkst nepieciešamo zināšanu, lai sniegtu bērnam atbalstu profesionālās karjeras attīstības atbalsta procesā, tāpēc Rūjienas vidusskolas Skolas domes pārstāvji aktualizējuši jautājumu – kā vecāki var savam bērnam sniegt karjeras atbalstu, nekaitējot tiem ar saviem padomiem? Kā gūt pārliecību, ka bērna izvēle ir pareiza?

Vecāku milzīgās gaidas uzliek papildu atbildību uz jauniešu pleciem. Pārmaiņas darba tirgū, bezdarbs, pastāvīgi pieaugošā informācija par profesijām un izglītības ieguves ceļiem izraisa apjukumu, nenoteiktību un dezinformāciju jauniešos, kas izvēlas savu profesiju. Vislielākā dilemma ir vidusskolēniem, kam jāizvēlas nākamais izglītības apguves posms, kas noteiks viņu turpmāko karjeru.

Uzsākot skolas gaitas, bērni apgūst prasmi mācīties, tādējādi iegūstot savai turpmākajai karjerai nozīmīgas prasmes: iegūt informāciju un izmantot savas zināšanas, veikt mērķtiecīgus uzdevumus, attīstīt noturīgu uzmanību un stabilu uzcītību. Arī sevis iepazīšana veicina veiksmīgu karjeru. Jau sākumskolā ievērojami pieaug bērna zināšanas par sevi. Bērni mācās salīdzināt sevi ar citiem un spēj novērtēt savas pozitīvās īpašības un trūkumus.

Vai tiešām par savu turpmāko karjeru jāsāk domāt jau 1. klasē? Jā! Iepazīstot sevi un profesijas, kurās strādā mammas, tēti, vecāsmātes, tantes un onkuļi. Ir tik daudz profesiju, kuras jāiepazīst tuvāk – jāuzzina, kādi ir šo profesiju pārstāvju galvenie darba pienākumi, kāda ir to darba vide un instrumenti, kādas ir šo profesiju priekšrocības un trūkumi. Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem Rūjienas vidusskolas 2.a un 2.b klases skolēni saņēma, kad skolā ciemojās viņu vecāki. Vecāki ir atraduši praktisku risinājumu, kā palīdzēt bērniem karjeras izvēlē – apmeklēt bērnus klasē un dalīties pieredzes stāstos par savu izvēlēto profesiju.

Tā, lūk, Kārlis Zemītis mūzikas stundas laikā iepazīstina skolēnus ar tautas tradīcijām un profesijām, kurās nepieciešamas zināšanas mūzikā, ar mūzikas nozīmi savā dzīvē un karjerā. Iveta Lūsīte ētikas stundā pastāstīja par savu karjeras ceļu, par medicīnas nozares profesijām, kuras ir tik dažādas, taču tās visas vieno ētikas kodeksa ievērošana. Ketija Vintēna, Ineta Upenāja un Mārīte Jansone praktisku nodarbību laikā lika uzsvaru uz mācību priekšmetu – dabaszinību, matemātikas, latviešu valodas – sasaisti ar dažādām profesijām. Ieva Seske,  skaistumkopšanas speciāliste, ar bērniem pārrunāja, cik svarīgi ir rūpēties par sevi, staigāt ikdienā tīram un sakoptam. Viņa parādīja meistarklasi ziepju zefīra pagatavošanā, uzsverot zināšanu nepieciešamību ķīmijas nozarē.

Skolai ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar Rūjienas pilsētas bibliotēku, tāpēc arī šajā karjeras dienā skolā ciemos sagaidām ciemiņus no bibliotēkas – Maiju Jostsoni un Žannu Bergmani. Strādāt par bibliotekāri – vai tas ir interesanti? Kādu turpmāk vēlamies redzēt bibliotēku un pašus bibliotekārus? Bērni savas radošās idejas pasniedz zīmējumu veidā. Katra radītais darbs bibliotēkas telpās tiks izlikts izstādē.

Jautāju bērniem: «Vai patika?» Dzirdot skaļu atbildi: «Jā! Gribam vēl!», rodas pārliecība, ka vecāki skolā nav ciemojušies velti, ka kopīgi ieguldītais darbs ir bijis jēgpilns un nepieciešams. Paldies visiem vecākiem!

Inguna Kūķe,

karjeras konsultante

PRAKTISKĀ NODARBĪBĀ. Mārīte Jansone.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru