Turpinās pilnveidot Vaidavas ezera pludmali

17.Aprīlis, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Turpinot aktīvu darbu pie Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanas, lai izveidotu Kocēnu novadu kā dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīgāko vietu Ziemeļvidzemē, Kocēnu novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Latvijas Vides aizsardzības fondu, kas paredz projekta īstenošanu Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošanai un antropogēnās slodzes mazināšanai.

Stāsta Kocēnu novada pašvaldības speciāliste Elīna Upīte: «Projekta mērķis ir Vaidavas ezera pludmales infrastruktūras bāzes paplašināšana un atjaunošana, nodrošinot videi draudzīgas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai mazinātu antropogēno slodzi citās ezera piekļuves vietās un veidotu vienu centralizētu atpūtas vietu.

Pašreiz Vaidavas ezera pludmales zona ir aptuveni 30 metrus plata, lai gan vēsturiski tā ir bijusi plašāka. Paplašināmā zona šobrīd ir aizaugusi ar niedrēm, un ilgtermiņā pastāv risks, ka niedres turpinās samazināt arī jau esošo pludmales zonu un tās pastāvēšana var tikt apdraudēta.

Līdz ar iedzīvotāju pieaugošo interesi par atpūtu pie publiskajām ūdenstilpēm un pašvaldības veiksmīgo sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, attīstot pakalpojumu infrastruktūru (Valmiermuižas Vasarnīca, Aktīvās atpūtas centra «Eži» vasaras filiāle «Vaidaveži» u.c.), būtiski palielinājies Vaidavas ezera pludmales apmeklētāju skaits, kas vēlas kvalitatīvi atpūsties, taču pašlaik pieejamā pludmales atpūtas zona ir kļuvusi par šauru. Kocēnu novada dome jau iepriekš ieviesusi infrastruktūras uzlabošanas projektus, un nākamais solis būtu atpūtas zonas paplašināšana un infrastruktūras objektu ierīkošana atbilstoši vides prasībām, lai mazinātu gadījumus, kad nepietiekamas pludmales pieejamības dēļ cilvēki meklē citas peldvietas un piekļuves ezeram, tādējādi paplašinot ezera apkārtnes piesārņojumu, kas rada papildu slogu gan ezera apsaimniekošanai, gan videi.

Projekta ietvaros plānots esošo pludmali paplašināt par 50 metriem, vienlaikus to attīrot no niedru apauguma, papildinot ezera grunti un pludmales zonu ar smilti. Plānots izbūvēt divas laipas – pludmales zonā viena laipa paredzēta kā laivu piestātne, savukārt otra laipa norobežos peldēšanas zonu. Papildus laipām plānots arī ierīkot celiņus piekļūšanai pludmales zonai personām ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem, lai maksimāli nodrošinātu vides pieejamību visām iedzīvotāju grupām. Plānotais laipu garums ir aptuveni 50 metru un celiņu garums aptuveni 100 metru. Apmeklētāju ērtībām tiks ierīkotas trīs jaunas pludmales ģērbtuves, kā arī pārvietojamo tualešu novietošanai izveidos nojumi, kurā būs pieejamas izlietnes, un iegādāsies divas jaunas pārvietojamās tualetes.»

Projekta «Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai» kopējās izmaksas ir 44700 eiro, no kuriem 70% jeb 31290 eiro ir Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums un 13410 eiro Kocēnu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada maija nogalei.

PLUDMALĒ vasarā apmeklētāju netrūkst. Publicitātes foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru