Valdībā šķērdē ietaupījumus

13.Septembris, 2017
Ekonomika
Laikrakstā

2017. gada 5. septembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kas paredz ietaupīto līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā uz Satiksmes ministrijas budžeta programmas 31.00.00 Sabiedriskais transports apakšprogrammām. Kopumā tiek pārdalīti 19046489 eiro.

Latvijas Republikas Fiskālās disciplīnas padome iebilst pret lēmumu pārdalīt ietaupītos līdzekļus, jo šāda rīcība samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2017. gadam par 19046489 eiro. Padome uzskata, ka lēmums par finansējuma piešķiršanu Satiksmes ministrijai, samazinot izdevumus iemaksām Eiropas kopienas budžetā 2017. gadā, rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

Lai novērstu neatbilstību, Fiskālās disciplīnas padome rekomendē Ministru kabinetam izstrādāt pasākumus, kas pilnībā kompensētu lēmumu piešķirt papildu 19046489 eiro Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta apakšprogrammu vajadzībām.

Vienlaikus Fiskālās disciplīnas padome norāda, ka 2017. gada jūlijā konstatētā neatbilstība arī vēl nav atrisināta. Šī neatbilstība izveidojās, atdalot nodokļu reformas likumprojektu nosūtīšanu izskatīšanai Saeimai atsevišķi no vidēja termiņa budžeta ietvara, tādējādi pārkāpjot vidēja termiņa budžeta ietvarā noteiktos valsts budžeta maksimālo izdevumu apmērus 2018. un 2019. gadam.

KLĀT 19 MILJONI. Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta apakšprogrammām šomēnes valdība papildus piešķīra 19046489 eiro. Gunta Vīksnas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru