Turpinās grunts eksperimentālā attīrīšana

- 8.Marts, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kopš oktobra sākuma Valmieras bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9 ir uzsākta grunts eksperimentālā attīrīšana jeb sanācija ar inovatīvo un ilgtspējīgo elektrokinēzes metodi. Janvārī projekta pilotteritorijā otro reizi tika ņemti grunts paraugi, lai noteiktu grunts sanācijas metodes lietojamību un efektivitāti Valmieras teritorijā.

Helsinku Universitātes pētnieks Martin Romantschuk skaidro, ka pilnvērtīgai ar mazutu piesārņotās grunts attīrīšanai ar elektrokinēzes metodi būtu nepieciešams vairāk laika. Taču projekta ietvaros paredzētie metodes izmēģināšanas seši mēneši būs pietiekams laiks, lai izdarītu secinājumus par metodes lietojamību. Ja metode būs efektīva, sanācijas nozares uzņēmumi varēs izvērtēt metodes izmantojamību komerciālos nolūkos.

Pilotteritorijā Valmierā ir izdarīti astoņi urbumi, pa kuriem tiek ievadīta strāva, kā arī slāpekli saturošas barības vielas. Tām strāvas iedarbības rezultātā būtu jāaktivizē mazuta piesārņojumu saēdošo baktēriju darbība. Divi grunts paraugu ņemšanas urbumi ir izveidoti ārpus metodes izmēģinājuma pilotteritorijas. Grunts paraugi četros dažādos grunts dziļuma līmeņos tika ņemti urbumos gan eksperimenta pilotteritorijā, gan ārpus tās.

Analizējot rezultātus, grunts paraugos esošā piesārņojuma koncentrācija tiks salīdzināta gan savā starpā – atšķirības dažādos grunts dziļuma intervālos un pilotteritorijas piesārņojuma atšķirības no ārpus teritorijas esošā piesārņojuma koncentrācijas, gan piesārņojuma atšķirības starp eksperimenta sākumā un eksperimenta vidū konstatētajām piesārņojuma koncentrācijām paraugos. Tādējādi tiks iegūta informācija par veiktā eksperimenta ietekmi uz gruntī esošo mazuta piesārņojumu. Eksperiments noslēgsies 2019. gada aprīlī, kad trešo reizi tiks ņemti un analizēti pilotteritorijas grunts paraugi. Arī šie rezultāti tiks savstarpēji salīdzināti.

Brīdinājums. Ieeja projekta pilotteritorijā ir aizliegta! Atrašanās eksperimenta zonā un pieskaršanās iekārtām var būt bīstama dzīvībai! Eksperimentālās attīrīšanas laikā teritorija tiek apsargāta.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem eksperimentālo grunts sanāciju bijušās mazuta saimniecības teritorijā nodrošina SIA «Vides Konsultāciju Birojs». Bijušās mazuta saimniecības teritorijas izpēte un teritorijas eksperimentālā attīrīšana tiek organizēta projekta «Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana» (INSURE) ietvaros. Projekts tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Kopējās projekta izmaksas Valmieras pilsētas pašvaldības aktivitātēm ir 130000,00 eiro, tai skaitā Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 13000,00 eiro apmērā.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru