Uzlabo darba aizsardzību un produktivitāti ar tiešsaistes rīku OiRA!

11.Septembris, 2017
Ekonomika
Portālā

Veselībai nekaitīga darba vide ir priekšnosacījums uzņēmumu panākumiem ilgtermiņā, neatkarīgi no darbības jomas un to lieluma. Starptautiskā Darba organizācija (International Labour Organization) šī gada septembra sākumā veikusi izpēti par darba apstākļiem Eiropā un konstatējusi, ka nepietiekami drošu darba apstākļu dēļ radīti zaudējumi 3,9% apmērā no iekšzemes kopprodukta. Tie ir teju 2680 miljardi eiro, kas gada laikā izlietoti, novēršot sekas, kas radušās darba aizsardzības prasību neievērošanas rezultātā uzņēmumos visā pasaulē. Neraugoties uz jaunu, spēcīgu mazo un vidējo uzņēmumu segmenta pieaugumu Latvijā, gada laikā darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits pieaug, un 2016.gadā tika reģistrēti 237,6 nelaimes gadījumi uz 100 000 nodarbināto (Valsts darba inspekcijas dati par 2016.gadu).

Normatīvo aktu maiņas un noslogotās darba rutīnas iespaidā uzņēmējiem nepieciešams palīglīdzeklis, ērts instruments, kurā pārskatāmi var uzraudzīt darba vides riska faktorus un izmaiņas normatīvajos aktos. Pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” darba devējam ir jāveic darba vides riska novērtēšana ne retāk kā vienu reizi gadā. Lai atvieglotu iespēju uzņēmējiem sekot līdzi darba aizsardzības prasībām Eiropas Savienībā un Latvijā, Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru ir izstrādājusi bezmaksas, interneta vietnē bāzētu, interaktīvu rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment).

Rīku OiRA izstrādājuši nozares eksperti ar mērķi uzlabot darba apstākļus, dalīties ar labo praksi Eiropas Savienībā un atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, palīdzot apzināties riskus nozarē, kurā tie darbojas.

Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits var strauji samazināties, darba devējam atbilstoši izvērtējot visus iespējamos riskus un veicot preventīvas darbības. Ar rīku OiRA darba devējs bez īpašām priekšzināšanām darba aizsardzībā var novērtēt plašu risku diapazonu atkarībā no nozares, kurā strādā. Ar to iespējams noteikt, cik liels ir risks, ka nodarbinātie var izraisīt negadījumu vai apdraudēt sevi un kolēģus, nezinot darba aprīkojuma lietošanas noteikumus vai neievērojot drošības prasības darba telpā.

Rīkā ir iekļauta specifiska un skaidrojoša informācija par darba aizsardzību deviņām nozarēm: darbam birojā, izglītības iestādēm, veikaliem, lauksaimniecības uzņēmumiem, uzkopšanas darbiem, sabiedriskajai ēdināšanai, viesnīcām un viesu mājām, skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem, kas veic automobiļu apkopes un remontu. Katrai nozarei ir dotas saites uz normatīvajiem aktiem, pievienoti papildu informatīvi materiāli, video no semināriem un saites uz citu praktisku informāciju.

Rīks OiRA apkopo darba devēja ievadīto informāciju par darba apstākļiem, veiktajiem un vēl neveiktajiem pasākumiem darba aizsardzības jomā, piedāvā risinājumus gadījumos, kad nav novērsts kāds no uzņēmumā esošajiem riska faktoriem vai ievērota normatīvo aktu prasība. Rīks palīdz atlasīt veicamos darba aizsardzības pasākumus, izstrādāt rīcības plānu un to atjaunot pēc vajadzības tiešsaistē. Visus apkopotos materiālus iespējams lejupielādēt pārskatāmos dokumentos un izmantot darbā.

Kopumā šobrīd rīks OiRA ir izstrādāts 128 nozarēm 15 Eiropas Savienības oficiālajās valodās un ir pieejams Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras interneta vietnē. Rūpējies par sava uzņēmuma darba aizsardzību ar OiRA, kas izmantojams bez maksas tiešsaistē http://www.vdi.gov.lv/lv/oira/. Pilnībā visas iespējas, ko sniedz OiRA, var novērtēt, tikai reģistrējoties.

Apmeklē bezmaksas semināru par darba aizsardzību un rīku OiRA 2017. gada 26. septembrī pulksten 10.00 Biznesa augstskolā “Turība” Rīgā, Graudu ielā 68, A korpusa 410. telpā. Semināru organizē Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu. Uzziniet vairāk par semināru: http://www.een.lv/seminars-svarigakais-par-darba-aizsardzibu/

 

Apmaksāta publikācija

Komentāri
Pievienot komentāru